PSYKOTERAPEUT KBH – OKTOBER 2021: 1. – 4. ÅR

 1. år
 • Level 1: 28. – 31. oktober 2021
 • Level 2: 9. – 12. december 2021
 • Level 3: 13. – 16. januar 2022
 • Level 4: 3. – 6. marts 2022
 • Level 5: 7. – 10. april 2022
 • Level 6: 19. – 22. maj 2022

2. år

 • Level 7: 25. – 28. august 2022
 • Level 8: 29. september – 2. oktober 2022
 • Level 9: 17. – 20. november 2022
 • Level 10: 26. – 29. januar 2023
 • Level 11: 30. marts – 2. april 2023
 • Level 12:
  • Skriftlig eksamen: 15. maj 2023
  • Mundtlig + translokation: 19. juni 2023

3. år

Afventer datoer

4. år

Afventer datoer