PSYKOTERAPEUT AARHUS FEBRUAR 2020: 1. – 4. år

1. år:

 • Level 1: 20. – 23. februar 2020
 • Level 2: 2. – 5. april 2020
 • Level 3: 28. – 31. maj 2020
 • Level 4: 6. – 9. august 2020
 • Level 5: 24. – 27. september 2020
 • Level 6:   26. – 29. november 2020

2. år:

 • Level 7:   14. – 17. januar 2021
 • Level 8:  11. – 14. marts 2021
 • Level 9:  20. – 23. maj 2021
 • Level 10:  19. – 22. august 2021
 • Level 11:  30. oktober – 3. november 2021
 • Level 12:
  • Skriftlig eksamen:  4. november 2021
  • Mundtlig eksamen + translokationsfest:  30. november 2021

3. år:

 • Level 4.4: 25. – 26. januar 2022
 • Level 4.5: 15. – 16. marts 2022
 • Level 4.6: 24. – 25. maj 2022
 • Level 3.1: 16. – 17. august 2022
 • Level 3.2: 11. – 12. oktober 2022
 • Level 3.3: 22. – 23. november 2022

4. år:

 • Level 3.4: 24. – 25. januar 2023
 • Level 3.5: 14. – 15. marts 2023
 • Level 3.6: 23. – 24. maj 2023
 • Level 4.1: 22. – 23. august 2023
 • Level 4.2: 10. – 11. oktober 2023
 • Level 4.3: 14. – 15. november 2023
  • Mundtlig eksamen + translokationsfest:  07. december 2023