8-ugers onlineforløb

Bliv klar til en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi

Næste kursusstart 6. februar 2023

Pris 3.499 kr.

 

Tilmeld kurset

Online kursus

PSYKOLOGISK GRUNDKURSUS

Har du brug for en indføring i psykologiens forskellige retninger og discipliner?
Skal du eller overvejer du at starte på en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi?

Så er dette kursus måske en mulighed for dig. Vi fører dig gennem de psykologiske emner. Vi guider dig gennem et forløb, som giver dig en større teoretisk forståelse af psykologiens begreber og anvendelsesmuligheder i dit arbejde som psykoterapeut. Supplerende hertil får du en dybere personlig selvindsigt gennem en række opgaver, som har fokus på din egen udvikling. Opgaverne er både relevante for studerende, som ikke er startet på uddannelsen til psykoterapeut, og for studerende, som er startet.

Studerende modtager undervisning

Kurset er et 8-ugers onlinekursus, hvor du arbejder med emnerne, sender opgavebesvarelser til underviseren og løbende undervejs får feedback og feedforward

Det teoretiske afsæt er grundbøgerne i psykologi: ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen og “Livet er en gave” af Gill Edwards.

Løs opgaverne når det passer dig

Kursusform:

Kurset er et onlinekursus, dvs. du læser, reflekterer og løser opgaver i et omfang af 120 undervisningslektioner, dvs. 15 lektioner pr. uge. Kurset er modulopbygget.

Før kursusstart modtager du en kursusplan med anvisninger, som du bedes følge. Der vil være opgaver, som skal mailes til underviser hver uge, og du får feedback på dine besvarelser løbende.

Du bestemmer selv, hvornår på dagen det passer dig bedst at løse opgaverne. Alt foregår skriftligt.

Du modtager efter gennemført kursus et kursusbevis.

N

Grundlæggende introduktion til psykologi

N

Personlig udvikling

N

Skriftlige opgaver

N

Konstruktiv feedback

På psykologisk grundkursus foregår alt kommunikation via e-mail.

Fakta

Sådan foregår undervisningen

Formål:
Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i psykologiens retninger og discipliner og gøre dig bevidst om dine muligheder for at leve det liv, du ønsker, med virksomme værktøjer til at realisere det – så du tør udleve dine drømme på din måde.

Indhold:
Indholdet falder i 8 moduler, dvs. der er et emne til hver uge – og du modtager hver uge ny inspiration til den kommende uge.

Opgaver og tidsforbrug:
Opgaverne vil være forståelsesopgaver til ”Psykologiens veje” – og refleksionsopgaver til ”Livet er en gave” – altså 2 små opgaver pr. uge. Afsæt 10-15 timer til læsning og opgavebesvarelse pr. uge.

 

Fakta

Litteratur

Grundbøger:
Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen, forlaget Systime 2008 *)
Livet er en gave, Gill Edwards, forlaget Borgen 2009 eller nyoptryk

*) 2. udgave og 3. udgave er redigeret, og ændringerne fremgår af forordet. Der er kapitelhenvisninger til både 2. og 3. udgave, så opgaveløsningen kan foregå efter alle tre udgaver.

Psykologisk Grundkursus er adgangsgivende til Life Academys psykoterapeutuddannelse jf. optagelseskriterierne.

Tilmelding

Prisen for de 8-ugers kursusforløb er kr. 3.499,-

Obs. Kursusmateriale udsendes umiddelbart efter tilmelding.
Bøger bedes være anskaffet til kursusstart.

Tilmeldingsfrist den 6. februar 2023

Kursusstart: Uge 1 med første aflevering den 20. februar.

Tilmeldingsfrist den 11. september 2023

Kursusstart: Uge 1 med første aflevering den 25. september.

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.