Søg
Close this search box.

Uddan dig til Integrativ Psykoterapeut hos Life Academy

4-årige professionsrettet psykoterapeutisk uddannelse i Aarhus

Oplev 4 år i en let og hjertelig stemning med fuld fokus på din personlige udvikling samtidig med, at du styrker dine kompetencer og evner til at støtte og løfte mennesker til et mere afbalanceret, mangfoldigt og meningsgivende liv.

Næste uddannelsesstart:
19. september i Aarhus

Pris pr. år: 49.400 kr.

En integrativ psykoterapeut-uddannelse med fokus på faglig og personlig udvikling

Vil du arbejde professionelt som psykoterapeut?

Vil du arbejde med dig selv og komme endnu dybere i din egen personlige udvikling?

Og har du brug for nye redskaber og kompetencer til at skabe et meningsfyldt liv for dig selv og andre?

Søger du et netværk af mennesker, du kan udvikle dig sammen med og knytte faglige og personlige relationer til? Og vil du gerne uddanne dig et trygt sted, hvor du kan øve dig helt risikofrit og få teoretisk viden, konstruktiv feedback og opbakning?

Alt dette får du i uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut.

Uddannelsen er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Downloads

Studieordning

For studerende med studiestart
efter august 2024.

Studiehåndbog

For studerende med studiestart
før august 2024.

Litteraturliste

Downloads

Studieordning

For studerende med studiestart
efter august 2024.

Studiehåndbog

For studerende med studiestart
før august 2024.

Litteraturliste

En uddannelse med høj faglighed og et solidt teoretisk fundament

Uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut er for dig som er optaget af personlig udvikling og ønsker at hjælpe andre med livets udfordringer.

Dig der mangler de rette værktøjer til at få livsglæden tilbage. Og som ønsker at støtte og motivere andre til at opnå større bevidsthed og succes i livet.

Med uddannelsen få du mulighed for at udvikle dig selv og dine kompetencer, så du kan udfolde dit fulde potentiale som psykoterapeut og som menneske.

Vores erfarne undervisere giver dig den nyeste viden om alt fra psykoterapi og coaching til kommunikation og udvikling. De er alle uddannede psykoterapeuter og har været igennem samme udvikling, som du også kommer igennem på uddannelsen.

Lyder det interessant? Så er uddannelsen en oplagt mulighed for dig.

Uddannelsen er integrativ, hvilket betyder at vi har udvalgt en lang række metoder og værktøjer fra forskellige psykoterapeutiske retninger. Med base i dem bliver terapien fleksibel og imødekommende overfor den enkelte klients behov.

Undervisning

Undervisningen på psykoterapeutuddannelsen har fokus på din faglige og personlige udvikling. Du vil opleve en autentisk, inkluderende og nærværende undervisning, hvor du bliver inviteret ind i et udviklingsrum i et gensidigt forpligtende fællesskab.

Underviserne er alle uddannede og arbejdende psykoterapeuter og har hele tiden blik for, hvor du er som studerende. Det betyder, at underviserne på Life Academy kombinerer indlæringen af terapeutiske metoder og fagteoretisk indhold med din personlige udvikling. ”Som at komme hjem i mig selv og føle mig OK fra først til sidst – det er en perfekt ramme for indlæringen af nye teknikker og ny faglig viden”, siger de studerende om undervisningen på Life Academy.

Fakta om uddannelsen:

Uddannelsens retning

Psykoterapeutuddannelsen på Life Academy er integrativ. Det betyder, at vi har plukket de bedste teknikker og metoder fra en lang række anerkendte psykoterapeutiske retninger.

Vores integrative psykoterapeutiske metode tager primært afsæt i psykodynamisk terapi, gestaltterapi, kognitiv terapi, systemisk/narrativ terapi, natur- og kropsorienteret terapi.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 4 år.  

Levels:  
1. år  6 stk. á 4 dage
2. år 5 stk. á  4 dage + eksamen
3. år 6 stk. á 2 dage
4. år 6 stk. á 2 dage + eksamen

Pr. år 1. og 2. år:
Færdighedstræning I selvstyrede grupper:   100 timer pr. år
Supervision:   8 x 6 timer pr. år
Uddannelsesrettet egenterapi:   10 x 1 time pr. år
Forskermoduler (Online):  5 x 2 timer
Færdighedstræning/ SelvrefleksionGruppeterapi: 4 x 2, 5 timer pr. år
Terapidage: 4 x 6 timer pr. år

Pr. år 3. og 4. år:
Færdighedstræning I selvstyrede grupper:   80 timer pr. år
  – 60 timer med studerende
  – 20 timer med egne klienter
Supervision:  8 x 6 timer pr. år
Supervision af arbejdet med træningsklienter5 x 5 timer pr år
Egen supervision ift. træningsklienter4 x 1 time
Forskermoduler (Online):  15 x 2 timer timer/ fordelt på 3. og 4 år
Færdighedstræning/ Selvrefleksion: Gruppeterapi: 4 x 2, 5 timer pr. år
Terapidage: 4 x 6 timer pr. år

Undervisningsmetode

Vi tror på, at den bedste læring sker, hvis undervisningen er et effektivt mix af:

 • Oplæg
 • Træning og præsentationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Derfor kan du forvente at opleve alle 3 undervisningsmetoder. Vores læringssyn baserer sig desuden på autenticitet og visualisering, dvs. at du som studerende vil:

 • Se det
 • Prøve det
 • Mærke det
 • Understøtte andre

 

Undervisningstidspunkt

På uddannelsens 1. og 2. år ligger undervisningen (levels) torsdag – søndag kl. 10.00-16.30, søndag dog 10-16.

På uddannelsens 3. og 4. år ligger undervisningen (levels) tirsdag – onsdag kl. 10.00 – 16.30.

Supervision, gruppeterapi og terapidage ligger på hverdage enten i dagtimerne fra  kl. 10.00–16.00 eller aftentimerne fra kl. 16.00–22.00.

Der er flere tidspunkter at vælge imellem, så du har mulighed for at planlægge, hvordan det passer dig bedst. 

Undervisere

På Life Academy har vi et fast underviserteam. De er alle psykoterapeuter fra et evalueret og godkendt institut, og de er praktiserende psykoterapeuter med flere års erfaring.

Udover vores faste underviserteam, har vi tilknyttet specialister til enkelte levels.

Du kan læse mere om vores undervisere her. 

Optagelse

Uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut er en videregående efteruddannelse, som kræver, at du har en lang eller mellemlang uddannelse, eller at du har tilsvarende kompetencer.

Find ansøgningsskemaet her.

Så inviterer vi dig til en optagelsessamtale.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for optagelse, kan du kontakte os på tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig under ‘priser og tilmelding i menuen, når du blevet godkendt ved en optagelsessamtale.

Her finder du også alle informationer om betaling.

Undervisningsgebyret dækker

Uddannelsesgebyret pr. år inkluderer:  

undervisningslevels, terapidage, supervisionsdage, gruppeterapier, forskermoduler og eksamensdage.

Uddannelsesgebyret dækker ikke:
10 timer obligatorisk uddannelsesrettet egenterapi pr. år, litteratur udover undervisningsmateriale og studietur (ikke obligatorisk).

Pris

Uddannelsen betales pr. år.

Se alle detaljer om prisen under ‘priser og tilmelding’

Uddannelsessted

Undervisningen foregår i vores skønne lyse lokaler i Aarhus. Instituttet ligger i Risskov i nordlige del af Aarhus. Her er vi tæt på det naturskønne område ved Egå Engsø og få minutter fra motorvejskryds Aarhus nord, hvor E45 og Djurslandsmotorvejen mødes.

Der er masser af gratis parkeringspladser på adressen og gode muligheder for offentlig transport.

Adresse:
Life Academy Aarhus – Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Der tilbydes også supervisioner og gruppeterapier i Kolding, foruden Aarhus.

Life Academy Kolding – Få Det Bedre, Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

Næste uddannelsesstart

19. september 2024

20. februar 2025

Stærkt studiefælleskab

Unik mulighed for faglig og personlig udvikling

Teoretisk og praktisk fundament

Evalueret og godkendt psykoterapeutuddannelse 

Uddannelse på et højt fagligt niveau

Start som selvstændig coach & terapeut mens du er under uddannelse

Studiemiljø og fællesskab

På Life Academy får du et netværk af mennesker, du kan udvikle dig sammen med og knytte faglige og personlige relationer til.

Du vil opleve et stærkt og trygt studiefælleskab, hvor du kan øve dig helt risikofrit og få teoretisk viden, konstruktiv feedback og opbakning til din videre udvikling.

I undervisningen er der en hjertevarm energi, hvor lethed og humor er med til at bane vejen for din udvikling hjem i dig selv.


Studietur
Hvert år er der mulighed for at deltage på en studietur. På turen er der fælles undervisning, supervision, gruppeterapi og egenterapi. Derudover vil der være sociale arrangementer. 

På studieturen er der en fantastisk god stemning og en unik opløftende energi. Det er en uge med fuld fokus på personlig udvikling, hvor mange rykker sig meget langt i deres udvikling.

Studieturen finansieres ved egenbetaling og deltagelse er frivillig.

Ofte stillede spørgsmål om uddannelsen

Er uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut godkendt?

Vi vægter fagligheden meget højt på vores uddannelser, og derfor er psykoterapeutuddannelsen evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Hos os har vi fokus på:

 • et engagerende studiemiljø
 • erfarne og engagerede undervisere
 • et højt timetal
 • høj faglighed

De høje kvalitetskrav og løbende evalueringer fra Dansk Psykoterapeutforening er din garanti for, at du bliver en kompetent psykoterapeut. 

Efter endt uddannelse hos os opfylder du betingelserne for at blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening som godkendt psykoterapeut MPF.

I øjeblikket er vi i en proces sammen med Dansk Psykoterapeutforening, hvor vi arbejder frem imod, at psykoterapeutuddannelsen får en niveauvurdering på niveau 7 (master-niveau).

Hvad betaler jeg for?

Uddannelsesgebyret pr. år inkluderer:  

Undervisningslevels, terapidage, supervisionsdage, gruppeterapier, forskermoduler og eksamensdage.

Uddannelsesgebyret dækker ikke:
10 timer obligatorisk uddannelsesrettet egenterapi pr. år, litteratur udover undervisningsmateriale og studietur (ikke obligatorisk).

Hvad er adgangskravene?

Uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut er en videregående efteruddannelse, som kræver, at du har en lang eller mellemlang uddannelse, eller at du har tilsvarende kompetencer.

Du kan læse om optagelseskriterierne her

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk.  

Hvordan bliver jeg optaget?

Hvis du ønsker at starte på uddannelsen, er det første, du skal gøre, at udfylde vores ansøgningsskema. Herefter bliver du kontaktet af vores uddannelsesvejleder, som aftaler en optagelsessamtale med dig. Hvis du efter samtalen er godkendt til optagelse, tilmelder du dig på vores hjemmeside.   

Du er optaget på uddannelsen, når du er blevet godkendt og har tilmeldt dig via betalingslinket. 

Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du skal tilmelde dig under ‘priser og tilmelding i menuen, når du blevet godkendt ved en optagelsessamtale.

Her finder du også alle informationer om betaling.

Kan man have arbejde ved siden af uddannelsen?

Ja, du kan sagtens både studere og have et fuldtidsarbejde. Uddannelsen er et deltidsstudie. Du kender din undervisningsplan for mindst et år ad gangen.

Et undervisningslevel foregår fra torsdag til og med søndag på 1. og 2. år. I løbet af et år er der 6 levels på 24 dage i alt. Udover undervisningslevels skal du også deltage i supervisioner, terapidage og gruppeterapier. Det betyder, at du reelt set har 40 undervisningdage hvert studieår. De 12 dage ligger altid i weekender, og de resterende ligger i hverdagene enten i dag- eller aftentimerne.

Hvor foregår undervisingen?

Undervisningen foregår i vores skønne lyse lokaler i Aarhus. Instituttet ligger i Risskov i nordlige del af Aarhus. Her er vi tæt på det naturskønne område ved Egå Engsø og få minutter fra motorvejskryds Aarhus nord, hvor E45 og Djurslandsmotorvejen mødes.

Der er masser af gratis parkeringspladser på adressen og gode muligheder for offentlig transport.

 

Adresse:
Life Academy Aarhus – Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Der tilbydes også supervisioner og gruppeterapier i Kolding, foruden Aarhus.

Life Academy Kolding – Få Det Bedre, Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

Er der meget litteratur på uddannelsen?

På vores psykoterapeutuddannelse modtager du dit undervisningsmateriale ved starten af hvert level. Udover undervisningsmaterialet er der en litteraturliste med relevant faglitteratur. Der er knyttet to primære bøger til hvert level. Derudover er der anbefalinger til sekundær litteratur, så du kan fordybe dig i det, der interesserer dig.  
 
Du kan låne mange af bøgerne på biblioteket eller streame dem på diverse lydapps.

Der er også en Facebookgruppe, hvor tidligere studerende sælger brugte bøger. Vi har enkelte gennemgående bøger, som med fordel kan købes, da de bruges som opslagsværker igennem hele uddannelsen. 

Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?

De fleste af vores studerende bruger i gennemsnit 5–10 timer om ugen inkl. færdighedstræning. Færdighedstræningen udgør ca. 10-12 timer om måneden. Den resterende tid bruges til at læse litteratur og studere undervisningsmaterialet. Her er det jo forskelligt, hvor hurtigt man læser.

Hvor tidligt kan de studerende begynder at have klienter?

Vi anbefaler vores studerende tidligst at tage klienter fra slutningen af 2. år. Når man har afsluttet 2. år, er man eksamineret coach & terapeut. Her er der en del, der åbner egen praksis og tager klienter ind.

Jeg er i tvivl. Hvordan ved jeg, om jeg skal tage uddannelsen hos jer?

For os er det vigtigt at have et åbent, varmt og inkluderende studiemiljø. Vi anbefaler derfor, at du mærker efter, om du har lyst til at være en del af vores fællesskab. Det kan du gøre på et af vores gratis intromøder eller introdage. Her får du en mulighed for at mærke stemningen, snuse til uddannelsens indhold og møde en underviser og en eller flere studerende. Introdagen foregår i vores lokaler i Aarhus. Intromøderne foregår enten i Aarhus eller online. 

Kan jeg starte på psykoterapeutuddannelsen med merit?

Ja. Studerende med hele afsluttede studieår fra andre psykoterapeutuddannelser, hvis uddannelsesterapeutiske retning og udgangspunkt svarer til Life Academys, kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering. Bemærk, at vi kun giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Det første, du skal gøre, er at kontakte os på tlf. 42 42 71 70 eller e-mail info@lifeacademy.dk. Så aftaler vi en tid til en afklarende samtale med vores uddannelsesvejleder. Herefter planlægges din eventuelle videre uddannelse her hos os. 

Hvis du tidligere har taget vores 2-årige uddannelse til Integrativ Coach & Terapeut, kan du blive optaget direkte på 3. år af psykoterapeutuddannelsen, men du skal have færdiggjort din uddannelse til psykoterapeut inden for max. 6 år.

Hvad betyder det, at uddannelsen til psykoterapeut er integrativ?

Se videoen, og hør vores uddannelsesleder Christina forklare, hvad det betyder, at uddannelsen er integrativ.

Ofte stillede spørgsmål om at være psykoterapeut

Hvad kræver det for at blive psykoterapeut?

Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med mennesker og få de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde professionelt med mennesker. Og har lyst til at arbejde med dig selv i trygge rammer.

Uddannelsen er en videregående efteruddannelse, så vi forudsætter, at du har en lang eller mellemlang uddannelse, eller at du har tilsvarende kompetencer, så vi kan optage dig på dispensation.

Hvornår kan jeg starte på psykoterapeutuddannelsen?

På Life Academy starter vi nye hold på psykoterapeutuddannelsen to gange om året. Et i februar og et i september.

Du kan se datoerne her. 

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Du har flere muligheder. En af mulighederne er at blive selvstændig. De fleste starter typisk med at have et deltidsjob og arbejde som psykoterapeut ved siden af.

Vi ser også, at rigtig mange af vores studerende avancerer på deres job og får mere ansvar eller nye arbejdsopgaver.

En anden mulighed er, at du kan skifte job. Med andre ord kan du gå hen og få det job, du altid har drømt om. Det kan være lederjob, mellemlederjob, konsulentarbejde eller andet, hvor du specifikt kommer til at bruge din uddannelse i virksomheder, der har arbejdsområder, du interesserer dig for.

I relation til ovenstående ser vi også en del af vores studerende få arbejde i HR-afdelinger som personale- og kompetenceudviklere.

Flere af vores studerende bliver også ansat på socialfaglige arbejdspladser. Det kan være socialfaglige institutioner og uddannelsessteder – både som psykoterapeut, coach og mentor. Vi har fx studerende, der arbejder som faglige sparringspartner og støtteperson inden for folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

Kan jeg udnytte uddannelsen i mit nuværende job?

Absolut. Rigtig mange af vores studerende avancerer på deres job og får mere ansvar eller nye arbejdsopgaver. 

Kan jeg skifte branche med uddannelsen?

Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med mennesker og få de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde professionelt med mennesker. Og har lyst til at arbejde med dig selv i trygge rammer.

Uddannelsen er en videregående efteruddannelse, så vi forudsætter, at du har en lang eller mellemlang uddannelse, eller at du har tilsvarende kompetencer, så vi kan optage dig på dispensation.

Skal jeg have lyst til at arbejde som psykoterapeut for at læse til psykoterapeut?

Her er svaret helt kort: nej. Du kan bruge uddannelsen til ren og skær personlig udvikling – og det ser vi nogle gøre. Uddannelsen kommer til at få stor indflydelse på både dig og dine relationer. Alle kommer til at mærke, at du udvikler dig som person, og din indgangsvinkel til udfordringer og modstand, vil være en hel anden. 

Kan alle kalde sig psykoterapeut?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Når du tager din uddannelse på Life Academy, har du mulighed for at blive psykoterapeut MPF. Det kan du, fordi vores psykoterapeut er evalueret og godkendt at Dansk Psykoterapeutforening. Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel fra Dansk Psykoterapeutforening, som kun deres medlemmer må bruge. Det kræver at, du afslutter din uddannelse indenfor 6 år.

Pris for uddannelsen

Første år

Psykoterapeut
49.400 kr.
 • 6 undervisningslevels à 4 dage
 • 4 terapidage
 • 8 supervisionsdage
 • 4 gruppeterapier
 • Forskermoduler
 •  

Andet år

Psykoterapeut
49.400 kr.
 • 5 undervisningslevels à 4 dage
 • 4 terapidage
 • 8 supervisionsdage
 • 4 gruppeterapier
 • Forskermoduler
 • 1 eksamensdag
 •  

Trejde år

Psykoterapeut
49.400 kr.
 • 6 undervisningslevels à 2 dage
 • 4 terapidage
 • 8 supervisionsdage
 • 4 gruppeterapier
 • 5 supervisionsdage af arbejdet med klienter
 • 4 egen supervisioner af arbejdet med klienter
 • Forskermoduler
 •  

Fjerde år

Psykoterapeut
49.400 kr.
 • 6 undervisningslevels à 2 dage
 • 4 terapidage
 • 8 supervisionsdage
 • 4 gruppeterapier
 • 5 supervisionsdage af arbejdet med klienter
 • 4 egen supervisioner af arbejdet med klienter
 • Forskermoduler
 • 1 eksamensdag
 •  

Udover undervisnings-afgiften tilkommer yderligere betaling

Obligatorisk at deltage i:

 • 10 egenterapier pr. år med en psykoterapeut MPF


Ikke obligatorisk at deltage i/medbringe til undervisningen: 

 • Studietur
 • Litteratur

Ofte stillede spørgsmål om økonomi:

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen?

Hos Life Academy betaler du psykoterapeutuddannelsen for et år af gange.

➟ Du kan se vores aktuelle priser lige her.

Er det muligt at få økonomisk støtte til uddannelsen?

Bruttolønsordningen (også kaldet, lønomlægning eller fleksibel lønpakke) er en ordning, der giver dig mulighed for at få din arbejdsgiver til at betale udgifterne til undervisningen, som du derefter betaler tilbage til din arbejdsgiver via lønnen før der trækkes skat. Du aftaler altså en lønnedgang, mod at din arbejdsgiver stiller skattefrie personalegoder (uddannelsen) til din rådighed. På den måde sparer du 40-50% af undervisningsomkostningerne.  

Tag en snak med din arbejdsgiver og find ud af om din arbejdsplads vil lave en bruttolønsordning. Tjek venligst SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger. Vi har ikke mulighed for at vejlede dig om dine muligheder for en bruttolønsordning. 

Er du i arbejde, kan der også være mulighed for at søge tilskud til uddannelsen gennem diverse kompetencefonde. Er du fx ansat i staten, kan du søge igennem Den Statslige Kompetencefond. 

Spørg din leder/arbejdsgiver og din fagforening, om der er mulighed for, at du kan søge tilskud til din uddannelse. 

Skal jeg købe alt litteraturen?

Nej, du kan låne mange af bøgerne på biblioteket eller stream dem på diverse lydapps. Derudover kan du blive tilknyttet en Facebookgruppe, hvor tidligere studerende sælger brugte bøger. Vi har enkelt gennemgående og primære bøger som med fordel kan købes, da de bruges som opslagsværker igennem uddannelsen. 

Er der andre udgifter ved at gå på uddannelsen udover undervisningsafgiften?

Ja. Hvert år skal du tilkøbe 10 egenterapitimer ved en psykoterapeut MPF efter dit eget valg.

Derudover kan der være lidt ekstra omkostninger til litteratur, men det er på et minimum. Det meste af litteraturen kan du låne på biblioteket eller lytte til i diverse lydbogsapps. Det er ikke et krav, at du medbringer litteraturen til undervisningen, da du får udleveret undervisningsmateriale til hvert level.

Hvert år tager vi på studietur. Betaling til studieturen kommer oveni. Det er frivilligt om man vil deltage på turen. 

Der er gratis kaffe og te på alle undervisningsdage og køleskab til egen madpakke. Vi har gratis parkering udenfor døren og instituttet ligger godt i forhold til offentlige transport. 

Spar penge på din uddannelse

Bruttolønsordning

Om bruttolønsordningen

Vidste du, at uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut kan betales over lønnen? Det kan give dig en besparelse på helt op til 40-50% af uddannelsens pris.

Tag en snak med din arbejdsgiver og find ud af om din arbejdsplads vil lave en bruttolønsordning. Tal evt. med din revisor og tjek SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger.

Tilskud

Er du i arbejde, kan der også være mulighed for at søge tilskud til uddannelsen gennem diverse kompetencefonde. Er du fx kommunalt ansat, kan du søger igennem Den Kommunale Kompetencefond, og hvis du er ansat i staten, er det igennem Den Statslige Kompetencefond.

Spørg din leder/arbejdsgiver og din fagforening, om der er mulighed for, at du kan søge tilskud til din uddannelse.