EP PSYKOTERAPEUT

Unfold more potential! 2-årig overbygningsuddannelse for dig, der allerede har en kortere, relevant uddannelse som coach, terapeut eller lignende. Uddannelsen opgraderer din faglighed og giver dig teoretisk viden og specifikke kompetencer som professionel psykoterapeut.

Vil du arbejde professionelt som psykoterapeut? Vil du arbejde med dig selv og komme endnu dybere i din egen personlige udvikling? Og har du brug for nye redskaber og kompetencer, så du kan hjælpe andre til større livskvalitet via støttende, motiverende og udviklende kommunikation?

Søger du et netværk af mennesker, du kan udvikle dig sammen med og knytte faglige og personlige relationer til? Søger du et trygt sted, hvor du kan øve dig helt risikofrit og få teoretisk viden, konstruktiv feedback og opbakning?

FAKTA OM UDDANNELSEN

Beskrivelse

Vil du arbejde professionelt som psykoterapeut? Vil du arbejde med dig selv og komme endnu dybere i din egen personlige udvikling? Og har du brug for nye redskaber og kompetencer, så du kan hjælpe andre til større livskvalitet via støttende, motiverende og udviklende kommunikation?

Søger du et netværk af mennesker, du kan udvikle dig sammen med og knytte faglige og personlige relationer til? Søger du et trygt sted, hvor du kan øve dig helt risikofrit og få teoretisk viden, konstruktiv feedback og opbakning? Vil du gerne have adgang til undervisning, personlig vejledning og sparring med erfarne undervisere og eksperter på feltet? De deler gavmildt og målrettet ud af deres viden om coaching, terapi, kommunikation og udvikling.

Kan du svare ja til ét eller flere af de ovenstående spørgsmål? Så er Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen en oplagt mulighed for dig. Uddannelsen er for dig, som vil arbejde kompetent og professionelt med andres personlige udvikling og have konkrete og håndgribelige udviklingsværktøjer ved hånden.
Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen giver dig en høj faglighed og et solidt teoretisk fundament, du kan bygge dit professionelle virke på.

Uddannelsen er for dig, som:

 • Har et godt flow i dit liv, men som ønsker konkrete værktøjer til at nå et lag dybere i din egen personlige udvikling og samtidig opnå større forståelse for og indsigt i andres udvikling.
 • Ønsker at starte en tilværelse som professionel coach og/eller terapeut.
 • Allerede har en kortere eller længere uddannelse, og som ønsker at supplere dit professionelle liv med redskaber fra coaching og terapi.
 • Arbejder med rådgivning, behandling, undervisning eller lignende, og som ønsker at bruge coaching og terapeutiske værktøjer aktivt i samspillet med kursister, elever eller klienter.
 • Er leder, projektleder eller på anden måde ansvarlig for en gruppes eller en afdelings trivsel, kommunikation og udvikling.

På uddannelsen lærer du:

 • At støtte og motivere mennesker i deres personlige udvikling.
 • At støtte mennesker i at overvinde hæmmende barrierer.
 • At støtte mennesker i at tackle kriser, konflikter og uligevægt.
 • At hjælpe mennesker til at opnå balance og indre ro.
 • At skabe og indgå i et åbent, givende og motiverende samspil med andre.
 • At finde og udfolde dit unikke potentiale som psykoterapeut.
 • At blive bevidst om din rolle som psykoterapeut.
 • At udvælge og anvende terapeutiske værktøjer.
 • At skabe en sund og succesfuld tilværelse som professionel psykoterapeut.
 • At finde din personlige balance mellem famile, fritid og arbejde.

Undervisningen er et effektivt mix af:
– Oplæg
– Træning og præsentationer
– Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Vores læringssyn baserer sig på autenticitet og visualisering:
– Se det
– Prøv det
– Mærk det
– Understøt andre

Uddannelsen tager 2 år og består af 2×6 levels af hver 2 dages varighed. Mellem de 12 levels er der en række færdighedstræninger, supervisionsforløb og egenterapiforløb, der fungerer som din og dine medstuderendes øvebane.
Undervisningsformen på vores uddannelser sikrer, at du med udgangspunkt i din unikke energi og power udfolder dit særlige talent som psykoterapeut. Der er to undervisere på hvert level, hvilket sikrer optimal indlæring.

Life Academys Psykoterapeut-uddannelse er evalueret af reflektor

Life Academy er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Life Academy er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Fakta om uddannelsen

 • Overbygningsuddannelsen varer 2 år (6 levels pr. år).
 • Der undervises i 2×6 levels á 2 dages varighed, som er jævnt fordelt over året.
 • De 12 levels foregår på hverdage fra kl. 10.00 – 16.30.
 • Der stilles krav om færdighedstræning/praktisk erfaring minimum 75 timer (= 100 lektioner) pr. år mellem de 6 levels.
 • Der stilles på begge år (3. og 4. år) krav om supervision minimum 9 dage à 6 timer pr. år (= 54 lektioner).
 • Der stilles på begge år (3. og 4. år) krav om minimum 4 gruppeterapisessioner á 2 timer pr. år samt 4 terapidage à 6 timer (i alt 33 lektioner egenterapi/selvreflektion).
 • Du kan tage din uddannelse i Aarhus.
  Tilmelding til overbygningen vælges for et år af gangen.

Lektionsoversigt

Du kan læse vores Studiehåndbog her.

TID & STED

Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen består af i alt 12 levels á hver 2 dages varighed fordelt over 2 år.

Undervisningen foregår:
Tirsdag – onsdag kl. 10.00 – 16.30

Kursusadresser
Life Academy Århus – Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Life Academy København – Teglgården, Teglværksgade 37. 4 sal. 2100 København Ø

Obs: Der tilbydes også supervisioner og gruppeterapier i Kolding foruden Aarhus og København.
Life Academy Kolding – Bramdrupdam Sports- & Mødecenter – Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding 

Alle hold er nævnt med opstartsmåned og -år.

PSYKOTERAPEUT RISSKOV 3/4 ÅR – 2017/2019
 • Level 4.1: 22. – 23. august 2017
 • Level 4.2: 24. – 25. oktober 2017
 • Level 4.3: 12. – 13. december 2017
 • Level 4.4: 30. – 31. januar 2018
 • Level 4.5: 20. – 21. marts 2018
 • Level 4.6: 29. – 30. maj 2018
 • Eksamen 21. juni 2018
 • Translokation 21. juni 2018

 

 • Level 3.1: 21. – 22. august 2018
 • Level 3.2: 23. – 24. oktober 2018
 • Level 3.3: 11. – 12. december 2018
 • Level 3.4: 29. – 30. januar 2019
 • Level 3.5: 19. – 20. marts 2019
 • Level 3.6: 28. – 29. maj 2019
 • Eksamen 20. juni 2019
 • Translokation 20. juni 2019
Obligatoriske terapidage advanced Risskov
 • 18. september 2017 kl. 10:00 – 16:00
 • 27. november 2017 kl. 16:00 – 22:00
 • 1. marts 2018 kl. 10:00-16:00
 • 14. maj 2018 kl. 16:00 – 22:00
 • 17. september 2018 kl. 10:00 – 16:00
 • 26. november 2018 kl. 16:00 – 22:00
 • 25. marts 2019 kl. 10:00 – 16:00
 • 15. maj 2019 kl. 16:00 – 22:00
PSYKOTERAPEUT KØBENHAVN 3/4 ÅR – 2017/2019
 • Level 4.1: 29. – 30. august 2017
 • Level 4.2: 31. – 01. oktober/november 2017
 • Level 4.3: 12. – 13. december 2017 (Risskov)
 • Level 4.4: 23. – 24. januar 2018
 • Level 4.5: 20. – 21. marts 2018 (Risskov)
 • Level 4.6: 15. – 16. maj 2018
 • Eksamen 21. juni 2018 (Risskov)
 • Translokation 21. juni 2018 (Risskov)

 

 • Level 3.1: 28. – 29. august 2018
 • Level 3.2: 09. – 10. oktober 2018
 • Level 3.3: 04. – 05. december 2018
 • Level 3.4: 22. – 23. januar 2019
 • Level 3.5: 19. – 20. marts 2019 (Risskov)
 • Level 3.6: 14. – 15. maj 2019
 • Eksamen 18. juni 2019
 • Translokation 18. juni 2019
Obligatoriske terapidage advanced København
 • 14. september 2017 kl. 10:00 – 16:00
 • 06. november 2017 kl. 16:00 – 22:00
 • 28. januar 2018 kl. 10:00 – 16:00
 • 04. juni 2018 kl. 16:00 – 22:00
 • 11. september 2018 kl. 10:00 – 16:00
 • 06. november 2018 kl. 16:00 – 22:00
 • 04. februar 2019 kl. 10:00 – 16:00
 • 03. juni 2019 kl. 16:00 – 22:00

PRISER

Uddannelsen er 2-årig, men du tilmelder dig for ét år af gangen.

Uddannelsesgebyret er kr. 31.000 pr. år og inkluderer:
– 6 undervisningsmoduler á 2 dage og 4 obligatoriske terapidage.
– 9 supervisionsdage.
– 4 gruppeterapier á 2 timer.

BEMÆRK: Ovennævnte terapier/dage/moduler/gebyr er pr. år.

Tilmelding via vores hjemmeside ved samtidig betaling af depositum kr. 5.000, som indgår i den samlede betaling. Indbetalt depositum refunderes ikke. Restbeløbet betales senest 30 dage før uddannelsesstart via faktura, som du modtager pr. mail. Alternativt kan du vælge at betale uddannelsen i rater. Bemærk at der ved ratebetaling tillægges et administrationsgebyr på kr. 2.000.

Kontakt vores administration på telefon 4280 5119 eller send en mail til anders@lifeacademy.dk
Den studerendes udmelding efter uddannelsesstart uanset årsag berettiger ikke til hel eller delvis refundering af uddannelsesgebyret.

OBS. Fra 2018 stiger uddannelsens pris med 3000 kr. pr. år.

Du kan dog stadig nå at købe uddannelsen til den gamle pris, dvs. 31.000 kr., selvom du påbegynder uddannelsen i 2018. Hvis du tilmelder dig og betaler depositummet på 5.000 kr. inden 31.12.2017, sparer du 6.000 kr. i alt på hele uddannelsen.

BRUTTOLØNSORDNING
– få store besparelser på din uddannelse

Vidste du, at uddannelsen til Integrativ Coach og Terapeut kan betales over lønnen?

Det kan give dig en besparelse på helt op til 40-50% af uddannelsens pris.

Bruttolønsordningen er en ordning der giver dig mulighed for at få din arbejdsgiver til at betale udgifterne til undervisningen, som du derefter betaler tilbage til din arbejdsgiver via lønnen før der trækkes skat. Du aftaler altså en lønnedgang mod at din arbejdsgiver stiller skattefrie personalegoder (uddannelsen) til din rådighed.

Tag en snak med din arbejdsgiver og find ud af om din arbejdsplads vil lave en bruttolønsordning. Tal evt. med din revisor og tjek SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger.

OPTAGELSE

Alle certificerede Energi & Power Coach og Terapeuter kan optages på denne overbygningsuddannelse. Har du ikke Energi & Power Coach og Terapeut-uddannelsen men en anden relevant uddannelse, vurderer vi ved en personlig samtale mellem dig og vores uddannelsesleder Heidi Brund Laursen, om du kan optages. Under samtalen udfyldes vores ansøgnings- og optagelsesskema. Optagelseskrav kan læses i optagelsesskemaet.

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder Heidi Brund Laursen på telefon +45 60 88 51 19 eller mail heidi@lifeacademy.dk.

Hvis du på baggrund af samtalen med Life Academy vurderes egnet til uddannelsen, skal du efterfølgende indbetale depositum på kr. 5.000. Dette garanterer dig en plads på holdet. For at sikre dig et optimalt udbytte af undervisningen er der et begrænset antal pladser på uddannelsen.

TILMELDING

Du er tilmeldt og sikret en plads på uddannelsen, når vi har registreret din indbetaling af depositummet på kr. 5.000. Køb og betaling af uddannelsen kan kun foretages med Dankort/Visa Dankort (dansk betalingskort) eller via bankoverførsel til Sparekassen Kronjylland – Reg.nr. 6181, Kontonummer.: 0010624770. Det resterende beløb efter betalt depositum indbetales 30 dage før uddannelsesstart via faktura, som du modtager pr. mail.

KLIK PÅ DET ØNSKEDE HOLD FOR AT TILMELDE DIG
RISSKOV
August 2018
KØBENHAVN
August 2018