PSYKOLOGISK GRUNDKURSUS

Har du brug for en indføring i psykologiens forskellige retninger og discipliner?

Skal du eller overvejer du at starte på en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi?

Så er dette kursus måske en mulighed for dig. Vi fører dig gennem de psykologiske emner. Vi guider dig gennem et forløb, som giver dig mere gennemslagskraft i dit liv og mod til at leve det liv, du drømmer om. Et liv, hvor det er OK at være dig, sådan som du er.

Kurset er et 8-ugers onlinekursus, hvor du arbejder med emnerne, sender opgavebesvarelser til underviseren og løbende undervejs får feedback og feedforward

Det teoretiske afsæt er grundbøgerne i psykologi: ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen og “Livet er en gave” af Gill Edwards. Psykologisk Grundkursus er adgangsgivende til Life Academys psykoterapeutuddannelse jf. optagelseskriterierne.

Kursusstart:

Uge 1 med første aflevering den 29. september 2019.
Kursusmateriale udsendes umiddelbart efter tilmelding.
Bøger bedes være anskaffet til kursusstart.

Fristen for tilmelding er den 8. september 2019

Kursusform:
Kurset er et onlinekursus, dvs. du læser, reflekterer og løser opgaver i et omfang af 120 undervisningslektioner, dvs. 15 lektioner pr. uge. Kurset er modulopbygget. Før kursusstart modtager du en kursusplan med anvisninger, som du bedes følge. Der vil være opgaver, som skal mailes til underviser hver uge, og du får feedback på dine besvarelser løbende. Vores onlinekursus bliver afholdt direkte over internettet. Du sidder foran din egen computer igennem hele kurset. Du bestemmer dermed selv, hvilke omgivelser du ønsker at være i under kurset. Du kan deltage, hvornår på dagen det passer dig.
Du modtager efter gennemført kursus et kursusbevis.

Formål:
Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i psykologiens retninger og discipliner og gøre dig bevidst om dine muligheder for at leve det liv, du ønsker, med virksomme værktøjer til at realisere det – så du tør udleve dine drømme på din måde.

Indhold: 
Indholdet falder i 8 moduler, dvs. der er et emne til hver uge – og du modtager hver uge ny inspiration til den kommende uge.

Opgaver og tidsforbrug
Opgaverne vil være forståelsesopgaver  til ”Psykologiens veje” – og refleksionsopgaver til ”Livet er en gave” – altså 2  små opgaver pr. uge. Afsæt 10-15 timer til læsning og opgavebesvarelse pr. uge.

Litteratur:
Grundbøger:
Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen, forlaget Systime 2008 eller 2. udgave 2015 *)
Livet er en gave, Gill Edwards, forlaget Borgen 2009 eller nyoptryk

*) 2. udgave er redigeret, og ændringerne fremgår af forordet. Der er kapitelhenvisninger til 2. udgave, så opgaveløsningen kan foregå efter begge udgaver.

Emnerne er:

UGE 1
Din historie – dine tanker om dig selv.
Psykologiens veje, 1. del
(De 6 retninger: Psykoanalysen, behaviorismen, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi)

UGE 2
Loven om tiltrækning/tankens kraft.
Psykologiens veje, 2. del
(Personlighedspsykologi og psykoanalyse)

UGE 3
Dit autentiske selv/dine skyggesider.
Psykologiens veje, 3. del
(Behaviorismen)

UGE 4
Psykologiens veje, 4. del
(Kognitiv psykologi og neuropsykologi)

UGE 5
Visualisering – et kraftfuldt værktøj.
Psykologiens veje, 5.del
(Eksistentiel og humanistisk psykologi + socialpsykologi)

UGE 6
Fokus på det positive.
Psykologiens veje, 6. del
(Stress, livsforandringer, arbejdsliv, kriser og kollektive katastrofer, psykiske lidelser)

UGE 7
Din mission i livet.

UGE 8
Uploading af din historie.

TILMELD DIG NU

Kursusstart den 29. september 2019

Prisen for de 8-ugers kursusforløb er kr. 3.499,-

Fristen for tilmelding er den 8. september 2019

Tilmeld 29.09.19

TILMELDING TIL 2020

Kursusstart den 12. januar 2020

Prisen for de 8-ugers kursusforløb er kr. 3.499,-

Fristen for tilmelding er den 16. december 2019

Tilmeld 12.01.20