Søg
Close this search box.

Bliv klogere på Life Academy

Sammen skaber vi fundamentet for udvikling

Lær os at kende

Om Life Academy

Alt hvad vi gør i Life Academy, tror vi på er med til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i relation til dig selv og til andre. Vi er overbevist om at det vil gøre en stor positiv forskel for dig der studerer på Life Academy og for dem du møder i dit privat og professionelle liv. 

Igennem vores uddannelse til psykoterapeut vil du som studerende tilegne dig de kompetencer der skal til for at hjælpe andre mennesker terapeutisk. Samtidig vil du gennem egen udvikling opleve en stor bevidsthed på dit eget liv, i relation til dig selv og i relation til din omverden. Med en uddannelse hos os, vil du erhverve dig metoder til at arbejde med mennesker ud fra deres behov og ønsker. 

Uanset om dit mål er at arbejde som selvstændig psykoterapeut, at bruge din faglighed som ansat i privat eller offentlig virksomhed, eller din motivation er personlig udvikling, vil Life Academys integrative uddannelse til psykoterapeut give en bred vifte af metoder til dette.

Psykoterapeut MPF, direktør og ejer af Life Academy, Leif Braad byder dig velkommen til Life Academy i Aarhus.

Vores historie

Life Academys baggrund

Life Academy blev etableret i 2008 og drives i dag af Lone og Leif Braad. Lone og Leif har sammenlagt over 60 års omfattende erfaring i arbejdet med udsatte mennesker i svære livsomstændigheder, både som medarbejdere, som ledere, som terapeuter og som plejefamilie.

Lone og Leifs mål med Life Academy er at gøre en forskel for dig gennem uddannelser, som giver en stor faglig og personlig udvikling. Vi tror på at du med en uddannelse på Life Academy vil gøre en stor forskel for mange andre, så vi sammen skaber ringe i vandet. 

Velkommen hos Life Academy.
Vi glæder os til at møde dig.

Vores fremtid

Mission

Sammen skaber vi fundamentet for udvikling i et forpligtende studiemiljø baseret på fællesskab, tillid og nærvær, for dig der vil gøre en forskel for dig selv og andre.

Vision

Vi vil være det foretrukne psykoterapeutisk funderede uddannelsessted for udvikling og læring.

Ud fra nyeste viden, formidlet i en let og hjertelig stemning, vil vi gøre livet mere afbalanceret, mangfoldigt og meningsgivende.

Life Academys værdier

Alt hvad vi gør, gør vi med udgangspunkt i tillid, empati og engagement.
Værdierne viser vi i måden, vi er sammen på, i mødet med de studerende og i vores formidling og faglige undervisning.

Tillid

For os er tillid den bærende værdi.
Vi har tillid til, at vi altid vil hinanden det bedste. Vi har skabt et varmt sted, hvor du kan komme som den, du er. I tilliden til hinanden sker den største udvikling.

Empati

Her er plads til alle følelser.
Vi sætter os i andre menneskers sted og forstår, respekterer og anerkender, hvordan du har det, og hvor du er i livet. Det vigtigste er, hvem du er, og at du her kan være helt dig selv.

Engagement

Hos os vil du mærke en kærlig og motiverende energi.
Vi har et trygt og varmt studiemiljø i indbydende rammer med dybt engagerede undervisere. Vi sætter en ære i at have et solidt fagligt grundlag med afsæt i nyeste viden.

Det videnskabelige udgangspunkt

Life Academys metode

Det videnskabelige udgangspunkt for Life Academys uddannelse til psykoterapeut er den eksistentielle-humanistiske psykologi. Fokus i denne psykologiske retning er menneskets fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed.

Mennesket har mulighed for at forme sin egen personlighed og dermed sit eget liv gennem valget (den eksistentielle psykologi) og ved at lytte til sine egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med behovene (den humanistiske psykologi). Uddannelsens teori, praksis/metoder og kommunikationen mellem psykoterapeut og klient – altså alt, hvad der sker på uddannelsen og uddannelsens formål – er baseret på disse grundlæggende tanker og antagelser om den menneskelige natur.

Det tror vi på

Det grundlæggende menneskesyn

Life Academys menneskesyn er holistisk og bygger ligeledes på tankerne og antagelserne i eksistentiel og humanistisk psykologi.

Mennesker lever livet i indbyrdes forbundenhed, og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede. Dette verdensbillede præger det enkelte menneskes fortolkning af følelser, oplevelser, tanker og behov. Hos Life Academy ser vi det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. Det er udgangspunktet for alt terapeutisk arbejde, og gennemsyrer hele vores uddannelsesmiljø.

Endvidere arbejder vi ud fra, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur er af positiv karakter. Når klienten arbejder fra essens, forholder sig til sine problemer og udviklingspunkter fra det dybeste selv, skabes en varig forandring til det positive. 

Åbenhed og empati

Kommunikation

Med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske menneskesyn er kommunikationsformen hos Life Academy at møde hinanden med åbenhed, empati, nysgerrighed, rummelighed og respekt.

Vi oplever alle virkeligheden forskelligt. Vi inddrager kropssprog, tonefald, kongruens, energiarbejde, formålsbevidsthed og metakommunikation. Alt sammen med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske grundsyn – altså hele tiden uden at tolke eller forklare klientens problemer eller fungere som ekspert, men med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for klientens selvhjælp og stræben efter at realisere sine behov og drømme.

Teoretisk er kommunikationen psykoterapeut og klient imellem baseret på kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers ”klientcentrerede terapi”.

Kroppens samspil

Sundhed og sygdom

Life Academy vægter sammenhængen mellem den fysiske og psykiske tilstand højt i uddannelsen, og vi arbejder med sammenhængen mellem sundhed, sygdom og traumer.

Omdrejningspunktet for arbejdet med sundhed og sygdom er psykosomatikken, de biologiske processer og metasundhed.

Vi arbejder ud fra de dybereliggende årsager og traumerne, som ligger bag. Traumerne giver fysiologiske problemer, ubalance i det autonome nervesystem og i kroppen. Gennem traumeforløsning skaber vi bedre vilkår for sundhed – både i krop og sind.

Teoretisk og terapeutisk tager vi bl.a. udgangspunkt i Peter Levines bog Væk Tigeren, Bruce Liptons Intelligente celler og Din intelligente krop af Susanne Bilander og Lars Mygind.

Hensynet til klienten

Etikken i det terapeutiske arbejde

Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med sig selv og andre mennesker.

Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. Psykoterapeuten skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale.

Psykoterapeuten skal adskille egne behov og værdisystemer fra klientens. Psykoterapeuten skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne og en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige terapeutiske teknikker for at processen kan forløbe respektfuldt og tilfredsstillende. Psykoterapeuten har ansvar for sin egen professionelle udvikling.