Introduktionskursus om buddhistisk psykologi i psykoterapien 

- få indsigt i buddhismens relevans for psykoterapien

Er du interesseret i at lære om den buddhistiske sindstræning?

Vil du gerne bruge buddhistiske metoder i kombination med psykoterapien?

Det kan du på dette unikke kursus, der for første gang udbydes på engelsk i Europa. Introduktionskurset i buddhistisk psykologi er lavet af Tilmann Berghardt og Wolfgang Erhardt, der er stiftere og ledende undervisere på Institut for Essentiel Psykoterapi i Tyskland samt forfattere til bogen ”Buddhistische Psychologie: Grundlagen und Praxis”.


Essentiel psykoterapi er en psykoterapeutisk tilgang, der kombinerer erfaringsrigdommen fra den buddhistiske tradition med den vestlige psykologi. Terapiformen fordyber sig i væsentlige forhold i den menneskelige eksistens som fx ønsket om at give livet en dybere mening, at frigøre sig fra hæmmende vaner og at vække ens eget potentiale.


På kurset får du indblik i buddhistisk psykologi som procesværktøj i den psykoterapeutiske praksis. Du vil få en grundig introduktion til det buddhistiske aspekt ved essentiel psykologi.

I løbet af kurset vil du komme til at forstå samspillet mellem buddhistisk psykologi og psykoterapi. Det er netop i dette samspil, og kombinationen af metoder, at man kan se sindet endnu dybere.

Gennem konkrete metoder får du et indblik i arbejdet med klientens vej til healing og de følelsesmæssige mønstre, der er i forbindelse med at følge vejen mod awakening (awakening er det buddhistiske udtryk for at opnå fuld forståelse af sindet).


Ved at nå awakening vil klienten frigøre sig for hæmmende overbevisninger, kognitive mønstre samt vanemæssige tendenser og dermed få øje på de iboende kvaliteter som kærlighed, medfølelse, åbenhed, fleksibilitet og visdom. I undervisningen kommer du til at mærke metoderne for awakening på din egen krop gennem de praktiske øvelser, og du vil få en oplevelse af, hvordan metoderne reelt påvirker sindet og kroppen.

Om undervisningen:

Undervisningen foretages af dr.med. Tilmann Borghardt. Tilmanns undervisning er et miks af teori, oplæg og praktiske øvelser. Udgangspunktet som undervisningen tager form i, blev oprindeligt introduceret mellem en gruppe buddhistiske lærere og psykoterapeuter i New York i 1980’erne. Dengang indledte den tibetanske lærer Jamgon Kongtrul Rinpoche sin undervisning med ordene:

„I det opvågnede sind
 ligger kraften til at arbejde med andres sind“

Med ”det opvågnede sind“ menes sindets natur, medfølelse og visdom i enhed. Dette er kilden til den dybe motivation; de vækkede kvaliteter i ethvert menneske, fritlagt. Det er ud fra denne motivation den essentielle psykoterapi bliver praktiseret og undervist i, ligesom det er denne form for klassisk buddhisme, der ligger til grund for undervisningen på introduktionskurset.

Den essentielle psykoterapi er baseret på følgende buddhistiske lære:

 • De fire ædle sandheder – som grundmodel for den terapeutiske fremgangsmåde
 • De fem aggregater (Skandhas) og spørgsmålet om jeg’et – hvad er vores vigtigste identifikationer, der forhaler helingsvejen?
 • De seks befriende kvaliteter (Paramitas) – som model for en sund personlighed
 • De 51 sindsfaktorer og de otte niveauer af bevidst væren – hvad er neutrale, helende og ikke-helende sindstilstande? Hvad er sindet? Hvad er bevidsthed?
 • Arbejde med emotionerne – hvad giver det af muligheder at arbejde med belastende emotioner?
 • Anvendelsen af de fire grundlæggende kontemplationer – hjælp til den indre orientering og til at træffe beslutninger
 • Overvejelser omkring Karma-læren – i hvilket omfang påvirker kræfter fra tidligere liv vores nuværende liv?
 • Den firefoldige kultivering af awareness – få en forståelse for hvad træning i opmærksomhed og awareness medfører i helingsprocessen
 • Enkle meditationsmetoder vi kan videregive til klienten – indføring i åndedræts- og gåmeditationen m.v.
 • De fire umådelige kvaliteter – hvordan kan vi endnu dybere, i os selv og andre, frisætte en oplevelse af kærlighed, medfølelse, glæde og sindsligevægt?
 • Opvågningens ånd (Bodhicitta) – introduktion i Mahayana sindstræning (Lodjong)
 • Mahamudra sindstræningen – hvordan kan vi selv blive fortrolige på et dybere plan med sindets natur?

Gennem kurset vil du få indblik i de terapeutiske værktøjer samt meditation. Efter kurset vil du kunne overføre din praktiske erfaring til at udvikle din egen meditationspraksis.

På kurset vil du få:

 • En forståelse for, hvordan kombinationen mellem buddhisme og psykoterapi kan anvendes i det psykoterapeutiske rum
 • Introduktion til hvilke buddhistiske tekster og metoder der er relevante i det psykoterapeutiske rum 
 • Indføring i buddhistisk sindstræning
 • En forståelse for, hvordan man gennem buddhistisk psykologi kan arbejde med følelser og vanemæssige tendenser
 • Trænet og mærket øvelser og metoder på egen krop og sind

Tilmann Borghardt vil i undervisningen introducere:

 • Nogle af de centrale elementer i essentiel psykoterapi, primært den buddhistiske psykologi
 • Buddhistisk sindstræning
 • Meditationsteknikker
 • Medicin Buddha
 • 5 forstyrrende følelser
 • Metode til at arbejde med vores forstyrrende følelser

Hvem kan deltage i introduktionskurset om buddhistisk psykologi?

Alle med interesse for buddhismens relevans for psykoterapien kan deltage i introduktionskurset. Det gælder også, hvis man har en personlig interesse i emnet og ikke i første omgang har en klientbaseret tilgang.

Baggrunden for introduktionskurset

Introduktionskurset om buddhistisk psykologi i psykoterapien er opstået på baggrund af Natalia Nørgaard Bachs flerårige interesse i buddhistisk psykologi.


Natalia har gennem en længere periode fordybet sig i, hvordan man anvender den buddhistisk psykologi og filosofi i det terapeutiske arbejde. I den forbindelse har Natalia igangsat en evidensbaseret proces i klinikpraksis, hvor hun afprøver de buddhistiske elementer i kombination med psykoterapien.


På baggrund af Natalias erfaringer valgte Life Academy i 2018 at implementere elementer fra den buddhistiske psykologi i deres uddannelse til psykoterapeut. Her er Natalia fast underviser sammen med Morten Hoffmeyer. Det er Life Academys ønske at udbrede og videreudvikle en større bevidsthed omkring den buddhistiske psykologi i samspil med psykoterapien.


Life Academy støtter og arrangere introduktionskurset i buddhistisk psykologi sammen med en frivillig arbejdsgruppe. Dette arbejde er ulønnet og donationsbaseret. Deltagergebyret går udelukkende til omkostninger i forbindelse med kurset.

Er en specialistuddannelse i essentiel psykoterapi noget for dig?

Introduktionskurset om buddhistisk psykologi i psykoterapien er en smagsprøve på efteruddannelsen i essentiel psykologi for uddannede psykoterapeuter. Efteruddannelsen gør dig til specialist i essentiel psykoterapi og har tidligere kun været udbudt af Tilmann Borghardt og Wolfgang Erhardt i Tyskland og Frankrig. Der arbejdes i øjeblikket på at starte uddannelsen op hos Life Academy i Danmark i 2020, hvor undervisningen vil foregå på engelsk.


Efter introduktionskurset vil du være afklaret omkring, og vide, hvad en efteruddannelse med speciale i essentiel psykologi kan betyde for dit professionelle arbejde som psykoterapeut.


Du er velkommen til at kontakte Natalia Nørgaard Bach, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller introduktionskurset.

Drop madpakken og få lækker økologisk og vegetarisk mad + middag lørdag aften 


Bliver du også indimellem lidt træt af madpakken?

Vi har fået Ditte fra Linser For Livet til at lave den lækreste menu til lørdag og søndag.


Og som GAVE er du inviteret med til middag lørdag aften sammen med Tilmann, Wolfgang og resten af holdet. 

Middagen bliver afholdt i Life Academys lokaler lørdag kl. 18.00.

Menuen består af følgende:


Lørdag

 • Formiddag: Bolle m. smør, kikærtenutella, hummus, hjemmelavet syltetøj og frugt.
 • Frokost: Dahl med brød og to slags salat.
 • Middag lørdag aften: Grøntsagsdeller med linsemel, kartoffelsalat, to slags salat og brød.  


Søndag

 • Formiddag: Bolle m. smør, kikærtenutella, hummus, hjemmelavet syltetøj og frugt
 • ​Frokost: Grøntsagslasagne med brød og to slags salat.


Drikkevarer hele weekenden: Kaffe, te og vand

Pris for at få lækkert hjemmelavet mad hele weekenden er kun 250 kr.

Obs. maden skal bestilles senest mandag den 11. november.

Dato

16. og 17. november 2019


Tidspunkt

Lørdag kl. 10.00 – 17.00

Søndag kl. 9.00 – 16.00


Pris

1.700. kr.


Obs. deltagerbetalingen går udelukkende omkostninger i forbindelse med kurset. 


Forplejning

Der er mulighed for tilkøb af frokost lørdag og søndag samt fællesspisning lørdag kl. 18.00.


Kursusadresser

Life Academy

Norddigesvej 2

8240 Risskov


Der er gratis parkering.

Mød underviserne

Dr.med. Tilmann Borghardt 

(Lama Tilmann Lhündrup) Meditationslærer i tibetansk buddhistiske og Theravada traditioner, samt medstifter og vicedirektør for Institut for Essentiel Psykoterapi i Freiburg, Tyskland.


Tilmann startede sin meditationspraksis i 1978. I 1981 mødte han den tibetanske lærer Gendün Rinpoche, som blev en stor inspiration for ham. Kort tid efter begyndte Tilmann sin daglige meditationspraksis i den burmesiske Vipassana tradition.


I 1984 startede Tilmann med at praktisere i den tibetanske Kagyu-tradition, og efter han afsluttede sin uddannelse i medicin og homøopati i 1986 tilbragte han 3,5 år i en skovmeditation under ledelse af Gendun Rinpoche. Fra 1990–1994 trak Tilmann sig tilbage i meditationsretreat i et kloster. De efterfølgende 11 år ledte Tilmann de treårige retreats i Karma Kagyu klosteret Dhagpo Kündröl Ling i Frankrig. Det var Gendün Rinpoche, der personligt havde bedt Tilmann om at være en af de lærere, der var ansvarlige for de to cyklusser på tre års retreats.


I sammen periode var Tilmann også involveret i Dharmahuset Croizet (Guépel Ling) i Frankrig, som er et mødested for folk, der er interesseret i dharmaen. Tilmann lagde et stort arbejde i at afvikle seminarer om "Dharma og psykoterapi", og det førte i 2009 til grundlæggelsen af Institut for Essentiel Psykoterapi i Tyskland. Her er Tilmann en af lærerne og den ansvarlige for den åndelige del af træningen. Tilmann selv har sammenlagt brugt 10 år i meditation i lukkede retreats på klostre, og har derfor en exceptionel personlig erfaring med retreats i meditation.


Siden 2011 har Tilmann, udover undervisningen på Institut for Essentiel Psykoterapi, undervist i meditationskurser i bl.a. Frankrig, Tyskland, Grækenland og Brasilien. Han leder også individuelle- og grupperetreats, træner dharma lærere, oversætter og udgiver buddhistiske tekster.


Læs mere om Tilmann her:

https://ekayana-institut.de/

Wolfgang Erhardt 

Wolfgang Erhardt er uddannet psykoterapeut med speciale i adfærdspsykoterapi. Han er ejer og direktør for Institut for Essentiel Psykoterapi i Freiburg, Tyskland, og forfatter til bogen "Buddhist Psychology." Wolfgang er erfaren i buddhistisk meditation og har siden 1981 ovevejende praktiseret i Karma Kagyu-traditionen. Derudover praktisere han ZEN og KUM NYE.


Læs mere om Wolfgang her:

https://essentielle-psychotherapie.com/en/wir-ueber-uns/referenten


„Jeg tager udgangspunkt
i nærvær og empati“


Natalia Nørgaard Bach
Projektleder

E-mail: natalia@lifeacaemy.dk


Natalia Nørgaard Bach er uddannet psykoterapeut, supervisor og restorative yogalærer.


Natalia har i længere tid studeret buddhistisk psykologi og har modtaget undervisning af Tilmann Borghardt.


Hos Life Academy er Natalia fast underviser på psykoterapeutuddannelsen.


Natalia kan kontaktes ved spørgsmål til kurset.


„Min vej, passion og træning er medfølelse og visdom“


Morten Hoffmeyer
Assistent og oversætter

E-mail: morten@lifeacaemy.dk


Morten Hoffmeyer passioneret buddhist og elev af Dr. Tilmann Borghardt.


Morten har haft en daglig meditationspraksis i 17 år, og har utallige meditationskurser bag sig. Han har levet seks år i et tibetansk buddhistisk kloster i Frankrig, Dhagpo Kundreul Ling, hvoraf 3,5 år var som munk i tilbagetrækning under Tilmann.


Derudover har Morten deltaget i:

 • Et års meditationsophold på et dansk buddhistisk center
 • Tre måneders studie i buddhistisk filosofi og psykologi i Nepal
 • Tre måneders meditations retreat i USA under en tibetansk meditationsmester
 • Et års uddannelse i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR)

Morten er frivillig på dette introduktionskursus, hvor han bl.a. vil hjælpe med at oversætter fra engelsk til dansk.


Morten will answer any question you might have in english. Please contact by email.


TILMELD DIG NU

Dato: 16.11.19 og 17.11.19


Lørdag: 10.00 – 17.00

Søndag: 9.00 – 16.00


Prisen er 1.700 dkk. inkl. moms.


Prisen dækker undervisning lørdag og søndag samt foredraget om buddhistisk psykoterapi fredag den 15. november kl. 19.00

RISSKOV

Introductory course on Buddhist psychology in psychotherapy

 

- Gain insight into Buddhism's relevance to psychotherapy

Do you have an interest in learning about Buddhist ways of mind training?

Would you like to implement Buddhist methods in combination with psychotherapy?

This unique course offers a useful introduction to Essential Psychotherapy. It´s the first time that the course is offered in English on the European continent. This start up course on Buddhist psychology and psychotherapy is developed by Tilmann Berghardt and Wolfgang Erhardt, who are the founders and leading teachers at the Department of Essential Psychotherapy in Germany. Together they are also the authors of the textbook "Buddhist Psychologie: Grundlagen und Praxis", which this course is based upon.


Essential Psychotherapy is a psychotherapeutic approach which combines the experience and teachings from the Buddhist tradition with Western psychology. This therapy form concentrates on essential matters of the human existence, for example: the genuine wish to add one´s own life deeper meaning; the desire to free oneself from restraining habits and to awaken one's own full potential.


In the course you will gain insight into Buddhist psychology, used as a processual tool in the psychotherapeutic practice. You will get a profound introduction to the Buddhist aspect of essential psychology.


The course will facilitate an understanding of the interaction between Buddhist psychology and psychotherapy in the Essential Psychotherapy. This particular interaction between these ways of thinking and the combination of methods respectively, will enable one to see the mind even deeper.


By the employment of specific methods, you will gain an insight into how the Essential Psychotherapy works with the client's own specific path towards healing, as well as the emotional patterns associated with following this personal path to awakening (awakening is the Buddhist expression for attaining complete understanding of the mind).


By reaching for the goal of awakening, the client will liberate herself from inhibitory convictions, cognitive patterns, and habitual tendencies, and thus catch sight of her own inherent qualities of love, compassion, openness, flexibility and wisdom. During the instructions and the practical exercises of the course, you will get to experience and feel the methods of awakening on your own body, and you will hereby get a sense of how the methods actually affects the mind and body.

About the teaching:

The teaching is carried out by dr.med. Tilmann Borghardt. Tilmann's teaching is a mix of theory, presentations and practical exercises. The starting point out of which the education has taken shape, was originally introduced by a group of Buddhist teachers and psychotherapists in New York in the 1980s. At that time, Tibetan teacher Jamgon Kongtrul Rinpoche began his teaching with the words:

In the awakened mind lies the power
to work with the minds of others

By "the awakened mind" is meant the unity of the nature of the mind, compassion and wisdom. This is the source for the deep motivation: A state of mind in every human being, in which the awakened qualities are exposed and obtainable. It is from this fundamental basis of deep motivation that the Essential Psychotherapy is being taught and practiced - in similar manner as in the classic Buddhism. This forms the basis of the teaching on the introduction course.

The Essential Psychotherapy is based on the following Buddhist teachings:

 • The Four Noble Truths - As a basic model of the therapeutic approach.
 • The Five Aggregates (Skandhas) and the question of the “I” - What are our main identifications, which comes in the way for the healing process?
 • The Six Liberating Qualities (Paramitas) - As a model for a healthy personality.
 • The 51 Mental Factors and the eight levels of conscious being – What is  neutral, healing and non-healing states of mind? What is the mind? What is consciousness?
 • Working with the Emotions – What potentials and possibilities does the work with stressful emotions pave the way for?
 • The use of the Four Basic Contemplations - Helps with the inner orientation and decision making.
 • Considerations about the Karma teaching - To what extent do forces from past lives affect our present life?
 • The Fourfold Cultivation of Awareness – Offers us an understanding of what training with focus and attention and awareness give rise to in the healing process.
 • Simple meditation methods we can pass on to the client - Introduction to breathing meditation, walking meditation, etc.
 • The Four Tremendous Qualities - How can we even deeper, in ourselves and others, liberate the experience of love, compassion, joy and composure?
 • The Spirit of Awakening (Bodhicitta) - Introduction to Mahayana Mind Training (Lodjong)
 • Mahamudra mind training - How can we on a deeper level become fully conversant with the nature of the mind?

Throughout the course you will gain an insight into the therapeutic toolbox as well as meditation techniques. After the course you will be able to transfer your new practical experiences to the development of your own meditation practice.

During the course you will obtain:

 • An understanding of how the combination of Buddhism and psychotherapy can be used in a psychotherapeutic setting
 • Introduction to relevant Buddhist texts and methods for implementation in psychotherapeutic settings
 • Introduction to Buddhist mind training
 • An understanding of how Buddhist psychology can be used in the work with emotions and habitual tendencies
 • Practical training in exercises and methods. Experienced and sensed on your own body and mind

During the course Tilmann Borghardt introduces:

 • Some of the key elements of Essential Psychotherapy, primarily in terms of Buddhist psychology
 • Buddhist mind training
 • Meditation techniques
 • Medicine Buddha
 • 5 disturbing emotions
 • Method to work with our disturbing emotions

Who can attend the introductory course on Buddhist psychology?

Anyone interested in Buddhism's relevance to psychotherapy can participate in the introductory course. This also applies if the interest in the subject is solely personal, or not having a client-based approach.

Background for the introduction course

The introduction course on Buddhist psychology and psychotherapy has arisen on the basis of Natalia Nørgaard Bach's multi-annual interest in Buddhist psychology.


Natalia has for a long time immersed herself questions of implementing Buddhist psychology and philosophy in the therapeutic work. In that connection, Natalia has initiated an evidence-based process in her therapeutic practice where she tests the Buddhist elements in combination with psychotherapy.


Based on Natalia's experience, Life Academy in 2018 chose to implement elements from Buddhist psychology into the programme of their psychotherapist education. Here Natalia is a regular teacher together with Morten Hoffmeyer. Life Academy is dedicated to disseminate and further develop a greater awareness of Buddhist psychology in interaction with psychotherapy.


Life Academy supports and arranges the introductory course in Buddhist psychology with a volunteer working group. This work is unpaid and donation-based. The participant fee goes exclusively to Tilmann Borghardt and Wolfgang Erhardt.

Do you want the full specialized education in essential psychotherapy?

The introduction course on Buddhist psychology in psychotherapy gives a taste on the content of the full continuing education in essential psychology for trained psychotherapists. The continuing education makes you a specialist in essential psychotherapy. It has previously only been offered by Tilmann Borghardt and Wolfgang Erhardt in Germany and France. Work is currently underway to start the education at Life Academy in Denmark in 2020, where the teaching will be conducted in English.


After the introductory course you will have a clarified knowledge about what the continuing specialized education in essential psychology can mean to your professional work as a psychotherapist.


 You are welcome to contact Natalia Nørgaard Bach if you have any questions about this programme as well as questions to the introductory course.

Date

November 16 and 17, 2019


Time

Saturday at. 10:00 - 17:00

Sunday at. 9.00 - 16.00


Price

1700 kr.


N.B. The participant's payment is exclusively for the course. 


Meals

It is possible to buy lunch on Saturday and Sunday as well as common eating Saturday at 18.00. Further info follows.


Course address

Life Academy

Norddigesvej 2

8240 Risskov


There is free parking.

Meet the teachers

Dr.med. Tilmann Borghardt 

(Lama Tilmann Lhündrup) Meditation teacher in Tibetan Buddhist and Theravada traditions, as well as co-founder and deputy director of the Department of Essential Psychotherapy in Freiburg, Germany.


Tilmann started his meditation practice in 1978. In 1981, he met the Tibetan teacher Gendün Rinpoche, who became a great inspiration to him. Shortly afterwards, Tilmann began his daily meditation practice in the Burmese Vipassana tradition.


In 1984, Tilmann started his practice in the Tibetan Kagyu tradition, and after completing his education in medicine and homeopathy in 1986, he spent 3.5 years in a forest meditation led by Gendun Rinpoche. From 1990–1994, Tilmann took a retreat meditating in a monastery. The following 11 years, Tilmann led the three-year retreats in the Karma Kagyu Monastery Dhagpo Kündröl Ling in France. It was Gendün Rinpoche who had personally asked Tilmann to be one of the teachers responsible for the two cycles of three-year retreats.


For a time, Tilmann was also involved in the Dharma House Croizet (Guépel Ling) in France, which is a meeting place for people interested in the Dharma. Tilmann did a great deal of work in conducting seminars on "Dharma and psychotherapy", and in 2009 this led to the founding of the Department of Essential Psychotherapy in Germany. Here, Tilmann is one of the teachers and the person responsible for the spiritual part of the training. Tilmann himself has spent 10 years in meditation in closed retreats at monasteries, and therefore has an exceptional personal experience with retreats in meditation.


Since 2011, in addition to teaching at the Department of Essential Psychotherapy, Tilmann has taught meditation courses in eg. France, Germany, Greece and Brazil. He also leads individual and group retreats, trains Dharma teachers, translates and publishes Buddhist texts.


Read more about Tilmann here:

https://ekayana-institut.de/


„The fundamental basis of the work is presence and empathy


Natalia Nørgaard Bach
Project Manager

E-mail: natalia@lifeacaemy.dk


Natalia Nørgaard Bach is a trained psychotherapist, supervisor and restorative yoga teacher.


For a long period of time Natalia has been studying Buddhist psychology and has been taught by Tilmann Borghardt.


At Life Academy, Natalia is a regular teacher at the psychotherapist training course.„My path, my passion and my training are compassion and wisdom“


Morten Hoffmeyer
Assistant og translator

E-mail: morten@lifeacaemy.dk


Morten Hoffmeyer is a passionate Buddhist and student of Dr. Tilmann Borghardt.


Morten has had a daily practice of meditation for 17 years, and has numerous meditation courses behind him. He has lived six years in a Tibetan Buddhist monastery in France, Dhagpo Kundreul Ling, out of which 3.5 years was as a monk in retreat under Tilmann.


In addition, Morten has participated in:

 • One year of meditation in a Danish Buddhist center
 • Three month study in Buddhist philosophy and psychology in Nepal
 • Three month meditation retreat in the United States during the stay of a Tibetan meditation master
 • One Year's Training in Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Morten is a volunteer at this introductory course, where he will help translate from English to Danish.


Morten will answer any question you might have in english. Please contact by email.


SIGN UP NOW

Date:
November 16 and 17, 2019


Time:
Saturday at. 10:00 - 17:00

Sunday at. 9.00 - 16.00


Price:

1700 kr.


N.B. The participant's payment is exclusively for the course.