2-dages efteruddannelseskursus i PBSP

Psykomotorisk traumeterapi
Kurset er afholdt
Psykomotorisk traumeterapi PBSP 

Introduktion i PBSP-terapiens grundteori og praksis

Har du brug for konkrete redskaber til dit daglige terapeutiske arbejde?

Ønsker du en dybere forståelse for traumemekanismer og relationen til det autonome nervesystem?

Har du lyst til at lære om PBSP-terapi?

Kurset i psykomotorisk traumeterapi PBSP er et kursus for dig, der er interesseret i traumeterapi og i at arbejde terapeutisk med en kropsorienteret og effektiv terapiform og som ønsker en indføring i PBSP-terapiens grundteori og praksis.

PBSP-terapi er en nænsom og effektiv kropsorienteret og interaktiv terapiform, som du kan bruge i dit daglige arbejde både med enkeltpersoner og i grupper.

PBSP bygger på tillid til, at det enkelte menneske fødes med en viden om, hvad det har brug for. Dette er udtrykt i de 5 grundbehov: Plads – Næring – Støtte – Beskyttelse – Grænser. Disse 5 grundbehov skal ideelt imødekommes af rette omsorgsperson på rette udviklingstrin. Sker det ikke, opstår der ubalancer, og i værste fald traumer, som låser menneskets muligheder for udvikling.

Bliv en dygtigere terapeut

Brug PBSP-terapi i dit terapeutiske arbejde

Kursisterne lærer at anvende elementer af PBSP-terapi i det terapeutiske arbejde, herunder eksternalisering, de 5 grundbehov, inddragelse af kroppens viden, helende modbillede og øvelser.

Når du har deltaget i kurset, vil du være i stand til at hjælpe din klient til at få kontakt med, og bevidstgørelse af, klientens problematikker og traumets opståen.

Gennem arbejdet med PBSP teknikkerne vil klienten opnå heling af traumet gennem det helende modbillede/antidot, som forankres i kroppens autonome nervesystem.

PBSP-terapi kan med fordel bruges på klienter med traumer, stress, angst, lettere depression, overgreb, dødsfald, svigt af forældre, skilsmisser, sorg, livskriser, og mennesker med lyst til at lære mere om sig selv.

Om PBSP metoden

Kropsorienteret terapi 

PBSP (PessoBoydenSystemPsychomotor) blev grundlagt i 1960’erne af Albert Pesso og hans kone Diane Boyden i USA, hvor de var dansere og ledte et danseinstitut i New York.

De blev tiltagende optaget af sammenhængen mellem krop, følelser og tanker/nervesystem, og udviklede på denne baggrund PBSP-terapien.

I PBSP-terapi tager vi udgangspunkt i, hvad der lige nu er på færde i klientens liv.

Vi arbejder nænsomt med forskellige teknikker, herunder bevidning af krops- og følelsesreaktioner, eksternalisering med genstande og stimulans/støtte af kroppen. Herigennem kommer klienten i kontakt med de oprindelige erfaringer og traumer, som hidtil har styret klientens reaktioner.

Kroppen husker

Vi etablerer et nyt symbolsk scenarie, et helende modbillede/antidot, som klienten ser og mærker med tanker og krop.

Dette forankres i klientens autonome nervesystem og klienten oplever, at de basale behov opfyldes på rette måde og i den rette alder.

Derved vil den låste energi i traumet frigøres, og der etableres et mere håbefuldt indtryk og dermed et bedre fremtidsperspektiv, som nu er integreret i både krop og hjerne. Med dette nye erindringsbillede åbner nye muligheder sig, og gamle mønstre kan brydes.

Klienten oplever, at de tidligere reflektoriske reaktioner aftager og erstattes af mere modne reaktioner, som passer i den aktuelle situation.

En terapisession har en fast overordnet struktur, hvilket forhindrer retraumatisering.

Om underviserne

Marianne Thastum Vedsted

Marianne Thastum Vedsted er uddannet læge i 1996 og speciallæge i almen medicin i 2003. Hun har arbejdet med PBSP-terapi individuelt og i grupper siden 2012 og blev internationalt certificeret PBSP-terapeut i 2020.

Marianne har arbejdet i forskellige lægepraksis i Danmark, og de sidste 4 år arbejdet i Grønland, Ilulissat som Regionslæge, uddannelsesansvarlig, supervisor og psykoterapeut og i Danmark (siden 2006) som kursusleder, underviser og supervisor for yngre læger på speciallægeuddannelsen i almen medicin ved Aarhus Universitet.

Marianne har stor erfaring i samtaler/terapi, herunder behandling af livskriser, traumer, alle former for misbrug, depression og angst. Derudover afholder Marianne også workshops, supervision af grupper og uddannelsesvejledning.

Marianne har en del forskellig uddannelse og kurser inden for ledelse, samarbejde, terapi og supervision.

Marianne arbejder med forskellige teorier og supervisions- og samtaleteknikker, herunder:
– PBSP
– Balint
– Reflexsiv metode
– Videosupervision

Om underviserne

Kirstine Hansen

Kirstine Hansen er uddannet teolog i 2013, og skrev speciale om PBSP-terapi i sjælesorg. Kirstine har arbejdet som sognepræst i 2013-2017, og har siden 2017 arbejdet som Studenterpræst, hvor hun har daglige samtaler med studerende, der er i livskriser.

Alle samtaler tager udgangspunkt i det eksistentielle, og metoden er fænomenologisk og åben for, hvad den anden bringer ind i rummet.

Kirstine har arbejdet meget med sorg, både i forbindelse med dødsfald og selvmord i nærmeste familie, og sorg i forbindelse med livstab, når forældre skilles, kærestesorg, venskabstab, kronisk sygdom og tab af livsglæde ved stress, depression og angst.

Kirstine bruger elementer af PBSP i sit daglige arbejde som Studenterpræst for bacheloruddannelserne i Aarhus med særlig tilknytning til VIA og Navitas, og når hun supplerer præsterne på Aarhus Universitet.

Kirstine har stor erfaring i individuel samtaleterapi, herunder PBSP-terapi. Hun har også arbejdet med PBSP-terapi i grupper og været tovholder på flere workshops. Kirstine har arbejdet med PBSP siden 2012 og er internationalt certificeret PBSP-terapeut i 2020.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk

Vidste du, at du som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er forpligtet til at holde dig fagligt ajour?

Det kan du gøre ved at deltage i

  • faglige kurser
  • supervisioner
  • uddannelse

På Life Academy finder du en bred vifte af tilbud, der hjælper dig med at leve op til Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer.

Du kan læse retningslinjerne i faktaboksen.

Fra Dansk Psykoterapeutforenings etikregler

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed.

Paragraf 7.1
Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har psykoterapeuten et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer om at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for psykoterapeutens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egenterapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse

Læs Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler her.

Tilmeld to kurser og spar 2.000 kr.

Hvis du tilmelder dig til kurserne i psykomotorisk traumeterapi PBSP og Krops- og Naturterapi på én gang, får du en rabat på 2.000 kr.

Kursusform

Undervisningen veksler mellem

  • Teoretisk gennemgang
  • Praktiske kropsøvelser
  • Demonstration
  • Strukturarbejde/terapi

Den teoretiske undervisning foregår for hele holdet, mens øvelser foregår i mindre grupper af 2-3 personer.

Her foregår kurset i PBSP

Tid og sted

Kurset foregår:

26. – 27. maj 2022
Kl. 9.00 – 17.00 (begge dage)
Kurset er afholdt!

Der er 30 min pause. Mad kan medbringes og opbevares i køleskab. Der er microbølgeovn til rådighed.

Kursusadresse:
Life Academy Aarhus
Norddigesvej 2
8240 Risskov

 

Praktiske oplysninger

Derudover anbefaler vi, at man læser følgende bog inden kursusstart:
Petra Winette & Jonathan Baylin: ‘Working with traumatic memories to heal adults with unresolved childhood trauma’.

Priser

TILMELDING

Du tilmelder dig ved at trykke på den ønskede dato herunder.

Du er tilmeldt og sikret en plads på kurset, når vi har registreret din indbetaling.
Køb og betaling kan kun foretages med Dankort/Visa Dankort (dansk betalingskort).

2022

Psykomotorisk traumeterapi PBSP i Risskov

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.