PSYKOTERAPEUT AARHUS – FEBRUAR 2021: 1. – 4. ÅR

 1. år
 • Level 1: 25. – 28. februar 2021
 • Level 2: 15. – 18. april 2021
 • Level 3: 3. – 6. juni 2021
 • Level 4: 5. – 8. august 2021
 • Level 5: 23. – 26. september 2021
 • Level 6: 25. – 28. november 2021

2. år

 • Level 7: 6. – 9. januar 2022
 • Level 8: 10. – 13. marts 2022
 • Level 9: 21. – 2. april 2022
 • Level 10: 11. – 14. august 2022
 • Level 11: 6. – 9. oktober 2022
 • Level 12:
  • Skriftlig eksamen: 3. november
  • Mundtlig eksamen og translokation: 28. november 2022

3. år

 • Level 3.4: 24. – 25. januar 2023
 • Level 3.5: 14. – 15. marts 2023
 • Level 3.6: 23. – 24. maj 2023
 • Level 4.1: 22. – 23. august 2023
 • Level 4.2: 10. – 11. oktober 2023
 • Level 4.3: 14. – 15. november 2023

4. år

 • Level 4.4: 23. – 24. januar 2024
 • Level 4.5: 12. – 13. marts 2024
 • Level 4.6: 21. – 22. maj 2024
 • Level 3.1: 20. – 21. august 2024
 • Level 3.2: 22. – 23. oktober 2024
 • Level 3.3: 19. – 20. november 2024

Mundtlig eksamen + translokationsfest: 13. juni 2024