PSYKOLOGISK GRUNDKURSUS

Har du brug for en indføring i psykologiens forskellige retninger og discipliner?

Skal du eller overvejer du at starte på en uddannelse inden for psykologi eller psykoterapi?

Så er dette kursus måske en mulighed for dig. Vi fører dig gennem de psykologiske emner. Vi guider dig gennem et forløb, som giver dig en større teoretisk forståelse af psykologiens begreber og anvendelsesmuligheder i dit arbejde som psykoterapeut. Supplerende hertil får du en dybere personlig selvindsigt gennem en række opgaver, som har fokus på din egen udvikling. Opgaverne er både relevante for studerende, som ikke er startet på uddannelsen til psykoterapeut, og for studerende, som er startet.

Kurset er et 8-ugers onlinekursus, hvor du arbejder med emnerne, sender opgavebesvarelser til underviseren og løbende undervejs får feedback og feedforward

Det teoretiske afsæt er grundbøgerne i psykologi: ”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen og “Livet er en gave” af Gill Edwards. Psykologisk Grundkursus er adgangsgivende til Life Academys psykoterapeutuddannelse jf. optagelseskriterierne.

Kursusstart efterår 2021

Uge 1 med første aflevering den 27. september 2021.
Kursusmateriale udsendes umiddelbart efter tilmelding.
Bøger bedes være anskaffet til kursusstart.

Fristen for tilmelding er den 17. september 2021

Kursusform:
Kurset er et onlinekursus, dvs. du læser, reflekterer og løser opgaver i et omfang af 120 undervisningslektioner, dvs. 15 lektioner pr. uge. Kurset er modulopbygget. Før kursusstart modtager du en kursusplan med anvisninger, som du bedes følge. Der vil være opgaver, som skal mailes til underviser hver uge, og du får feedback på dine besvarelser løbende. Vores onlinekursus bliver afholdt direkte over internettet. Du sidder foran din egen computer igennem hele kurset. Du bestemmer dermed selv, hvilke omgivelser du ønsker at være i under kurset. Du kan deltage, hvornår på dagen det passer dig.
Du modtager efter gennemført kursus et kursusbevis.

Formål:
Formålet med dette kursus er at give dig en indføring i psykologiens retninger og discipliner og gøre dig bevidst om dine muligheder for at leve det liv, du ønsker, med virksomme værktøjer til at realisere det – så du tør udleve dine drømme på din måde.

Indhold: 
Indholdet falder i 8 moduler, dvs. der er et emne til hver uge – og du modtager hver uge ny inspiration til den kommende uge.

Opgaver og tidsforbrug
Opgaverne vil være forståelsesopgaver  til ”Psykologiens veje” – og refleksionsopgaver til ”Livet er en gave” – altså 2  små opgaver pr. uge. Afsæt 10-15 timer til læsning og opgavebesvarelse pr. uge.

Litteratur:
Grundbøger:
Psykologiens veje, Ole Schultz Larsen, forlaget Systime 2008 *)
Livet er en gave, Gill Edwards, forlaget Borgen 2009 eller nyoptryk

 

*) 2. udgave og 3. udgave er redigeret, og ændringerne fremgår af forordet. Der er kapitelhenvisninger til både 2. og 3. udgave, så opgaveløsningen kan foregå efter alle tre udgaver.

Emnerne er:

UGE 1
Din historie – dine tanker om dig selv.
Psykologiens veje, 1. del
(De 6 retninger: Psykoanalysen, behaviorismen, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi)

UGE 2
Loven om tiltrækning/tankens kraft.
Psykologiens veje, 2. del
(Personlighedspsykologi og psykoanalyse)

UGE 3
Dit autentiske selv/dine skyggesider.
Psykologiens veje, 3. del
(Behaviorismen)

UGE 4
Psykologiens veje, 4. del
(Kognitiv psykologi og neuropsykologi)

UGE 5
Visualisering – et kraftfuldt værktøj.
Psykologiens veje, 5.del
(Eksistentiel og humanistisk psykologi + socialpsykologi)

UGE 6
Fokus på det positive.
Psykologiens veje, 6. del
(Stress, livsforandringer, arbejdsliv, kriser og kollektive katastrofer, psykiske lidelser)

UGE 7
Din mission i livet.

UGE 8
Uploading af din historie.

Gør som Connie, Britt, Maria og et utal andre tidligere studerende og tilmeld dig dette års psykologiske grundkursus – med dig i fokus

„Det var virkelig et godt kursus. Jeg fortryder, at jeg ikke har taget det tidligere i mit uddannelsesforløb. Det har givet mig så mange indsigter og forståelse for, hvad det er, jeg lærer – og hvorfor jeg lærer det.“

– Connie Feldt Pedersen

„Jeg synes ALLE skulle tage dette kursus. Måske mest den del, som handler om Livet er en gave. Opgaverne har virkelig åbnet mine øjne for, hvem jeg er, hvad jeg kan, hvad jeg vil og hvem JEG ER. Det er en gave.“

– Britt Bjerre

„Det har været meget lærerigt og vildt spændende. Desuden har det været perfekt rent tidsmæssigt hver uge. Det har været så godt at deltage.“

– Maria Jensen

„Jeg har fået en fantastisk feedback fra underviseren. Hun har været meget grundig og derudover har hun været utrolig dygtig til at vise mig, hvor jeg havde udviklingspotentiale. Det har været en gave at have hende med på sidelinjen og jeg har hver gang været hende dybt taknemmelig for hendes feedback. Uden den havde jeg ikke rykket mig så meget, som jeg har gjort.“

– Hanne Andersen

PRIS

Prisen for de 8-ugers kursusforløb er kr. 3.499,-

TILMELDING EFTERÅR 2021

Opgave 1 skal afleveres den 27. september 2021

Fristen for tilmelding er den 17. september 2021

Tilmeld psykologisk grundkursus september 2021

TILMELDING FORÅR 2022

Afventer dato

Afventer dato til forår 2022