Psykoterapeut uddannelse: Uddan dig til psykoterapeut

Det kan være en lige så stor glæde i livet at hjælpe og forstå andre, som det er at forstå sig selv. Life Academys psykoterapeut uddannelse kan både være med til at udvikle dig som menneske og som menneskekender. Det er en uddannelse til dig, der ønsker at gå i dybden med, hvordan mennesker hænger sammen – en viden du kan bruge professionelt.

Uddannelsen som psykoterapeut er evalueret af Reflektor og består af to dele, som hver tager to år. Den første del er uddannelsen til coach & terapeut. Efterfølgende kan du tage overbygningen på de to år, så du kan kalde dig professionel psykoterapeut. Du kan også komme ind på psykoterapeutuddannelsen, hvis du har en anden relevant uddannelse som terapeut.

Har du nogensinde stået over for et menneske i tvivl eller krise? Måske ønskede du, at du kunne gøre mere for ham eller hende. Det kan du med en terapeut uddannelse fra Life Academy, som giver dig terapeutiske værktøjer til at række ud og hjælpe mere.

Psykoterapeut uddannelsen hos Life Academy er en overbygning på Coach & Terapeut uddannelsen. Læs mere om Coach & Terapeut uddannelsen her.

LeifBraad_LifeAcademy
kursister til kursus i skab dit drømmeliv new heights

Vil du gerne starte på holdet? Læs hvordan længere nede.

Vil du have mere information om vores Psykoterapeut Uddannelse?

Udfyld denne kontaktformular, så kan du få tilsendt mere information omkring vores psykoterapeut uddannelse.

Hvem kan du hjælpe med en psykoterapeut uddannelse?

Alle vores uddannelser udvikler dig som individ og hjælper dig til at støtte andre og arbejde ud fra, hvor og hvem de er. Om det er klienter, kollegaer eller andre. Du vil få en evne til at tilpasse hvert terapiforløb til den enkelte og arbejde målrettet mod hans/hendes traumeforløsning.

Du vil kunne bruge uddannelsen som psykoterapeut til at starte en tilværelse som coach eller terapeut, eller hvis du gerne vil supplere som coach eller terapeut, eller hvis du gerne vil supplere dit nuværende arbejde med flere terapeutiske værktøjer. Det kan være du i forvejen arbejder med mennesker, HR eller rådgivning i det daglige og derfor gerne vil være klogere på menneskers personlige udvikling.

 

Hvorfor blive psykoterapeut?

Uddannelsen til psykoterapeut er til dig, der gerne vil gå endnu mere i dybden med menneskers personlige udvikling, og har lyst til at hjælpe andre mennesker med at komme ud af livskriser og personlige problemer.

Læs her hvordan du bliver psykoterapeut hos Life Academy.

 

Hvordan bliver man Psykoterapeut?

For at blive Psykoterapeut skal du søge om optagelse hos Life Academy. Du kan kontakte Life Academys studievejleder eller møde op til et intromøde, hvis du vil høre nærmere. Men du kan også finde meget information på vores hjemmeside eller i vores studiehåndbog. Optagelse på uddannelsen foregår ved en personlig samtale med vores uddannelsesleder, Heidi Brund Laursen.

 

Hvad består en psykoterapeutuddannelse af hos Life Academy?

Uddannelsen hos Life Academy er inddelt i 12 forskellige levels, som du arbejder dig igennem i løbet af de i alt fire år, uddannelsen varer. Her vil du via teori, interaktion, egenrefleksion, supervision, gruppeterapi og en hel masse inspirerende oplæg blive ført igennem alt det, der skal til for at blive psykoterapeut. Du kan læse mere om uddannelsens formål her.

 

Hvor arbejder en psykoterapeut?

En psykoterapeut kan arbejde i egen klinik, være ansat i en klinik eller i en offentlig eller privat virksomhed.

Hvad laver en psykoterapeut?

En psykoterapeut arbejder dybdegående med menneskets psyke og kan for eksempel via egen praksis hjælpe mennesker til at udvikle sig og selv finde en vej ud af en livskrise eller et problem, de tumler med.

 

Er Psykoterapeut en beskyttet titel?

Psykoterapeut er som udgangspunkt ikke en beskyttet titel og hvem som helst kan kalde sig psykoterapeut. Men det er ikke alle, der må kalde sig eksamineret psykoterapeut, og deri ligger en stor forskel. Life Academys uddannelser er evalueret af Reflektor, og når du har bestået uddannelsen hos Life Academy, må du kalde dig eksamineret psykoterapeut. Du kan søge optagelse i Psykoterapeutforeningen og som medlem må du kalde dig psykoterapeut MPF.

 

Hvad er forskellen på coach, terapeut og psykoterapeut?

Den generelle forskel er, at coachen og terapeuten arbejder mere med motivation, resultater og mål, mens terapeuten og psykoterapeuten arbejder med personlig udvikling på et dybere plan og tager udgangspunkt i individets følelsesliv og selvforståelse. Du skal først have taget en relevant uddannelse som terapeut, før du kan uddanne dig videre til psykoterapeut.

 

Hvad er forskellen på psykoterapeut og psykolog eller psykiater?

Psykoterapeuter har gennemgået selvterapi i forbindelse med uddannelsen. Det er faktisk et krav, at en psykoterapeut selv har afprøvet det, han eller hun undervises i på egen krop.

Psykoterapiuddannelsen tager fire år og kan beskrives som en efteruddannelse og deltidsuddannelse, da mange i forvejen har en uddannelse, hvor de arbejder med mennesker. Psykoterapeuter uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser eller arbejde med svære psykiske lidelser, og må heller ikke udskrive medicin. De arbejder i stedet med livskriser og personlige udfordringer, såsom stress, sorg eller angst.

 

Hvad koster en coach eller terapeutuddannelse?

Se priserne på psykoterapeutuddannelsen her.

Vil du læse mere om vores psykoterapeut uddannelse?

 

Herunder kan du læse mere om vores psykoterapeut uddannelse. Læs mere om dem og/eller tilmeld dig vores gratis infomøde allerede i dag! Vi håber på at se dig og hjælpe dig igang med din uddannelse som Psykoterapeut!

Se mere om vores
Psykoterapeut uddannelse her.

Psykoterapeut

Kom til gratis infomøde og hør mere
om vores psykoterapeut uddannelse.

Gratis Infomøde

Uddannelse hos Life Academy

 

Hvorfor skal du vælge at videreuddanne dig til psykoterapeut?

Har du efterhånden godt styr på dig selv, og kunne du godt tænke dig at hjælpe andre med at få styr på sig selv? At være psykoterapeut er ikke kun en uddannelse eller et job, men en livsstil, der bunder i en lyst til at hjælpe andre i deres liv, så de også kan blive den bedste udgave af dem selv. Det handler om at møde andre der, hvor de er, og løfte dem videre. Det handler om empati.

Selvom det er en livsstil, skal du kunne arbejde professionelt som psykoterapeut og være klar på at møde og rumme forskellige mennesker. Du må sætte dig selv til side. Men samtidig skal du give lidt af dig selv til den anden. Du skal fokusere helt på andres problemer, og du skal være klar til ikke at tage følelserne med dig hjem eller tage noget personligt. Derfor er det en forudsætning, at du hviler i dig selv – men det hjælper vi dig også med hos Life Academy.

 

Hvordan uddanner vi dig?

Hos Life Academy giver vi dig redskaberne til at blive klogere på, hvem du er. At hjælpe andre handler nemlig om en balance mellem erfaring, viden og intuition. Når du skal hjælpe andre i deres liv eller igennem en livskrise, skal du have helt styr på, hvem du selv er, og hvordan netop du kan hjælpe dem.

Vi lærer hele livet af vores fejl og af det, vi har gjort rigtigt. Derfor er det vigtigt at vide, hvad du har med i bagagen, og hvordan du kan drage nytte af dine erfaringer? Dog kan du ikke kun trække på egne erfaringer, for du vil møde mennesker, der er helt anderledes end dig. De kan have en anden baggrund eller være i en livskrise, som du aldrig har haft inde på livet. Af de grunde klæder vi dig på med teoretisk og faglig viden om, hvordan menneskers tanke- og reaktionsmønstre hænger sammen, så du også kan hjælpe mennesker, der står helt andre steder i livet end dig.

Sidst, men ikke mindst, skal du bruge din intuition, når du arbejder med menneskelig udvikling. For ingen mennesker passer i én kasse eller konkret teori. Alle er forskellige. Derfor må du bruge dine faglige kompetencer, sunde fornuft og fornemmelse for andre, når du arbejder med mennesker. Det handler om at lære at læse kroppens signaler, at kunne se og spore sig ind på den person, som sidder overfor dig – med fuld accept og empati. Det kræver, at du er i kontakt med dig selv.

 

Hvordan foregår undervisningen til psykoterapeut?

Uddannelsen til psykoterapeut varer to år. Hvert år er inddelt i 6 levels, der hver tager 2 dage. Når du er færdig med uddannelsen, har du gennemgået i alt 12 levels, der leder dig gennem uddannelsens forskellige faser.

I løbet af de 12 undervisningsgange bliver du bedre til at støtte mennesker i mødet med deres barrierer. Du hjælper dem til at tackle krisesituationer og livskriser. Samtidig bliver du klædt godt på til rollen som psykoterapeut.

Der er mange retninger at vælge, og du får hjælp til at finde ud af, hvilken retning du er til, og om du skal fokusere særligt på én form for livskrise.

På tredje år af uddannelsen til psykoterapeut kommer vi ind på børneterapi og teenageterapi, samt hvordan oplevelser i barndommen kan spille ind senere hen. Vi arbejder med parforhold, parterapi samt relationsterapi, og du bliver klogere på psykopatologi, personlighedsforstyrrelser og seksuelle overgreb.

På uddannelsens fjerde år får du viden om kærlighed og seksualitet som terapitemaer samt mindfulness og familieterapi. Du bliver undervist i praksis og teori bag sundhedspsykologien og    om spiseforstyrrelser. Samtidig ser vi på, hvordan du kan anvende spirituel psykoterapi som oplevelsesorienteret terapi.

 

Undervejs skal du afprøve teknikkerne på dig selv og dine medstuderende. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig hovedopgave og en mundtlig eksamen.

 

Det videnskabelige afsæt er i eksistentiel- og humanistisk psykologi

Life Academys uddannelser tager videnskabeligt afsæt i den eksistentielle-humanistiske psykologi. Denne psykologi er bygget på en grundtanke om, at vi alle former vores egen personlighed og vores liv gennem de valg, vi tager.

Vi tror på menneskets frie vilje, valg, ansvar og frihed.

Den eksistentielle psykologi handler om, at du som menneske kan være med til at forme dit liv. Gennem uddannelsen fokuserer vi derfor på, at det at hjælpe andre handler om at hjælpe dem med at finde ind til det, de har lyst til at få ud af livet. At kunne tage ansvar og styring over sit eget liv igen. Lige som du har gjort ved at vælge at uddanne dig til psykoterapeut hos Life Academy.

Den humanistiske psykologi har samme grundtanke som den eksistentielle. I humanistisk psykologi er der fokus på at lytte til egne behov og foretage valg, der stemmer overens med dine behov. Som menneske er du et væsen i kontinuerlig vækst, der hele livet søger efter din mening med livet og personlige frihed.

Som menneske kan du vælge din egen retning, og hvad du vil have ud af dit liv, og alle mennesker har sociale evner, kreative evner og et potentiale.

Kom til gratis infomøde og hør nærmere om
Psykoterapeut uddannelsen hos Life Academy!
Kom til gratis infomøde!