Søg
Close this search box.

Bliv klar til en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi

8-ugers onlineforløb

Næste kursusstart:

16. februar

Pris 3.499 kr.

Online kursus

Psykologisk Grundkursus

Har du brug for en indføring i psykologiens forskellige retninger og discipliner?
Skal du eller overvejer du at starte på en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi?

Så er dette kursus måske en mulighed for dig. Vi fører dig gennem de psykologiske emner. Vi guider dig gennem et forløb, som giver dig en større teoretisk forståelse af psykologiens begreber og anvendelsesmuligheder i dit arbejde som psykoterapeut. Supplerende hertil får du en dybere personlig selvindsigt gennem en række opgaver, som har fokus på din egen udvikling. Opgaverne er både relevante for studerende, som ikke er startet på uddannelsen til psykoterapeut, og for studerende, som er startet.

Kurset er et 8-ugers onlinekursus, hvor du arbejder med emnerne, sender opgavebesvarelser til underviseren og løbende undervejs får feedback og feedforward.

Det teoretiske afsæt er grundbøgerne i psykologi: ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen og “Livet er en gave” af Gill Edwards.

Løs opgaverne når det passer dig

Kursusform

Kurset er et onlinekursus, dvs. du læser, reflekterer og løser opgaver i et omfang af 120 undervisningslektioner, dvs. 15 lektioner pr. uge. Kurset er modulopbygget.

Før kursusstart modtager du en kursusplan med anvisninger, som du bedes følge. Der vil være opgaver, som skal mailes til underviser hver uge, og du får feedback på dine besvarelser løbende.

Du bestemmer selv, hvornår på dagen det passer dig bedst at løse opgaverne. Alt foregår skriftligt.

Du modtager efter gennemført kursus et kursusbevis.

Grundlæggende introduktion til psykologi

Personlig udvikling

Skriftlige opgaver

Konstruktiv feedback

Emnerne er:

UGE 1
Din historie – dine tanker om dig selv.

Psykologiens veje, 1. del (De 6 retninger: Psykoanalysen, behaviorismen, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi)

UGE 2
Den ydre verden afspejler din indre verden.

Psykologiens veje, 2. del (Personlighedspsykologi og psykoanalyse)

UGE 3
Dit autentiske selv/dine skyggesider.

Psykologiens veje, 3. del (Behaviorismen)

UGE 4
Psykologiens veje, 4. del (Kognitiv psykologi og neuropsykologi)

UGE 5
Visualisering – et kraftfuldt værktøj.

Psykologiens veje, 5.del (Eksistentiel og humanistisk psykologi + socialpsykologi)

UGE 6
Fokus på det positive.

Psykologiens veje, 6. del (Stress, livsforandringer, arbejdsliv og psykiske lidelser)

UGE 7
Din mission i livet.

UGE 8
Uploading af din historie.

Fakta

Sådan foregår undervisningen

Formål:
Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i psykologiens retninger og discipliner og gøre dig bevidst om dine muligheder for at leve det liv, du ønsker, med virksomme værktøjer til at realisere det – så du tør udleve dine drømme på din måde.

Indhold:
Indholdet falder i 8 moduler, dvs. der er et emne til hver uge – og du modtager hver uge ny inspiration til den kommende uge.

Opgaver og tidsforbrug:
Opgaverne vil være forståelsesopgaver til ”Psykologiens veje” – og refleksionsopgaver til ”Livet er en gave” – altså 2 små opgaver pr. uge. Afsæt 10-15 timer til læsning og opgavebesvarelse pr. uge.

Litteratur

Grundbøger:
Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen, forlaget Systime 2008 *)
Livet er en gave, Gill Edwards, forlaget Borgen 2009 eller nyoptryk

*) 2. udgave og 3. udgave er redigeret, og ændringerne fremgår af forordet. Der er kapitelhenvisninger til både 2. og 3. udgave, så opgaveløsningen kan foregå efter alle tre udgaver.

Pris

Psykologisk Grundkursus

3.499 kr.
  • 8-ugers onlinekursus med skriftlig bevarelse
  • Feedback hver uge
  •  

Obs. Kursusmateriale udsendes umiddelbart efter tilmelding.

Bøger bedes være anskaffet til kursusstart.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan tage Psykologisk Grundkursus?

Alle – uanset baggrund – kan tage Psykologisk Grundkursus. Alt det kræver er at du har tid og lyst til at læse og lave skriftlige afleveringer hver uge.

Er der undervisningen på Psykologisk Grundkursus?

Nej, kurset er bygget op, så du skal besvare 2 forståelses- og refleksionsopgaver pr. uge som sendes til underviseren. Du får skriftlig feedback og feedforward fra underviseren inden næste opgavebesvarelse.

Datoerne passer mig ikke – hvad gør jeg?

Vi afvikler Psykologisk Grundkursus 2–3 gange om året, så hold øje med vores hjemmeside for nye datoer.

Skal jeg købe litteraturen?

Nej, du behøver ikke købe litteraturen, men du skal have den tilgængelig inden kursusstart. Tjek på biblioteket eller diverse bog apps.

Tilmelding

Forår 2024

Tilmeldingsfrist den 16. februar 2024

Første aflevering den 4. marts.

Sidste aflevering den 29. april.

Obs. Du skal have mulighed for at være online under hele kursusforløbet, da du skal sende og modtage opgaver hver uge.