Uddannelsens formål

Den 4-årige uddannelse til Integrativ Psykoterapeut fra Life Academy er opdelt i en 2-årig psykoterapeutisk grunduddannelse til Integrativ Coach & Terapeut og en 2-årig psykoterapeutisk overbygningsuddannelse med specialemoduler. Hvad uddannelsens formål er, kan du læse meget mere om her.

Formålet med uddannelsen til Integrativ Psykoterapeut er helt overordnet at kvalificere de studerende til at få et job som psykoterapeut og udøve psykoterapi i praksis i såvel privat som offentligt regi. Hele tiden med en høj grad af formålsbevidsthed og fornemmelse for essens ud fra en grundlæggende overbevisning om, at alle mennesker rummer en unikt potientiale, som kan frigives og udfoldes i et ligeværdigt, energetisk samspil mellem klient og psykoterapeut. I dette samspil er kroppens landkort den centrale GPS, og psykoterapeutens essens er garantien for en rummelig, ikke-fordømmende og støttende atmosfære.

Som studerende opnår du gennem uddannelsen de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer til at arbejde professionelt med mennesker og derigennem skabe dig en sund og succesfuld tilværelse i et professionelt job som psykoterapeut. En del af uddannelsens formål er, at du også lærer at kombinere psykoterapeutiske redskaber i eksisterende eller nye jobsammenhænge med en sund, personlig balance mellem familie, fritid og arbejde.

Helt konkret er uddannelsens formål at sætte de studerende i stand til at:

 • støtte og motivere mennesker i deres personlige og relationelle udvikling
 • støtte mennesker i at overvinde hæmmende barrierer
 • støtte mennesker i at tackle kriser, konflikter, mismod og uligevægt
 • støtte mennesker i at leve deres liv fuldt ud
 • skabe og indgå i et åbent, givende og motiverende samspil med andre
 • finde og udfolde deres unikke potentiale som psykoterapeut
 • blive bevidst om egen rolle som psykoterapeut
 • være i deres essens, og ud fra en klar formålsbevidsthed udvælge og anvende psykoterapeutiske værktøjer i en konkret situation med den enkelte klient

Integrative Psykoterapeuter behandler således livskriser, men ikke psykiatriske lidelser, dvs. en Integrativ Psykoterapeut behandler ikke:

 • psykiatriske patienter
 • voldsudøvere
 • mennesker med personlighedsforstyrrelser eller tilbøjelighed dertil, og hvis udlevelse strider mod gældende lov og moral
 • selvmordstruede mennesker

Når Integrative Psykoterapeuter møder disse mennesker i deres praksis, sender de dem videre i systemet til de rette behandlingssteder.