PSYKOTERAPEUT AARHUS – SEPTEMBER 2021: 1. – 4. ÅR

 1. år
 • Level 1: 16. – 19. september 2021
 • Level 2: 11. – 14. november 2021
 • Level 3: 16. – 19. december 2021
 • Level 4: 3. – 6. februar 2022
 • Level 5: 7. – 10. april 2022
 • Level 6: 2. – 5. juni 2022

     

2. år

 • Level 7: 18. – 21. august 2022
 • Level 8: 27. – 30. oktober 2021
 • Level 9: 8. – 11. december 2021
 • Level 10: 26. – 29. januar 2023
 • Level 11: 13. – 16. April 2023
 • Level 12:
  • Skriftlig eksamen: 11. maj
  • Mundtlig eksamen og translokation: 13. juni

     

3. år

 • Level 4.1: 22. – 23. august 2023
 • Level 4.2: 10. – 11. oktober 2023
 • Level 4.3: 14. – 15. november 2023
 • Level 4.4: 23. – 24. januar 2024
 • Level 4.5: 12. – 13. marts 2024
 • Level 4.6: 21. – 22. maj 2024

     

4. år

 • Level 3.1: 20. – 21. august 2024
 • Level 3.2: 22. – 23. oktober 2024
 • Level 3.3: 19. og 20. november 2024
 • Level 3.4: 21. – 22. januar 2025
 • Level 3.5: 11. – 12. marts 2025
 • Level 3.6: 20. – 21. maj 2025
  • Mundtlig eksamen + translokationsfest: 17. juni 2025