GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE I KONKURRENCER
PÅ LIFEACADEMY.DK

 

Kun personer over 18 år kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Life Academy samt medlemmer af disses familier og hustande må ikke deltage i konkurrencen.

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Life Academy, der fortolker konkurrencevilkårene. Præmier kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter, og kan ej heller overdrages til andre. Alle skatter og afgifter til Staten er betalt.

Life Academy forbeholder sig ret til at offentliggøre navn på vinderne i nyhedsbrevet samt evt. i andre medier, som Life Academy benytter.

Ved deltagelse i konkurrencen tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev. Du kan til en hver tid afmelde dig nyhedsbrevet, men vælger du at gøre dette, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

SÅDAN VINDER DU
I konkurrenceperioden 1. december – 31. december trækker vi 5 gange lod blandt alle, der er skrevet op til nyhedsbrevet.

Vindereren vil blive offentliggjort umiddelbart efter udtrækningen i nyhedsbrevet.
For at kunne modtage præmien skal vinderen, når han/hun kontaktes, oplyse: fuldt navn, telefonnummer og adresse. Svarer vinderen ikke inden for 5 dage, udpeges der automatisk en ny vinder.

Hvilke præmier man kan vinde på hvilke dage, er oplyst i nyhedsbrevet.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE?

Life Academy vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Life Academy benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder.

Life Academy forbeholder sig ret til løbende at revidere konkurrencevilkårene og kan ændre disse, såfremt det skønnes nødvendigt. Life Academy er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

Life Academy afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Life Academy sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Ved mistanke om snyd forbeholder Life Academy sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrencen udbydes af Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov.