FEMININE POWER

Er du klar over, at op mod 98 % af dine handlinger udspringer fra din underbevidsthed?
Vidste du, at du kan ændre dine vaner – både de gode og de dårlige – så du kan blive lige præcis den person, du ønsker at være?

85% af din succes afhænger af dit mindset?
Din personlighed og din måde at agere på former den verden, du lever i og påvirker dit forhold til mennesker omkring dig. Både i positiv og negativ retning.

Dit mindset har altafgørende betydning for dit liv, din karriere og din succesrate. Du kan lære, at ændre, styre og tune dit mindset til lige præcis at være, som du ønsker det.

Feminine Power – tag dit lederskab og få større gennemslagskraft er et 5-ugers onlineforløb for dig, der vil udvikle din personlige, feminine power og blive endnu bedre som leder, kollega eller menneske i almindelighed.

Oplever du, at du mister dine kvindelige værdier på din arbejdsplads eller i din ledelse?

Føler du, at du ofte skal tilpasse dig lidt mere end de andre, fordi arbejdsmarkedet generelt er gearet mere til mænd end til kvinder?

Ønsker du dig konkrete metoder til at skabe en både lettere og mere powerfuld hverdag for dig selv – både privat og professionelt?

Feminine Power – tag dit lederskab og få større gennemslagskraft – er en innovativ og banebrydende ny måde at integrere og optimere din personlige ledelsesstil på – både i dit privatliv og i dit arbejdsliv.

I løbet af de 5 uger, skal vi arbejde med disse temaer:

 • High Performance Leadership – ledelse fra svaghed til styrke
 • Authentic Leadership – ledelse indefra og ud
 • Inspirational Leadership – ledelse i forandring og vækst
 • High Integrity Leadership – ledelse med klare grænser
 • The Enlightened Future Leader – ledelse med power og personlighed

Grundlæggende handler alle 5 uger om, at du skal lære at arbejde med din hjerne og dit mindset

Vi har alle uanet potentiale, som vi ikke gør brug af.
Som oftest blokeres vejen mod målet, vejen til succes, af problemer og forhindringer, der findes i vores underbevidste tankemønstre.

Når du bliver opmærksom på din underbevidstheds magt, og især når du lærer at styrer den, vil den kunne tage dig til nye højder – både privat og professionelt.

Din underbevidsthed og dit mindset er et af de stærkeste værktøjer, du besidder. Overhovedet!

Du kan skabe lige præcis det liv, du ønsker, når du har lært og integreret principperne for at styre dine tanker og ændre dit mindset.

Neurologisk videnskab og psykologi har påvist, at 96-98% af dine opfattelser, din opførsel og dine vaner opstår i det underbevidste niveau.

Så meget desto større grund til at lære at kontrollere denne magtfulde underbevidsthed.

Vi undervurderer ofte styrken af vores indre verden, da den ofte synes uhåndgribelig.
Vores tankers resultater er rent faktisk meget håndgribelige.
De skaber vores fysiske verden og de påvirker, hvorledes vi har det med os selv.

Derfor skal du lære og huske på, at succes i første omgang foregår indadtil og først derefter påvirker vores verden udadtil.

Allerede tilbage i år 2000 påviste nobelpristageren Lauriet Candell betydningen af indlæring:
Idet et menneske lærer noget nyt, fordobles forbindelserne i hjernen – dvs. man kan konstatere, at interaktionen skaber et helt konkret, fysisk bevis i hjernen.

Derfor er vedholdenhed essentielt, når du skal lære noget nyt. Når du vil skabe dig selv et nyt mindset, nye vaner og et nyt liv.

Er du også ked af, at du ikke altid opnår det, du sætter dig for?

Står dine tanker i vejen for dig?

Kender du følelsen af utilstrækkelighed?

Vi lærer dig hvordan, du selv skaber din virkelighed.

Alle mennesker har de biologiske og neurologiske mekanismer, der skal til for at gå fra tanke til realitet.

Du lærer konkrete teknikker, så du kan få ryddet ud og ryddet op i dine gamle overbevisninger.
Du lærer så at sige, at smide det gamle ud, så du kan få plads til alt det nye, gode.

I løbet af kursets 5-ugers forløb, vil du opleve en tydelig bevidstgørelse, som vil komme dig til gode på dit arbejde og i din fritid.

Føler du, at du skal kæmpe dobbelt så hårdt som mændene for at opnå den samme anerkendelse?
Du skal dybest set være og agere mand på arbejdsmarkedet.
Din feminine side glemmes i resultatstyringen…

I kampen for din ydre succes har du glemt dine feminine, essentielle kvaliteter.

Vi giver dig…

 • viden om, hvordan du skaber autentisk lederskab
 • indsigt i dine feminine og maskuline sider. Du får stoppet dit bullshit og boostet dit selvværd.
 • en introduktion til de 8 leveregler: Feminine, stærke måder at være i verden på.
 • intuition, empati og kærlighed.

Hvis du er, som mange andre kvinder i erhvervslivet, glemmer du kønsrollerne og forbliver i den maskuline energi, når du kommer hjem.

Du leder måske succesfuldt med maskulint drive på jobbet, men husker du at være kvinde, når du kommer hjem, så din mand kan være mand?

Skræmmer forandringer dig?

Vi sætter fokus på forandringsledelse.
På hvordan forandring skaber frustration eller glæde.

Vi lærer dig psykologien bag forandringer og processen i forandringer. En viden, du kan bruge til at skabe tryghed.

Vi lærer dig, hvordan du skaber forandringsledelse – teori og praksis med feminint touch.

Change management med feminint touch!

Somme tider bør du stoppe op og tænke efter.
Uanset om det drejer sig om dit arbejdsliv eller dit privatliv…

Lever du det liv, du drømmer om?

Eller lever du det liv, som andre forventer, du skal leve?

Har du fundet din livsmission?

Siger du ofte ét og gør noget andet?

Det handler om, at du skal være committet til dig selv.
Du skal lytte til dit hjerte og ikke kun til din hjerne.

Kort sagt skal du følge din personlige Code of honor og udøve integrativt lederskab.

Det lærer vi dig også med fokus på etik og moral.

Du lærer at sætte personlige grænser.

WALK THE TALK!

Sådan vil dette kursus ændre dit liv

Dette kursus vil øge, hvad du tror på, at du er i stand til at opnå og fortjener i livet.
Og det vil ske i og med at du selv øger din positive selvopfattelse og opfattelsen af din egenværdi.

Somme tider stræber du efter at opnå noget, som du endnu ikke har oplevet.
I disse tilfælde kan du møde modstand fra dine omgivelser, og ofte også fra dig selv, før du overhovedet er begyndt.
Der skal du huske, at ønsket om forandring begynder indefra!

Forskning har vist, at det tager 30-90 dages daglig gentagelse at ændre tankemønstrer og vaner på effektiv vis – og kun hvis du yder en bevidst indsats for at skabe ændringerne.

Du får desuden en helt ny forståelse af poweren i nærvær.

Det er så essentielt at være i ro med sig selv og lave mindfulness.

Du lærer at ændre dine vaner

Vaner er egentlig blot et sæt af automatiske tanker, handlinger og følelser, som skabes gennem gentagelse.
Og hvis du beslutter dig for at ændre en vane, comitter dig 100% til dig selv og dit mål, så kan du skabe nye, bedre vaner for dig selv.

Ved at ændre dine vaner, ændrer du også din personlighed.
Din personlighed er, hvordan du tænker, hvordan du handler, hvordan du føler.

Du kan ændre den, for du kan være lige præcis, den du ønsker, i stedet for at være den du plejer at være.

Din personlighed skaber din virkelighed.

Vi lærer dig…

 • at mærkeroen i det indre og ikke være så meget i dit hoved
 • at bruge dine feminine
 • poweren i at visualisere

Og én gang for alle: Manifestation!

Det får du hver uge:

 • Introvideo om ugens emne
 • ½-1 timesundervisningsspeak med Charlotte Krogh og Christina Taabbel Bækgaard
 • PDF medugetræning og daglig træning, som du skal printe ud og anvende som arbejdsredskab
 • Mind Training (en video med nye, positive overbevisninger, som du skal se dagligt eller kan have kørende i baggrunden mens du foretager dig andre ting)
 • Brain Training (en lydfil, du skal lytte til dagligt. Lydfilen består af frekvenser, der hjælper med til at synkronisere din højre og venstre hjernehalvdel, så du kommer mere i balance)
 • Mindfulness (ca. 15 minutters meditation, som du skal lytte til 3 gange ugenligt)
 • Refleksion hver uge

FAQ:

Hvor lang tid skal jeg bruge om dagen?
Ca. 45 min. om dagen. Kan fordeles over dagen efter behov.

Skal jeg sidde med “Live” på et bestemt tidspunkt?
Du skal kun møde op fysisk på de to datoer for Kick Off og Take Off. De foregår i Risskov hos Life Academy Online – Norddigesvej 2, 8240 Risskov.
Resten af forløbet tager du hjemmefra. Når og hvor, det passer for dig.

Hvad skal Brain Training gøre godt for?
Brain Training er hjernebølgefrekvenser, som hjælper din hjerne med at skabe større synkronisitet. Hjernebølgerfrekvenser påvirker ethvert aspekt af dit liv. Vores samfund former vores måde at leve på og derfor også hvilke type frekvenser, der er de hyppigste, og disse frekvenser påvirker hver en celle i din krop. Når du lytter til Brain Training hjælper du din højre og venstre hjernehalvdel med at arbejde bedre sammen. Du stiller så at sige om på frekvenserne og skaber mere balance.

Hvor hurtigt vil jeg opleve en forskel?
Vi har som mennesker en ubevidst tendens til at skynde os mod forandring og transformation. Det er let nok at forestille sig, at ens liv bliver bedre på et splitsekund, men det tager mange uger og endda måneder at opbygge stærke, nye neuronbaner, der understøtter de positive lyster og intentioner. Så svaret er ikke entydigt. Der kan være stor forskel fra person til person. Det vigtigste er, at du er 100% committet og beslutter dig for at skabe forandringen gennem den daglige træning. Så skal den nok komme.

KICK OFF OG TAKE OFF

Kick Off Dag:
2. september 2019.
Den første dag.
Kl. 9-12.30
Life Academy Online, Norddigesvej 2-4.

Forberedelse til dagen er feminine power test, som du får tilsendt inden.
Denne skal være udfyldt og returneret senest torsdag aften før kick off mandag.

På Kick Off dagen skal du bl.a. lave dine personlige mål og dine forretningsmål, som du kommer til at arbejde med igennem de 5 uger.

Take Off Dag:
7. oktober 2019
Den sidste dag.
Kl. 9-12.30
Life Academy Online, Norddigesvej 2-4.

Forberedelse til dagen er en personlig præsentation ift. forløbet.

På Take Off dagen kigger vi på, om du har nået dine personlige mål og dine businessmål.
Her laves handlingsplan og next step for fremtiden.

Der afholdes desuden en afslutning med fejring og overraskelse.

VENTELISTE