Bliv klogere på life academy

Vores mission er at løfte og udvikle dig

Lær os at kende

OM LIFE ACADEMY

Hvem er du? Det er det vigtigste spørgsmål for os – ikke mindst hvis du vil påbegynde en personlig udvikling.

Vores primære opgave er at lære dig, at det faktisk også er det vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Nysgerrigheden frigiver al den energi, der skal til, for at du kan trykke på din indre powerknap og blive den, du i virkeligheden er.

Hos Life Academy stræber vi mod at være de førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers fulde potentiale. Vi løfter dig, giver dig indsigt og giver dig plads.

Vi glæder os til at møde dig!

Hvordan er det mon at være studerende på Life Academy, hvordan er stemningen, og hvad lærer man egentlig? Det kan du få et indblik i ved at se videoen her. 

Om lederteamet

Life Academys baggrund

Life Academy blev etableret i 2007 og drives i dag af Lone og Leif Braad. Lone og Leif har sammenlagt over 40 års omfattende erfaring i arbejdet med udsatte mennesker i svære livsomstændigheder, både som medarbejdere, som ledere og som plejefamilie.

Lone og Leifs mål med Life Academy er at hjælpe mennesker til at tage ejerskab over eget liv og gøre psykoterapeuter, der bliver uddannet på Life Academy, i stand til med passion og stor faglighed at gøre det samme.

Når du tager ejerskab over dit liv, skaber du det, du ønsker. For at kunne tage ejerskab skal du selvfølgelig have og kende de rette værktøjer, og dét er formålet med Life Academy: at give dig de optimale værktøjer til at skabe dit eget liv gennem udvikling og uddannelse.

Lone og Leif sørger altid selv for at være i udvikling på forskellige måder. For som de siger: “Hvis du ikke er i udvikling, er du i afvikling”.

Velkommen hos Life Academy.
Vi glæder os til at møde dig.

N

Stiftet i 2007

N

Erfarne undervisere

N

Høj faglighed

N

Udvikling og uddannelse

Grene i hele verden

LIFE ACADEMYS VISION

Vores vision er at være førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers fulde potentiale.

Life Academys koncepter, uddannelser og værktøjer er udviklet i respekt for, at alle mennesker er unikke og besidder en energi og power, der gør dem i stand til at gøre en forskel.

Vi udbreder vores koncepter og værktøjer til hele verden i samarbejde med mennesker, som brænder for at være en del af et energi- og powerfællesskab.

Sammen gør vi livet mere mangfoldigt for flere mennesker overalt på kloden.

Overskrift

LIFE ACADEMYS VÆRDIER

– Lethed og humor
Her ligger Life Academys unikke tilgang til verden og livet – det, der muliggør, at alle kan løfte sig selv og andre.

– Energi og Power
Her ligger Life Academys terapeutiske tilgang til menneskelig udvikling. Måden, Life Academy udfolder folks potentiale og genfinder unikheder – hhv. genskaber deres potentiale og unikheder i en ny og større udgave.

– Flow og fantasi
Her ligger Life Academys særlige måde at være innovative på – alt kan ske/vil ske, når tiden er til det – der er ingen begrænsninger.

– Ufordømmenhed og nysgerrighed
Her ligger Life Academys særlige ånd. Alle føler sig rummet, som dem de er, og alle får kraft til at se og mod til at udfolde deres fulde potentiale uden frygt.

Med disse værdier kan vi lære andre til at leve livet fuldt ud.

Undervisning på psykoterapeutuddannelse med psykoterapeut Dorte Trønningen

Det videnskabelige udgangspunkt

LIFE ACADEMYS METODE

Det videnskabelige udgangspunkt for Life Academys uddannelse til psykoterapeut er den eksistentielle-humanistiske psykologi. Fokus i denne psykologiske retning er menneskets fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed.

Mennesket har mulighed for at forme sin egen personlighed og dermed sit eget liv gennem valget (den eksistentielle psykologi) og ved at lytte til sine egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med behovene (den humanistiske psykologi). Uddannelsens teori, praksis/metoder og kommunikationen mellem psykoterapeut og klient – altså alt, hvad der sker på uddannelsen og uddannelsens formål – er baseret på disse grundlæggende tanker og antagelser om den menneskelige natur.

Det tror vi på

Det grundlæggende menneskesyn

Life Academys menneskesyn er holistisk og bygger ligeledes på tankerne og antagelserne i eksistentiel og humanistisk psykologi.

Mennesker lever livet i indbyrdes forbundenhed, og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede. Dette verdensbillede præger det enkelte menneskes fortolkning af følelser, oplevelser, tanker og behov. Hos Life Academy ser vi det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. Det er udgangspunktet for alt terapeutisk arbejde, og gennemsyrer hele vores uddannelsesmiljø.

Endvidere arbejder vi ud fra, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur er af positiv karakter. Når klienten arbejder fra essens, forholder sig til sine problemer og udviklingspunkter fra det dybeste selv, skabes en varig forandring til det positive. 

Glad studerende

Åbenhed og empati

Kommunikation

Med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske menneskesyn er kommunikationsformen hos Life Academy at møde hinanden med åbenhed, empati, nysgerrighed, rummelighed og respekt.

Vi oplever alle virkeligheden forskelligt. Vi inddrager kropssprog, tonefald, kongruens, energiarbejde, formålsbevidsthed og metakommunikation. Alt sammen med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske grundsyn – altså hele tiden uden at tolke eller forklare klientens problemer eller fungere som ekspert, men med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for klientens selvhjælp og stræben efter at realisere sine behov og drømme.

Teoretisk er kommunikationen psykoterapeut og klient imellem baseret på kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers ”klientcentrerede terapi”.

Kroppens samspil

Sundhed og sygdom

Life Academy vægter sammenhængen mellem den fysiske og psykiske tilstand højt i uddannelsen, og vi arbejder med sammenhængen mellem sundhed, sygdom og traumer.

Omdrejningspunktet for arbejdet med sundhed og sygdom er psykosomatikken, de biologiske processer og metasundhed.

Vi arbejder ud fra de dybereliggende årsager og traumerne, som ligger bag. Traumerne giver fysiologiske problemer, ubalance i det autonome nervesystem og i kroppen. Gennem traumeforløsning skaber vi bedre vilkår for sundhed – både i krop og sind.

Teoretisk og terapeutisk tager vi bl.a. udgangspunkt i Peter Levines bog Væk Tigeren, Bruce Liptons Intelligente celler og Din intelligente krop af Susanne Bilander og Lars Mygind.

Undervisning på psykoterapeutuddannelse med psykoterapeut Dorte Trønningen

Hensynet til klienten

Etikken i det terapeutiske arbejde

Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med sig selv og andre mennesker.

Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. Psykoterapeuten skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale.

Psykoterapeuten skal adskille egne behov og værdisystemer fra klientens. Psykoterapeuten skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne og en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige terapeutiske teknikker for at processen kan forløbe respektfuldt og tilfredsstillende. Psykoterapeuten har ansvar for sin egen professionelle udvikling. 

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.