Uddan dig til coach & terapeut

Har du en drøm om at hjælpe andre, og vil du praktisere professionelt som coach eller terapeut? Så skal du vælge Life Academys 2-årige EP Coach & terapeut-uddannelse.

Derefter kan du bygge ovenpå med en uddannelse til psykoterapeut, så du efter endnu 2 år står med eksamensbevis i hænderne – ét, der er eksamineret og fra en uddannelse, der er evalueret af Reflektor ud fra fastlagte kvalitetskriterier for uddannelserne til psykoterapeut.

Life Academy er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det betyder, at du kan være sikker på at have en professionel og faglig uddannelse, når du træder ud af vores lokaler efter 2 eller 4 år.

_MG_4058

Fra ven eller veninde til professionel terapeut & coach

 

Er du ofte den, der lytter til andre og forsøger at hjælpe veninder, kollegaer eller måske endda helt fremmede i bussen, hvis de er kede af det? Er dit indbyggede omsorgsgen særdeles veludviklet?

Føler du ikke, at din nuværende arbejdssituation giver mening for dig? Måske du overvejer eller allerede er stoppet op for at finde ud af, hvad du egentlig godt kan lide at lave? Hvis du kan lide at arbejde med, støtte og udvikle mennesker, så er Life Academys uddannelse til terapeut & coach oplagt mulighed – en mulighed, der fører dig nedad en ny, gladere karrierevej.

Hos Life Academy klæder vi dig på med værktøjer og viden, så du kan hjælpe andre på flere måder end at lytte og trøste. Så hvis du føler, at du har et kald og lyst til at hjælpe andre mennesker, så har du ét af de bedste udgangspunkter for at tage uddannelsen til coach & terapeut.

Hvis ikke du står overfor et karriereskifte, kan det være, du er gået igennem en svær tid. Personlig erfaring og livskriser er ikke en hindring for at vælge en uddannelse som coach & terapeut. Måske har du allerede været igennem terapi eller kurser i personlig udvikling. De erfaringer bygger du videre på, når du med vores undervisning og terapier går endnu dybere ned i din selvudvikling.

Andre kan få glæde af din viden. På uddannelsen til coach & terapeut hjælper vi dig med at omsætte dine erfaringer, så du kan hjælpe klienter, kolleger eller andre med at komme videre på samme måde, som du nu er videre.

Uanset hvilken situation du har oplevet, vil du blive klogere på, hvordan du bedst kan hjælpe, og på hvilken måde. Hos Life Academy sørger vi for, at du er klar – fagligt og personligt.

_MG_4069

Vores uddannelser sætter dig og andre i fokus

 

En uddannelse hos Life Academy handler både om at lære at hjælpe andre og udforske, hvordan du er som menneske. Vores grundtanke er, at du ikke kan hjælpe andre, før du har hjulpet dig selv, eller før du har styr på, hvordan du selv er som person. Når du får ryddet ud i din rygsæk og bliver bevidst om din historie, værdier og mål, kan du lettere udvikle og støtte andre.

Dit udgangspunkt, når du starter på uddannelsen, kan være vidt forskellig fra din sidemands. Du kan selv have haft udfordringer i livet, som du har lært at håndtere, eller som du arbejder med. Det kan også være, du har fuldstændigt styr på dit liv på alle områder. Så er dét dit udgangspunkt. Vigtigst af alt er, at du på uddannelsen kommer ind til din inderste kerne. Vi folder dig ud, så du kan se alle dine fantastiske kvaliteter og lærer dig at bruge dem, når du skal støtte andre.

 

To års undervisning med terapeutiske metoder og teknikker

 

Uddannelsen til Coach & Terapeut varer to år. Hvert år er inddelt i 6 levels, der hver tager 4 dage. Når du er færdig med uddannelsen, har du gennemgået i alt 12 levels, der tager dig gennem uddannelsens forskellige faser.

Du starter med at lære dig selv. Vi hjælper dig med at afdække alle sider af dig selv, så du med fordel kan drage nytte af den personlighedsstruktur du har, altså den måde du er på.

Kort sagt: Vi klæder dig på til at udnytte dit fulde potentiale.

Uddannelsen til coach & terapeut er en integrativ uddannelse. Det vil sige, at udviklerne Christina og Charlotte har samlet og sammensat de bedste metoder og teknikker til uddannelsen. Alle metoder og teknikker lærer dig at stille de rigtige spørgsmål til dig selv og andre. Samtidig får du konkret viden om menneskets forskellige udfordringer, og hvordan mennesket reagerer i forskellige situationer.

Undervejs i forløbet kommer du til at afprøve teknikker, teori og metode på dig selv og dine medstuderende. Efter to års afsluttes uddannelsen med en skriftlig hovedopgave samt en skriftlig og mundtlig eksamen.

Vi har udgangspunkt i eksistentiel- og humanistisk psykologi

 

Life Academys uddannelser tager videnskabeligt afsæt i den eksistentielle-humanistiske psykologi. Den psykologi er bygget på en grundtanke om, at vi alle former vores personlighed og liv gennem de valg, vi tager.

Altså: Vi tror på menneskets frie vilje, valg, ansvar og frihed.

Den eksistentielle psykologi handler om, at du som menneske former dit liv. Gennem uddannelsen fokuserer vi derfor meget på, at det at hjælpe andre handler om at hjælpe dem med at finde ind til deres indre kerne og det, de har lyst til at få ud af livet. At kunne tage ansvar og styring over sit eget liv. Lige som du har gjort, hvis du vælger at uddanne dig til Coach & Terapeut hos Life Academy.

Den humanistiske psykologi har samme grundtanke som den eksistentielle. Der er i humanistisk psykologi fokus på at lytte til egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med dem. Som menneske er du et væsen i kontinuerlig vækst, der livet igennem søger efter din retning og personlige frihed.

For os hos Life Academy er det vigtigt at skabe et frirum for mennesker til at eksperimentere, lære, lege og øve sig i at udfolde sig, som dem de er – med al den energi og power de indeholder. Vi har en ærlig og let tilgang til undervisning. Vi tager vores faglighed 100% seriøst.

Vi ved, at de bedste resultater kommer med god energi, godt humør og ved at give plads til den, du er. Når du møder andre med accept, tolerance og kærlig energi sker de transformationer og forløsninger, som er nødvendige for, at du som terapeut kan lære andre at stole på deres intuition.

 

Hvem kan du hjælpe som coach & terapeut?

 

Alle vores uddannelser skal hjælpe med at udvikle dig og hjælpe dig, så du kan udvikle og støtte andre. Om det er klienter, kollegaer eller andre relationer.

Du kan bruge uddannelsen som coach & terapeut i en tilværelse som selvstændig praktiserende coach eller terapeut, eller hvis du vil supplere dit nuværende arbejde med flere terapeutiske værktøjer. Det kan være du i forvejen arbejder med mennesker eller rådgivning. Derfor vil du gerne være endnu klogere på menneskers udvikling og selvudvikling.

En anden mulighed kan være, at du arbejder eller gerne vil arbejde på et bosted, i en HR-afdeling eller som afdelingsleder og gerne vil forstå menneskers adfærd, og hvorfor vi gør, som vi gør.

Hvad end der er din situation, byder vi dig varmt velkommen hos Life Academy.

Kort sagt 

Hvorfor blive coach og terapeut?

Uddannelsen til Coach og terapeut er til dig, der i forvejen arbejder med mennesker på den ene eller anden måde og godt kunne bruge flere konkrete redskaber til at udvikle og støtte andre samt arbejde professionelt. Du kan også blive coach og terapeut i dit eget liv og bruge uddannelsen som selvudvikling.

 

Hvordan bliver man coach og terapeut?

For at blive coach og terapeut skal du søge om optagelse hos Life Academy. Du kan kontakte Life Academys studievejleder eller møde op til et infomøde, hvis du vil høre nærmere. Men du kan også finde meget information på vores hjemmeside eller i vores studiehåndbog. Optagelse på uddannelsen foregår ved en personlig samtale med vores uddannelsesleder, Heidi Brund Laursen.

 

Hvad består en coach og terapeutuddannelse af hos Life Academy?

Uddannelsen hos Life Academy er inddelt i 12 forskellige levels, som du arbejder dig igennem i løbet af de to år, uddannelsen varer. Her vil du via teori, interaktion med medstuderende, egenrefleksion, supervision, gruppeterapi og en hel masse oplæg blive ført igennem alt det, der skal til for at blive coach og terapeut.

 

Hvad laver en coach og terapeut?

En coach og terapeut kan udøve terapi og coaching i praksis i privat og offentlig regi. For eksempel rådgive og guide mennesker gennem livskriser eller personlige kriser i egen praksis. En coach og terapeut kan også hjælpe andre med at definere deres målsætninger og retning i livet.

 

Hvor arbejder en coach eller terapeut?

En coach og terapeut kan arbejde i egen praksis eller i en offentlig eller privat virksomhed. Du kan også arbejde på socialfaglige arbejdspladser, f.eks. som bostedsmedarbejder, socialrådgiver, sygeplejerske og som konsulent for private og socialfaglige virksomheder.

 

Hvad koster en coach og terapeutuddannelse?

Uddannelsesgebyret er kr. 39.400 pr. år og inkluderer:
6 undervisningslevels á 4 dage.
9 supervisionsdage.
6 gruppeterapier á 2 timer.
4 terapidage.

Der er mulighed for afdragsordning med betaling over 12 måneder mod gebyr på 2000kr.

BEMÆRK: Ovennævnte terapier/dage/moduler/gebyr er pr. år.

 

Er coach og terapeut en beskyttet titel?

Coach er, som udgangspunkt, ikke en beskyttet titel og hvem som helst kan kalde sig coach. Men det er ikke alle, der må kalde sig eksamineret coach, og deri ligger en stor forskel.

 

Hvad er forskellen på coach, terapeut og psykoterapeut?

Forskellen på en coach og en terapeut er, at coachen tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu og arbejder med at motivere dig, så du opnår dine mål. En terapeut eller psykoterapeut tager derimod afsæt i de bagvedliggende grunde til dine udfordringer. Det kan være mønstre eller overbevisninger, som kommer fra tidligere i livet.

Du skal først have taget den 2-årige uddannelse som coach og terapeut, før du kan uddanne dig til psykoterapeut.