Søg
Close this search box.

Psykologisk Grundkursus

– med dig i centrum

Bliv klar til en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi.

Næste kursusstart:

6. september

Pris 3.499 kr.

8-ugers onlineforløb

Psykologisk Grundkursus – med dig i centrum

Har du brug for en indføring i psykologiens forskellige retninger, og ønsker du samtidig at arbejde med dig selv? Skal du eller overvejer du at starte på en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi?

Så er dette kursus måske en mulighed for dig. Du arbejder med forskellige psykologiske emner, og vi guider dig gennem et forløb, som giver dig en større teoretisk forståelse af psykologiens begreber og anvendelsesmuligheder i dit kommende arbejde som fx psykoterapeut. Desuden får du en dybere personlig selvindsigt gennem en række opgaver, som har fokus på at skabe mere gennemslagskraft, nærvær og balance i dit liv. Kurset er både relevant for studerende, som ikke er startet på uddannelsen til psykoterapeut, og for studerende, som er startet. Vi møder dig der, hvor du er.

 

Kurset er et 8-ugers onlinekursus, hvor du arbejder med emnerne, sender opgavebesvarelser til underviseren og får feedback løbende.

Det teoretiske afsæt er grundbøgerne: ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen

“Livet er en gave – en praktisk guide til at realisere dine drømme” af Gill Edwards.

”Psykologiens veje” er en grundbog i psykologi, som giver en elementær indføring i psykologiens forskellige retninger og forskellige psykologiske emner.

”Livet er en gave – en praktisk guide til at realisere dine drømme” har rødder i den positive psykologi, som er en retning inden for psykologien, der fokuserer på, hvordan mennesker opnår trivsel, velvære, lykke og positiv udvikling generelt. Grundlæggeren af denne retning er psykologen Martin Seligman, hvis forskning viser, hvordan fokus på det positive i livet medfører en større livsglæde.

Løs opgaverne, når det passer dig

Kursusform

Kurset er et onlinekursus, dvs. du læser, reflekterer og løser opgaver i et omfang af 120 undervisningslektioner, dvs. 15 lektioner pr. uge. Kurset er modulopbygget.

Før kursusstart modtager du en kursusplan med anvisninger, som du bedes følge. Der vil være opgaver, som skal mailes til underviser hver uge, og du får feedback på din opgavebesvarelse senest 2 dage efter.

Du bestemmer selv, hvornår på dagen det passer dig bedst at løse opgaverne. Alt foregår skriftligt. Du kan stille spørgsmål til opgavebesvarelsen og får hurtigt svar.

Du modtager efter gennemført kursus et kursusbevis. Der er ingen afsluttende eksamen ud over de 8 opgaver, som skal afleveres og godkendes.

Grundlæggende introduktion til psykologi

Øget gennemslagskraft, nærvær og balance i dit liv

Skriftlige opgaver

Konstruktiv og løftende feedback

Emnerne er:

UGE 1

Psykologiens veje:
Overblik over de psykologiske retninger: Psykoanalyse, behaviorisme, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi og socialpsykologi

Livet er en gave:
Dine tanker om dig selv

UGE 2

Psykologiens veje:
Personlighedspsykologi og psykoanalyse

Livet er en gave:
Din ydre verden afspejler din indre verden

UGE 3

Psykologiens veje:
Behaviorisme

Livet er en gave:
Dit autentiske selv og dine skyggesider

UGE 4

Psykologiens veje:
Kognitiv psykologi og neuropsykologi – hvad sker der i vores forunderlige hjerne?

UGE 5

Psykologiens veje:
Eksistentiel og humanistisk psykologi + socialpsykologi

Livet er en gave:
Visualisering – et kraftfuldt værktøj i alle aspekter af dit liv

UGE 6

Psykologiens veje:
Stress og Coping

Livet er en gave:
Fokus på det positive

UGE 7

Psykologiens veje:
Psykiske lidelser

Livet er en gave:
Din mission i livet og dine egne leveregler fremadrettet

UGE 8

Uploading af din historie:
Hvor står du nu?

Afsluttende refleksion ift. din udvikling og din psykologiske viden

Fakta

Sådan foregår undervisningen

Formål:
Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i psykologiens retninger og andre psykologiske emner, gøre dig bevidst om dine muligheder for at leve det liv, du ønsker og give dig virksomme værktøjer til at realisere det – så du tør udleve dine drømme på din måde.

Indhold:
Indholdet falder i 8 moduler, dvs. du arbejder med en opgave i hver af bøgerne hver uge – og du modtager hver uge ny inspiration til den kommende uge.

Opgaver og tidsforbrug:
Opgaverne vil være forståelses- og refleksionsopgaver til ”Psykologiens veje” – og refleksionsopgaver til ”Livet er en gave” – altså 2 små opgaver pr. uge. Afsæt 10-15 timer til læsning/lytning, refleksion og opgavebesvarelse pr. uge.

Litteratur

Grundbøger:
Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen, forlaget Systime 2008 *)
Livet er en gave, Gill Edwards, forlaget Borgen 2009 eller nyoptryk

*) 2. udgave og 3. udgave er redigeret, og ændringerne fremgår af forordet. Der er kapitelhenvisninger til både 2. og 3. udgave, så opgaveløsningen kan foregå efter alle tre udgaver.

Pris

Psykologisk Grundkursus

3.499 kr.
  • 8-ugers onlinekursus med skriftlig bevarelse
  • Feedback hver uge
  •  

Obs. Kursusmateriale udsendes umiddelbart efter tilmelding.

Bøger bedes være anskaffet til kursusstart.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan tage Psykologisk Grundkursus?

Alle – uanset baggrund – kan tage Psykologisk Grundkursus. Alt det kræver er at du har tid og lyst til at læse og lave skriftlige afleveringer hver uge.

Er der undervisning på Psykologisk Grundkursus?

Nej, kurset er bygget op, så du skal besvare 2 forståelses- og refleksionsopgaver pr. uge som sendes til underviseren. Du får skriftlig feedback og feedforward fra underviseren inden næste opgavebesvarelse.

Datoerne passer mig ikke – hvad gør jeg?

Vi afvikler Psykologisk Grundkursus 2–3 gange om året, så hold øje med vores hjemmeside for nye datoer.

Skal jeg købe litteraturen?

Nej, du behøver ikke købe litteraturen, men du skal have den tilgængelig inden kursusstart. Tjek på biblioteket eller diverse bog apps.

Tilmelding

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist den 6. september 2024

Første aflevering den 30. september.

Sidste aflevering den 2. december.

Obs. Du skal have mulighed for at være online under hele kursusforløbet, da du skal sende og modtage opgaver hver uge.