Fagligt fælleskab for uddannede psykoterapeuter

Fasthold din udvikling som psykoterapeut i et fagligt fælleskab
Tilmeld Fagligt Fællesskab

Bliv en endnu dygtigere psykoterapeut

Fagligt Fællesskab
– med fokus på din rolle som psykoterapeut

Life Academy præsenterer i 2022 et helt nyt fagligt fælleskab for uddannede psykoterapeuter

Vil du tage dine klienter længere i deres udvikling?

Mangler du nye terapeutiske værktøjer, der kan forbedre kvaliteten af dit arbejde?

Savner du et fællesskab, hvor du kan dele tanker og reflektere over dit samspil med dine klienter?

Med Fagligt Fælleskab har vi skabt en platform, der gør det nemt for dig at holde dig fagligt ajour.

Med 4 grundpiller bygger vi det fundament, som bliver din støtte i dit arbejde med klienter.

Fagligt fælleskabs grundpiller består af:

  • Supervision
  • Kurser
  • Online portal
  • Sparring

 

Fortsæt din faglige og personlige udvikling

Personfaglig udvikling

Som medlem af Fagligt Fælleskab bliver du mødt i de behov, du har som psykoterapeut.

Du bliver støttet i din personlige og faglige udvikling.

Det er et fælleskab, hvor du finder inspiration fra dine kollegaer, underviserer og supervisorer.

Stop op og mærk efter

Fagligt Fælleskab er en måde, hvor du kan skabe en vigtig time-out i dit professionelle arbejde, så du åbner op for refleksion og ny læring.

Personlig og faglig udvikling hænger sammen

Man kan ikke adskille faglig og personlig udvikling, da den personlige udvikling er en forudsætning for den faglige.

Når du er i balance på din personfaglighed, kan du rumme klienten og afvikle en session med klienten i centrum. Og du kan rumme det, som er, uden at tage det med ud af det terapeutiske rum.

Bliv en endnu dygtigere psykoterapeut

Hvem kan være en del af Fagligt Fælleskab?

Fagligt fælleskab er for alle uddannende psykoterapeuter, uanset hvilken retning du er uddannet indenfor.

Rammerne for Fagligt Fælleskab er, at du bliver løftet på en professionel måde på det personlige felt og det faglige felt.

Det er også derfor, at vi bruger udtrykket personfaglig udvikling, da det tydeliggør, at vi sætter mennesket før fagligheden.

Man kan ikke være den bedste psykoterapeut, man er i stand til, hvis ikke det personlige aspekt er i balance.

Skal du være medlem?

Sådan ved du, at du passer ind i Fagligt Fælleskab

Du kan blive en del af Fagligt Fælleskab, når du er uddannet psykoterapeut.

Der er ikke noget krav for mængden af dit terapeutiske arbejde. De fleste psykoterapeuter har typisk klienter som bijob, mens andre bruger deres psykoterapeutiske uddannelse i et fast job i den sundhedsfaglige sektor eller i det private erhvervsliv.

Vi forventer dog, at du bruger en rimelig del af din tid på at arbejde med dine egne klienter, eller bruger dine psykoterapeutiske værktøjer i dit daglige arbejde.

Holdstørrelse

Der er 15 pladser på hvert hold i Fagligt Fælleskab

Det er vores ønske med Fagligt Fælleskab at samle en gruppe dedikerede mennesker, der har lyst til at dele ud af deres erfaring, viden og nysgerrighed for psykoterapi.

Det er derfor vigtigt, du committer dig til at være aktiv i supervisioner, kurser og på vores online forum, hvor der er mulighed for vidensdeling og at støtte hinanden mellem de planlagte supervisioner og kurser.

Da vi gerne vil have et optimalt samspil og give dig de bedste muligheder for maksimalt udbytte af fagligt fælleskab, optager vi op til 15 medlemmer i henholdsvis Aarhus og København.

Supervisioner bliver afholdt med maksimalt 15 medlemmer, mens der på kurserne er åbnet for, at flere kan deltage.

Supervisionerne afholdes i både Aarhus og København, men man tilmelder sig et fast hold og kan ikke hoppe mellem supervisionerne, hvis holdet er fyldt op.

Aarhusholdet og Københavnerholdet kommer til at mødes til fælles kurser på Life Academy i Aarhus.

FAGLIGT FÆLLESKAB INDEHOLDER

Supervision

psykoterapeuter har også brug for supervision

,Den første grundpille i Fagligt Fællesskab er supervision.

4 gange om året mødes du med andre psykoterapeuter til supervision.

Her vil I arbejde med cases med aktuelle temaer fra gruppen. Derudover vil der være undervisning i evidensbaseret metoder og værktøjer, der kan støtte dig i teamets udfordringer.

De fleste psykoterapeuter oplever kortere eller længere perioder, hvor de er mærket af det, der sker i det terapeutiske rum. De kan føre til, at man bruger en stor mængde energi på at bearbejde indtrykkene uden rigtig at komme videre.

Ved at deltage i supervisioner får du højnet din fagligheden og kvaliteten i det arbejde, du udfører i det terapeutiske rum.

Du vil også opleve bedre tvivles og engagement i dit arbejde.

Alle supervisioner tager udgangspunkt i gruppens egne udfordringer og erfaringer på en anerkendende og bekræftende måde, så der kommer en åbne dialog.

Ved at være nysgerrig på andres udfordringer i arbejdet som psykoterapeut, får du muligheden for at komme ind i dig selv og mærke efter, hvor der kan være udfordringer i dit terapeutiske arbejde.

En supervision varer 6 timer, og du kan vælge at følge dem i enten Aarhus eller København.

Supervisionerne varetages af Natalia Nørgaard Bach, som er psykoterapeut, supervison og faglig leder på Life Academy.

2-dages kurser

Følg med i den psykoterapeutiske udvikling og få nye værktøjer og metoder til dit arbejde

Den anden grundpille i Fagligt Fælleskab er kurser.

To gang om året har du en plads på vores kurser.

I 2022 undervises der i:

  • Krops- og naturterapi
  • Psykomotorisk traumeterapi PBSP

Kurset i Psykomotorisk traumeterapi PBSP er et kursus for dig, der er interesseret i traumeterapi og i at arbejde terapeutisk med en kropsorienteret og effektiv terapiform og ønsker en indføring i PBSP terapiens grundteori og praksis.

PBDP-terapi er en nænsom og effektiv kropsorienteret og interaktiv terapiform, som du kan bruge i dit daglige arbejde både med enkelt personer og i grupper.

Kursus i krops- og naturterapi har en oplevelsesorienteret tilgang. Du vil mærke den kropsterapeutiske tilgang på egen krop, og du kommer med ud i naturen.

Du lærer en række kropsterapeutiske øvelser, der arbejder med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som fx traumer og stress.

Online portal

Bliv en del et fællesskab, der støtter og løfter hinanden

Tredje grundpille er vores online portal.

Når du er en del af Fagligt Fælleskab, får du adgang til online portalen.

Fagligt Fælleskabs online portal er dit go to sted for psykoterapeutisk viden, praksis og inspiration, der bygger videre på dit faglige fundament.

Her kan du finde:

  • Teoretiske henvisninger på de metoder og teknikker der undervises i på Life Academy
  • Spændende artikler udvalgt af Natalia Nørgaard Bach
  • Gode råd og indspark inspireret af jeres supervisioner
  • Et forum til vidensdeling og sparring med din kollegaer, der er tilknyttet fagligt fælleskab

 

30 min 1-1 supervision med Natalia Nørgaard Bach

Få hjælp, når du har en akut udfordring

Fjerde og sidste del af Fagligt Fælleskab er 1-1 supervision.

For dig, der er en del af Fagligt Fælleskab kan du booke en gratis 30 min 1-1 supervision med Natalia Nørgaard Bach.

Det er din sikkerhed for at få sparring i en udfordring, der kræver eksperthjælp og ikke kan vente til næste gang, der er fællessupervision.

 

Derfor skal du med i fagligt fællesskab...

Som psykoterapeut er det vigtigt, at man giver klienten det bedst mulige udviklingsforløb. Det kræver, at vi er som psykoterapeuter er aktive i et fagligt fælleskab, hvor særlig supervision og kompetenceudvikling er i fokus. Det er netop det, fagligt fælleskab hos Life Academy kan og det er derfor jeg er så utrolig glad for at være med til at skabe denne mulighed.

Natalia Nørgaard Bach, psykoterapeut og faglig leder på Life Academy

Sagt om supervsion

Det var i aftes, som altid når Natalia underviser fantastisk inspirerende og en kæmpe fornøjelse at være deltager.
Jeg ser der som en gave, at vi som færdiguddannede kan blive superviseret som også psykoterapeutforeningen stiller som krav for at være en del af foreningen.
Stor tak for muligheden og jeg glæder mig til som psykoterapeut at kunne holde mig opdateret på nye emner, såvel som at sparring fra dygtige kollegaer.

Helle Bjergmann, psykoterapeut

Du modtager dokumentation for din deltagelse

Hold dig fagligt ajour og fasthold dit medlemskab af de psykoterapeutiske foreninger

Det er et krav fra Dansk Psykoterapeutforening og foreningen af Danske Psykoterapeuter, at du skal holde dig fagligt ajour for at opretholde dit medlemskab.

Når du har deltaget i en supervision for uddannede psykoterapeuter eller et kursus, modtager du et bevis med navn, dato, antal timer, emner og underviser, som du kan bruge som dokumentation til Dansk Psykoterapeutforening og foreningen af Danske Psykoterapeuter. Beviset bliver mailet til dig som pdf efter afholdelse af supervisionen.

Fra Dansk Psykoterapeutforenings etikregler

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed.

Paragraf 7.1
Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har psykoterapeuten et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer for at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for psykoterapeutens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egenterapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse.

Læs Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler her.

Hvis du har spørgsmål til fagligt fælleskab for uddannede psykoterapeuter, så kontakt os på tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk

Priser

Tilmelding

Du tilmelder dig på linket herunder.

Du er tilmeldt og sikret en plads på supervisionen, når vi har registreret din indbetaling.
Køb og betaling kan kun foretages med Dankort/Visa Dankort (dansk betalingskort).

Fagligt fælleskab 2022

Aarhus

– supervisionerne foregår i Aarhus

København

– supervisionerne foregår i København

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.