Introduktionskursus om buddhistisk psykologi i psykoterapien 

- få indsigt i buddhismens relevans for psykoterapien

Er du interesseret i at lære om den buddhistiske sindstræning?

Vil du gerne bruge buddhistiske metoder i kombination med psykoterapien?

Det kan du på dette unikke kursus, der for første gang udbydes på engelsk i Europa. Introduktionskurset i buddhistisk psykologi er lavet af Tilmann Berghardt og Wolfgang Erhardt, der er stiftere og ledende undervisere på Institut for Essentiel Psykoterapi i Tyskland samt forfattere til bogen ”Buddhistische Psychologie: Grundlagen und Praxis”.


Essentiel psykoterapi er en psykoterapeutisk tilgang, der kombinerer erfaringsrigdommen fra den buddhistiske tradition med den vestlige psykologi. Terapiformen fordyber sig i væsentlige forhold i den menneskelige eksistens som fx ønsket om at give livet en dybere mening, at frigøre sig fra hæmmende vaner og at vække ens eget potentiale.


På kurset får du indblik i buddhistisk psykologi som procesværktøj i den psykoterapeutiske praksis. Du vil få en grundig introduktion til det buddhistiske aspekt ved essentiel psykologi.

I løbet af kurset vil du komme til at forstå samspillet mellem buddhistisk psykologi og psykoterapi. Det er netop i dette samspil, og kombinationen af metoder, at man kan se sindet endnu dybere.

Gennem konkrete metoder får du et indblik i arbejdet med klientens vej til healing og de følelsesmæssige mønstre, der er i forbindelse med at følge vejen mod awakening (awakening er det buddhistiske udtryk for at opnå fuld forståelse af sindet).


Ved at nå awakening vil klienten frigøre sig for hæmmende overbevisninger, kognitive mønstre samt vanemæssige tendenser og dermed få øje på de iboende kvaliteter som kærlighed, medfølelse, åbenhed, fleksibilitet og visdom. I undervisningen kommer du til at mærke metoderne for awakening på din egen krop gennem de praktiske øvelser, og du vil få en oplevelse af, hvordan metoderne reelt påvirker sindet og kroppen.

Om undervisningen:

Undervisningen foretages af dr.med. Tilmann Borghardt. Tilmanns undervisning er et miks af teori, oplæg og praktiske øvelser. Udgangspunktet som undervisningen tager form i, blev oprindeligt introduceret mellem en gruppe buddhistiske lærere og psykoterapeuter i New York i 1980’erne. Dengang indledte den tibetanske lærer Jamgon Kongtrul Rinpoche sin undervisning med ordene:

„I det opvågnede sind
 ligger kraften til at arbejde med andres sind“

Med ”det opvågnede sind“ menes sindets natur, medfølelse og visdom i enhed. Dette er kilden til den dybe motivation; de vækkede kvaliteter i ethvert menneske, fritlagt. Det er ud fra denne motivation den essentielle psykoterapi bliver praktiseret og undervist i, ligesom det er denne form for klassisk buddhisme, der ligger til grund for undervisningen på introduktionskurset.

Den essentielle psykoterapi er baseret på følgende buddhistiske lære:

 • De fire ædle sandheder – som grundmodel for den terapeutiske fremgangsmåde
 • De fem aggregater (Skandhas) og spørgsmålet om jeg’et – hvad er vores vigtigste identifikationer, der forhaler helingsvejen?
 • De seks befriende kvaliteter (Paramitas) – som model for en sund personlighed
 • De 51 sindsfaktorer og de otte niveauer af bevidst væren – hvad er neutrale, helende og ikke-helende sindstilstande? Hvad er sindet? Hvad er bevidsthed?
 • Arbejde med emotionerne – hvad giver det af muligheder at arbejde med belastende emotioner?
 • Anvendelsen af de fire grundlæggende kontemplationer – hjælp til den indre orientering og til at træffe beslutninger
 • Overvejelser omkring Karma-læren – i hvilket omfang påvirker kræfter fra tidligere liv vores nuværende liv?
 • Den firefoldige kultivering af awareness – få en forståelse for hvad træning i opmærksomhed og awareness medfører i helingsprocessen
 • Enkle meditationsmetoder vi kan videregive til klienten – indføring i åndedræts- og gåmeditationen m.v.
 • De fire umådelige kvaliteter – hvordan kan vi endnu dybere, i os selv og andre, frisætte en oplevelse af kærlighed, medfølelse, glæde og sindsligevægt?
 • Opvågningens ånd (Bodhicitta) – introduktion i Mahayana sindstræning (Lodjong)
 • Mahamudra sindstræningen – hvordan kan vi selv blive fortrolige på et dybere plan med sindets natur?

Gennem kurset vil du få indblik i de terapeutiske værktøjer samt meditation. Efter kurset vil du kunne overføre din praktiske erfaring til at udvikle din egen meditationspraksis.

På kurset vil du få:

 • En forståelse for, hvordan kombinationen mellem buddhisme og psykoterapi kan anvendes i det psykoterapeutiske rum
 • Introduktion til hvilke buddhistiske tekster og metoder der er relevante i det psykoterapeutiske rum 
 • Indføring i buddhistisk sindstræning
 • En forståelse for, hvordan man gennem buddhistisk psykologi kan arbejde med følelser og vanemæssige tendenser
 • Trænet og mærket øvelser og metoder på egen krop og sind

Tilmann Borghardt vil i undervisningen introducere:

 • Nogle af de centrale elementer i essentiel psykoterapi, primært den buddhistiske psykologi
 • Buddhistisk sindstræning
 • Meditationsteknikker
 • Medicin Buddha
 • 5 forstyrrende følelser
 • Metode til at arbejde med vores forstyrrende følelser

Hvem kan deltage i introduktionskurset om buddhistisk psykologi?

Alle med interesse for buddhismens relevans for psykoterapien kan deltage i introduktionskurset. Det gælder også, hvis man har en personlig interesse i emnet og ikke i første omgang har en klientbaseret tilgang.

Baggrunden for introduktionskurset

Introduktionskurset om buddhistisk psykologi i psykoterapien er opstået på baggrund af Natalia Nørgaard Bachs flerårige interesse i buddhistisk psykologi.


Natalia har gennem en længere periode fordybet sig i, hvordan man anvender den buddhistisk psykologi og filosofi i det terapeutiske arbejde. I den forbindelse har Natalia igangsat en evidensbaseret proces i klinikpraksis, hvor hun afprøver de buddhistiske elementer i kombination med psykoterapien.


På baggrund af Natalias erfaringer valgte Life Academy i 2018 at implementere elementer fra den buddhistiske psykologi i deres uddannelse til psykoterapeut. Her er Natalia fast underviser sammen med Morten Hoffmeyer. Det er Life Academys ønske at udbrede og videreudvikle en større bevidsthed omkring den buddhistiske psykologi i samspil med psykoterapien.


Life Academy støtter og arrangere introduktionskurset i buddhistisk psykologi sammen med en frivillig arbejdsgruppe. Dette arbejde er ulønnet og donationsbaseret. Deltagergebyret går udelukkende til omkostninger i forbindelse med kurset.

Er en specialistuddannelse i essentiel psykoterapi noget for dig?

Introduktionskurset om buddhistisk psykologi i psykoterapien er en smagsprøve på efteruddannelsen i essentiel psykologi for uddannede psykoterapeuter. Efteruddannelsen gør dig til specialist i essentiel psykoterapi og har tidligere kun været udbudt af Tilmann Borghardt og Wolfgang Erhardt i Tyskland og Frankrig. Der arbejdes i øjeblikket på at starte uddannelsen op hos Life Academy i Danmark i 2020, hvor undervisningen vil foregå på engelsk.


Efter introduktionskurset vil du være afklaret omkring, og vide, hvad en efteruddannelse med speciale i essentiel psykologi kan betyde for dit professionelle arbejde som psykoterapeut.


Du er velkommen til at kontakte Natalia Nørgaard Bach, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller introduktionskurset.

Dato

16. og 17. november 2019


Tidspunkt

Lørdag kl. 10.00 – 17.00

Søndag kl. 9.00 – 16.00


Pris

1.700. kr.


Obs. deltagerbetalingen går udelukkende omkostninger i forbindelse med kurset. 


Forplejning

Der er mulighed for tilkøb af frokost lørdag og søndag samt fællesspisning lørdag kl. 18.00. Nærmere info følger.


Kursusadresser

Life Academy

Norddigesvej 2

8240 Risskov


Der er gratis parkering.

Mød underviserne

Dr.med. Tilmann Borghardt 

(Lama Tilmann Lhündrup) Meditationslærer i tibetansk buddhistiske og Theravada traditioner, samt medstifter og vicedirektør for Institut for Essentiel Psykoterapi i Freiburg, Tyskland.


Tilmann startede sin meditationspraksis i 1978. I 1981 mødte han den tibetanske lærer Gendün Rinpoche, som blev en stor inspiration for ham. Kort tid efter begyndte Tilmann sin daglige meditationspraksis i den burmesiske Vipassana tradition.


I 1984 startede Tilmann med at praktisere i den tibetanske Kagyu-tradition, og efter han afsluttede sin uddannelse i medicin og homøopati i 1986 tilbragte han 3,5 år i en skovmeditation under ledelse af Gendun Rinpoche. Fra 1990–1994 trak Tilmann sig tilbage i meditationsretreat i et kloster. De efterfølgende 11 år ledte Tilmann de treårige retreats i Karma Kagyu klosteret Dhagpo Kündröl Ling i Frankrig. Det var Gendün Rinpoche, der personligt havde bedt Tilmann om at være en af ​​de lærere, der var ansvarlige for de to cyklusser på tre års retreats.


I sammen periode var Tilmann også involveret i Dharmahuset Croizet (Guépel Ling) i Frankrig, som er et mødested for folk, der er interesseret i dharmaen. Tilmann lagde et stort arbejde i at afvikle seminarer om "Dharma og psykoterapi", og det førte i 2009 til grundlæggelsen af ​​Institut for Essentiel Psykoterapi i Tyskland. Her er Tilmann en af lærerne og den ansvarlige for den åndelige del af træningen. Tilmann selv har sammenlagt brugt 10 år i meditation i lukkede retreats på klostre, og har derfor en exceptionel personlig erfaring med retreats i meditation.


Siden 2011 har Tilmann, udover undervisningen på Institut for Essentiel Psykoterapi, undervist i meditationskurser i bl.a. Frankrig, Tyskland, Grækenland og Brasilien. Han leder også individuelle- og grupperetreats, træner dharma lærere, oversætter og udgiver buddhistiske tekster.


Læs mere om Tilmann her:

https://ekayana-institut.de/


„Jeg tager udgangspunkt
i nærvær og empati“


Natalia Nørgaard Bach
Projektleder

E-mail: natalia@lifeacaemy.dk


Natalia Nørgaard Bach er uddannet psykoterapeut, supervisor og restorative yogalærer.


Natalia har i længere tid studeret buddhistisk psykologi og har modtaget undervisning af Tilmann Borghardt.


Hos Life Academy er Natalia fast underviser på psykoterapeutuddannelsen.


Natalia kan kontaktes ved spørgsmål til kurset.


„Min vej, passion og træning er medfølelse og visdom“


Morten Hoffmeyer
Assistent og oversætter

E-mail: morten@lifeacaemy.dk


Morten Hoffmeyer passioneret buddhist og elev af Dr. Tilmann Borghardt.


Morten har haft en daglig meditationspraksis i 17 år, og har utallige meditationskurser bag sig. Han har levet seks år i et tibetansk buddhistisk kloster i Frankrig, Dhagpo Kundreul Ling, hvoraf 3,5 år var som munk i tilbagetrækning under Tilmann.


Derudover har Morten deltaget i:

 • Et års meditationsophold på et dansk buddhistisk center
 • Tre måneders studie i buddhistisk filosofi og psykologi i Nepal
 • Tre måneders meditations retreat i USA under en tibetansk meditationsmester
 • Et års uddannelse i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR)

Morten er frivillig på dette introduktionskursus, hvor han bl.a. vil hjælpe med at oversætter fra engelsk til dansk.


Morten will answer any question you might have in english. Please contact by email.


TILMELD DIG NU

Dato: 16.11.19 og 17.11.19


Lørdag: 10.00 – 17.00

Søndag: 9.00 – 16.00


Prisen er 1.700 dkk. inkl. moms.


Prisen dækker undervisning lørdag og søndag samt foredraget om buddhistisk psykoterapi fredag den 15. november kl. 19.00

RISSKOV