specialistuddannelse i essentiel psykoterapi MED FOKUS på meditation i synergi med psykoterapi 

– Lær at integrere meditation i dit psykoterapeutiske arbejde.

En ny specialistuddannelse i essentiel psykoterapi er på vej til Danmark.

Med specialistuddannelsen er det Life Academys ønske at udbrede kendskabet til meditationsbaseret psykoterapi. Uddannelsen tager afsæt i buddhistiske meditationsteknik i samspil med psykoterapi, og henvender sig til psykoterapeuter og psykologer. 


Hos Life Academy stilles der høje krav til faglighed og evidensbaserede metoder. Vi er derfor meget stolte af at kunne præsentere de nok bedste og mest erfarene undervisere i Europa inden for netop dette specialistområde; Tilmann Borghardt og Wolfgang Erhardt bliver dine undervisere på uddannelsen, de har over 40 års erfaring med buddhistiske meditationsteknikker, og det er din garanti for et højt fagligt niveau.


Uddannelsen er en efteruddannelse til psykoterapeuter eller psykologer, som giver mulighed for at integrere meditation i det psykoterapeutiske arbejde. Studerende fra hele verden kan deltage, da undervisningen foregår på engelsk.

"Målet er at skabe en unik oplevelse for både danske og internationale studerende. Uddannelsen afholdes hos Life Academy i Aarhus. Her vil de blive guidet af erfarne, internationale undervisere", 
fortæller Chalotte Krogh, founder og direktør hos Life Academy.


Klienter efterspørger en professionel tilgang til meditation

Undersøgelser viser, at meditation er en yderst effektiv metode til at hjælpe klienter med flere forskellige problemstillinger. Gennem de seneste 10 år har flere opdaget, hvilken forskel mindfulness og meditation kan gøre for at dæmpe stress og stressrelaterede symptomer. Men meditation har flere forskellige egenskaber og kan, når det bruges korrekt, hjælpe klienten til at forstå dennes virkelighed og de følelsesmæssige udfordringer, denne forståelse skaber. 


Selvom der i løbet af de seneste 15 år er dukket et hav af mindfulnesskurser og instruktøruddannelser op, er det Life Academys ønske at højne niveauet endnu mere.  Gennem avanceret undervisning vil Life Academy hjælpe psykoterapeuter og psykologer med at udvikle og få en dybere forståelse af mulighederne inden for meditation og psykoterapi. Målet med specialistuddannelsen er dermed at give de studerende de nødvendige professionelle evner, så de kan udvikle deres eget sind og derigennem videreføre denne praksis i deres terapeutiske arbejde.

Life Academy bidrager med viden og erfaring

Life Academy har igennem de sidste 13 år uddannet terapeuter og psykoterapeuter, og størstedelen af disse arbejder i dag inden for faget. Life Academy sidder derfor med vigtig viden om, hvad der kræves for for at fastholde og videreudvikle den psykoterapeutiske praksis, og det er på baggrund af dette, at Life Academy ønsker at få den mest kvalificerede viden til Danmark. Det er herfra, vi kan være på forkant med udviklingen og tilbyde de mest relevante forløb for de studerende.

 
En efteruddannelse med speciale i essentiel psykoterapi er en fremtidssikring for din relevans som terapeut.

Baggrunden for at få Specialistuddannelsen til danmark

Uddannelsen bliver i dag udbudt i Tyskland af Institut for Essentiel Psykoterapi under ledelse af dr. med. Tilmann Borghardt og psykoterapeut Wolfgang Erhardt, og det er Tilmann og Wolfgang selv, der har udviklet uddannelsen. I sin oprindelige form er det en 3-årig uddannelse, men til specialistuddannelsen på Life Academy har de lavet en efteruddannelsesudgave der tager halvandet år. En del af de psykoterapeutiske teknikker er udeladt, da det allerede er kendt stof for psykoterapeuter og psykologer. Fokus ligger i stedet på meditationen fra den buddhistisk sindstræning (dharma), som er fundamentet for at opnå en grundig forståelse af, hvordan erkendelsesmekanismer virker. Den forståelse kan anvendes på alle terapiområder, så de metoder, du allerede har lært, kan smelte sammen med den forståelse.

Om undervisningen

Undervisningen foretages af dr.med. Tilmann Borghardt og psykoterapeut Wolfgang Erhardt. Undervisningen er et miks af teori, oplæg og øvelser. Det primære fokus ligger dog på selve meditationen, som øves både i undervisningstimerne og imellem undervisningsdagene.


Udgangspunktet for undervisningen blev oprindeligt introduceret mellem en gruppe buddhistiske lærere og psykoterapeuter i New York i 1980’erne. Dengang indledte den tibetanske lærer Jamgon Kongtrul Rinpoche sin undervisning med ordene:

„I det opvågnede sind
 ligger kraften til at arbejde med andres sind“

Med ”det opvågnede sind“ menes sindets natur, medfølelse og visdom i enhed. Dette er kilden til den dybe motivation; de vækkede kvaliteter i ethvert menneske, fritlagt. Det er ud fra denne motivation den essentielle psykoterapi bliver praktiseret og undervist i. Og det er denne form for klassisk buddhisme, der ligger til grund for undervisningen på uddannelsen.

Undervisningens indhold

Efteruddannelsen i Essentiel Psykoterapi er en meditationsbaseret tilgang til psykoterapien. Uddannelsens indhold er koncentreret om følgende emner:

 • Sindstræning, som trænes igennem meditation
 • En dybere forståelse af, hvad integrationen af meditation og psykoterapi betyder
 • Konkrete metoder til implementering af meditation i det psykoterapeutiske arbejde mellem psykoterapeuten og klienten
 • Nye psykoterapeutiske teknikker der primært er baseret på at arbejde med klientens udfordringer i nuet.

Du vil blive uddannet i at udvikle en indre måde at betragte sindet på. Dette åbner op for en forstærket opmærksomhed på sindets sande natur, som også kaldes den tidløse, åbne opmærksomhed eller awareness. Uddannelsen vil også muliggøre udviklingen af de, i os alle, iboende kvaliteter. Du lærer at benytte disse som dybdegående ressourcer og kilder til bedring hos din klient og dig selv. Under uddannelsen trænes din opmærksomhed og awareness. Derudover bliver du undervist i personlig sindstræning. Du lærer også specifikke helingsmetoder, som kan anvendes i en terapeutisk proces.

"Gennem undervisningen og din egen meditationspraksis vil du blive mere fortrolig med hvordan sindet virker.
Du vil få en avanceret forståelse for, hvordan sindet skaber og former vores opfattelse af os selv og verden. Du kommer dybere ned i sindets lag, og du bliver skarpere til at identificere de mønstre og vanemæssige tendenser, som former vores identitet og personlighedsstruktur.
Det kan du bruge i dit arbejde med klienter. Men ligeså vigtigt, i din egen personlige udvikling", siger Natalia Bach, projektkoordinator på specialistuddannelsen.

I den essentielle psykoterapi arbejder vi med forskellige niveauer. Et af dem er personlighedsniveauet. Det indeholder den samlede psykodynamik, det klassiske felt i den dybdepsykologisk funderede psykoterapi. Et andet er på ”sindsniveauet”. Sindsniveauet indeholder opfattelsesstrukturer og -mekanismer, det klassiske felt inden for indsigtsmeditation.

På udDannelsen Får du:
 • En praktisk indsigt i, hvordan kombinationen mellem meditation og psykoterapi kan anvendes i det psykoterapeutiske rum
 • Introduktion til hvilke buddhistiske tekster og metoder, der er relevante i det psykoterapeutiske rum 
 • Indføring i meditation/sindstræning
 • Metoder og teknikker til, hvordan du gennem buddhistisk psykologi kan arbejde med følelser og vanemæssige tendenser
 • Trænet og mærket øvelser og metoder på egen krop og sind
I undervisningen bliver du undervist i:
 • De centrale elementer i essentiel psykoterapi, primært den buddhistiske psykologi
 • Sindstræning – her lærer du nogle af de ældste buddhistiske sindtræningsteknikker, som er både smukke og kraftfulde
 • Visualisering – du vil lære enkle visualiseringsteknikker, samt nogle af de ældste og mest advancerede teknikker
 • Meditationsteknikker
 • Medicin Buddha-healingsfeltet
 • 5 forstyrrende følelser (uvidenhed, begær, vrede, stolthed og jalousi)
 • Metoder til at arbejde med vores forstyrrende følelser
På uddannelsen lærer du nogle af de ældste og mest avancerede tilgange til meditation

Alle teknikker blive introduceret på en enkel og letforståelig måde. Underviserne er opmærksomme på at tilpasse undervisningen og de praktisk øvelser til alle niveauer. Du skal derfor ikke være nervøs for, om du kan følge med. Det afgørende er ikke, hvor længe du selv har mediteret. Det afgørende er din interesse og lyst til at fordybe dig i processen. Gennem hele forløbet bliver du vejledt og guidet. Det er din garanti for, at du får mest muligt ud af uddannelsen.

BLIV EN DEL AF ET FÆLLESSKAB

I løbet af uddannelsen vil Morten Hoffmeyer og Natalia Bach arrangere frivillige træningssessioner. Her kan du mødes med de andre studerende. Fokus i disse træningssessioner vil være på meditation, sparring og reflektion. Vi tager udgangspunkt i meditation og awareness-træning samt de nye spændende psykoterapeutiske tilgange.

Derfor skal du tage en specialistuddannelse i essentiel psykoterapi:


 • Hæv din faglige bevidsthed og niveau 
  En efteruddannelse udvikler dit faglige niveau. Du bliver i stand til at udøve meditation bevidst og fagligt velfunderet – ikke baseret på mavefornemmelser. Det gælder både din egen praksis og i forhold til klienter. Du får samtidig en solid faglig forståelse, og et fagligt sprog, som du kan bruge, til at understøtte dine metoder overfor klienten.
   
 • Få større forståelse for meditation
  Specialistuddannelsen giver dig større overblik og forståelse for meditation. Den klæder dig på til at bruge meditationen i det terapeutiske rum med stor faglig autencitet.
   
 • Specialiser dig i en niche
  Meditation er det som “alle taler om” men få er specialister. Med uddannelsen bliver du en af de få specialister, og en af de få, der har en faglig velfunderet 1,5-årig uddannelse. Og det inden for et felt, som netop kræver dedikation og et længere studie at perfektionere. Med beviset i hånden, kan du kan møde din klienter på et fagligt velfunderet grundlag.

 • Bliv undervist af eksperter
  Tilmann Borghardt og Wolfgang Erhardt har mere end 40 års erfaring med buddhistisk meditation. De har undervist i Essentiel Psykoterapi siden 2009 i Tyskland og Frankrig.
   
 • Bliv klogere imens du passer dit arbejde
  Du kan tage efteruddannelsen samtidig med, at du passer dit arbejde. Undervisningen er tilrettelagt med hele dage og god tid mellem undervisningsgangene.
   
 • Få støtte i et fagligt træningsfællesskab
  Du bliver en del af et fagligt træningsfællesskab. I løbet af uddannelsen vil du sparre og reflektere omkring din meditation og awareness-træning med dine medstuderende. Vi bruger også træningssessionerne til at reflekterer over vores nye spændende psykoterapeutiske tilgang.
   
 • Få papir på dine kompetencer
  Efter uddannelsen får du et eksamensbevis, og dermed papir på dine nye kompetencer.

 • Hjemmearbejde og eksamen
  Imellem undervisningsgangene skal du arbejde med din egen meditationspraksis. Det er din garanti for, at du får praktisk udbytte af undervisningen. Uddannelsen bliver afsluttet med en mundtlig eksamen.

 • Adgangskrav
  Der er nogle få krav for at blive optaget på specialistuddannelsen. Enten skal du være uddannet psykoterapeut eller i gang med en psykoterapeutuddannelse fra et anerkendt institut. Du kan også have uddannelse som psykolog. Adgangskravet er din og vores garanti for, at undervisningen kan gennemføres på det rigtige niveau.

Bruttolønsorning - Få store besparelser på din uddannelse


Vidste du, at vores uddannelser  kan betales over lønnen? Det kan give dig en besparelse på helt op til 40-50% af uddannelsens pris.


Bruttolønsordningen er en ordning, der giver dig mulighed for at få din arbejdsgiver til at betale udgifterne til undervisningen, som du derefter betaler tilbage til din arbejdsgiver via lønnen før der trækkes skat. Du aftaler altså en lønnedgang, mod at din arbejdsgiver stiller skattefrie personalegoder (uddannelsen) til din rådighed.


Tag en snak med din arbejdsgiver og find ud af om din arbejdsplads vil lave en bruttolønsordning. Tal evt. med din revisor og tjek SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger.

Datoer

Level 1: 12. – 17. november 2020

Level 2: 4. – 9- marts 2021

Level 3: 17. – 22. juni 2021

Level 4: 4. – 9. november 2021

Level 5: 3. – 8. marts 2022

Level 6: 2. – 7. juni 2022


Tidspunkt

Afventer


Pris for undervisning

30.255 kr.


Depositum

2.000 kr.

Dit depositum skal indbetales senest d. 1. marts 2020. Det fungerer som bekræftelse på din tilmelding til uddannelsen.


Resterende betaling

Efter tilmelding vil du modtage en faktura på 28.255 kr. som er den resterende del af undervisningsafgiften.


Udover undervisningsafgiften skal du betale for egenterapi og gruppesupervision. Læs mere herunder.


Selvbetalt obligatorisk egenterapi eller gruppesupervision

I løbet af uddannelsen er det obligatorisk at deltage i enten 10 egenterapisessioner eller 5 gruppesupervisioner.


OBS. Egenterapi og gruppesupervision betales efter afholdelse og kommer udover undervisningsafgiften.

 

Som studerende kan du vælge mellem:


 • 10 egenterapisessioner (en egenterapi à 50 minutters varighed koster 750 kr.) samlet pris 7.500 kr.

 • 5 gruppesupervisioner, hvor 1 gruppesupervision á 3 timer samlet koster 3000 kr. for alle deltagerer*


*Prisen afhænger af antal deltagere til gruppesupervisionen. Det vil altså sige, at er der f.eks. 5 deltagere i en gruppesupervision, er prisen pr. person 600 kr. ved 6 deltagere 500 kr. osv. 


Priseksempel

Priseksempel på gruppesupervision: 
Med 6 deltagere til hver gruppesupervision, er prisen pr. person 500 kr. pr. gruppesupervision = Din pris for 5 gruppesupervisioner er 2.500 kr.


Samlet pris for uddannelsen ved overstående priseksempel for gruppesupervision:

Undervisningsafgift: 30.255 kr.

Gruppesupervision v/6 pers: 2.500 kr.

Samlet pris for uddannelsen = 32.755 kr.


Rabat

Der kan opnås rabat ved betaling før bestemte datoer:


10% rabat gives ved betaling af det fulde beløb senest d. 31. marts 20205% rabat gives ved betaling af det fulde beløb senest d. 31. juli 2020


Kursusadresser

Life Academy

Norddigesvej 2

8240 Risskov


Der er gratis parkering.

Mød underviserne

Dr.med. Tilmann Borghardt 

(Lama Tilmann Lhündrup)


Meditationslærer i tibetansk buddhistiske og Theravada traditioner. Medstifter og vicedirektør for Institut for Essentiel Psykoterapi i Freiburg, Tyskland.


Tilmann startede sin meditationspraksis i 1978. I 1981 mødte han den tibetanske lærer Gendün Rinpoche, som blev en stor inspiration for ham. Kort tid efter begyndte Tilmann sin daglige meditationspraksis i den burmesiske Vipassana tradition.


I 1984 begyndte Tilmann med at praktisere i den tibetanske Kagyu-tradition. I 1986 afsluttede Tilmann sin uddannelse i medicin og homøopati. Derefter tilbragte han 3,5 år i en skovmeditation. Det var under ledelse af Gendun Rinpoche.


Fra 1990–1994 trak Tilmann sig tilbage i meditationsretreat i Karma Kagyu klosteret Dhagpo Kündröl Ling. De efterfølgende 11 år ledte Tilmann de treårige retreats i klosteret i Frankrig. Det var Gendün Rinpoche, der personligt havde bedt Tilmann om at være en af de lærere. Tilmann var ansvarlige for de to cyklusser på tre års retreats.


I sammen periode var Tilmann også involveret i Dharmahuset Croizet (Guépel Ling) i Frankrig. Huset er et mødested for folk, der er interesseret i dharmaen. Tilmann lagde et stort arbejde i at afvikle seminarer om "Dharma og psykoterapi". Det førte i 2009 til grundlæggelsen af Institut for Essentiel Psykoterapi i Tyskland. Her er Tilmann en af lærerne og den ansvarlige for den åndelige del af træningen. Tilmann har sammenlagt brugt 10 år i meditation i lukkede retreats på klostre. Han har derfor en exceptionel personlig erfaring med retreats i meditation.


Siden 2011 har Tilmann stået for den åndelig undervisningen på Institut for Essentiel Psykoterapi. Derudover afholder han meditationskurser i bl.a. Frankrig, Tyskland, Grækenland og Brasilien. Han leder også individuelle- og grupperetreats, træner dharma lærere, oversætter og udgiver buddhistiske tekster.


Læs mere om Tilmann her:

https://ekayana-institut.de/


Wolfgang Erhardt 

Wolfgang Erhardt er uddannet psykoterapeut med speciale i adfærdspsykoterapi. Siden 1997 har han arbejdet fra sin praksis i Bonn, Tyskland. Wolfgang har i dag mere end 45.000 timers psykoterapeutiske sessioner bag sig.


Wolfgang er ejer og direktør for Institut for Essentiel Psykoterapi i Freiburg, Tyskland.


Sammen med Tilmann har Wolfgang skrevet bogen "Buddhist Psychology". Bogen er grundbog i den 3-årige uddannelse i essentiel psykoterapi. Der arbejdes i øjeblikket på en dansk oversættelse.


Wolfgang er erfaren i buddhistisk meditation og har siden 1981 ovevejende praktiseret i Karma Kagyu-traditionen. Derudover praktisere han ZEN og KUM NYE.


Læs mere om Wolfgang her:

essentielle-psychotherapie.com


„Jeg tager udgangspunkt
i nærvær og empati“


Natalia Nørgaard Bach
Projektleder

E-mail: natalia@lifeacaemy.dk


Natalia Nørgaard Bach er uddannet psykoterapeut, supervisor og restorative yogalærer.


Natalia har gennem en længere periode fordybet sig i, hvordan du anvender den buddhistisk psykologi og filosofi i det terapeutiske arbejde. I den forbindelse har Natalia igangsat en evidensbaseret proces i klinikpraksis. Her afprøver hun de buddhistiske elementer i kombination med psykoterapien.


På baggrund af Natalias erfaringer valgte Life Academy i 2018 at implementere elementer fra den buddhistiske psykologi i deres uddannelse til psykoterapeut. Her er Natalia fast underviser sammen med Morten Hoffmeyer. 


Natalia har i længere tid studeret buddhistisk psykologi og har modtaget undervisning af Tilmann Borghardt.


Hos Life Academy er Natalia ansvarlig for den faglige ledelse og udvikling samt underviser på psykoterapeutuddannelsen.


Du er velkommen til at kontakte Natalia, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.


„Min vej, passion og træning er medfølelse og visdom“


Morten Hoffmeyer
Assistent og oversætter

E-mail: morten@lifeacaemy.dk


Morten Hoffmeyer passioneret buddhist og elev af Dr. Tilmann Borghardt.


Morten har haft en daglig meditationspraksis i 19 år, og har utallige meditationskurser bag sig. Han har levet seks år i det tibetanske buddhistiske kloster Dhagpo Kundreul Ling i Frankrig. Heraf var 3,5 år som munk i tilbagetrækning under Tilmann.


Derudover har Morten deltaget i:

 • Et års meditationsophold på et dansk buddhistisk center
 • Tre måneders studie i buddhistisk filosofi og psykologi i Nepal
 • Tre måneders meditations retreat i USA under en tibetansk meditationsmester
 • Et års uddannelse i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR)

Til undervisningen vil Morten hjælpe med at oversætter fra engelsk til dansk.


Morten will answer any question you might have in english. Please contact by email.