PSYKOTERAPEUT AARHUS SEPTEMBER 2019: 1. – 4. år

1. år:

 • Level 1: 19. – 22. september 2019
 • Level 2: 31. oktober – 3. november 2019
 • Level 3: 12. – 15. december 2019
 • Level 4: 6. – 9. februar 2020
 • Level 5: 19. – 22. marts 2020
 • Level 6:   11. – 14. juni 2020

2. år:

 • Level 7:   13. – 16. august 2020
 • Level 8:  22. – 25. oktober 2020
 • Level 9:  10. – 13. december 2020
 • Level 10:  28. – 31. januar 2021
 • Level 11:  8. – 11. april 2021
 • Level 12:
  • Skriftlig eksamen:  10. maj 2021
  • Mundtlig eksamen + translokationsfest:  10. juni 2021

3. år:

 • Level 4.1: 24. – 25 . august 2021
 • Level 4.2: 19. – 20. oktober 2021
 • Level 4.3: 16. – 17. november 2021
 • Level 4.4: 25. – 26. januar 2022
 • Level 4.5: 16. – 16. marts 2022
 • Level 4.6: 24. – 25. maj 2022

4. år:

 • Level 3.1: 16. – 17. august 2022
 • Level 3.2: 11. – 12. oktober 2022
 • Level 3.3: 22. – 23. november 2022
 • Level 3.4: 24. – 25. januar 2023
 • Level 3.5: 14. – 15. marts 2023
 • Level 3.6: 23. – 24. maj 2023
  • Mundtlig eksamen + translokationsfest:  15. juni 2023

Obligatoriske terapidage – 1 & 2 år:

 • 30. september 2019, kl. 10-16
 • 12. november 2019, kl. 16-22 
 • 2. marts 2020, kl. 10-16
 • 18. maj 2020, kl. 16-22
 • 28. september 2020, kl. 10-16
 • 10. november 2020, kl. 16-22
 • 2. marts 2021, kl. 10-16
 • 17. maj 2021, kl. 16-22

Obligatoriske terapidage – 3 & 4 år:

 • 13. september 2021, kl. 16:00 – 22:00
 • 22. november 2021, kl. 10:00 – 16:00
 • 02. marts 2022, kl. 10:00 – 16:00
 • 10. maj 2022, kl. 10:00 – 16:00
 • 12. september 2022, kl. 16:00 – 22:00
 • 29. november 2022, kl. 16:00 – 22:00
 • 20. marts 2023, kl. 10:00 – 16:00
 • 11. maj 2023, kl. 16:00 – 22:00