Søg
Close this search box.

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er helt overordnet at uddanne psykoterapeuter til at udøve psykoterapi i praksis i privat og i offentligt regi med en høj grad af formålsbevidsthed og fornemmelse for essentiel tilstedeværelse ud fra en grundlæggende overbevisning om, at alle mennesker er unikke. Med denne tilgang bliver psykoterapeuten i stand til at skabe et rum, hvor relationen skaber et ligeværdigt samspil mellem klient og psykoterapeut. I dette samspil er klientens kropslige fornemmelser altafgørende, og psykoterapeutens rummende og ufordømmende tilgang sikrer, at der skabes et trygt og sikkert terapeutisk udviklingsrum. Formålet er endvidere at kvalificere psykoterapeuten til at forske i egen praksis og udbrede kendskabet til psykoterapi.

Helt konkret er formålet at sætte dig i stand til at:

 • at være i en rolig og afbalanceret egentilstand og ud fra en klar formålsbevidsthed udvælge og anvende psykoterapeutiske værktøjer i den konkrete situation i forhold til den konkrete klient
 • at støtte og motivere mennesker i deres personlige og relationelle udvikling
 • at støtte mennesker i at overvinde hæmmende barrierer og overbevisninger
 • at støtte mennesker i at takle kriser, konflikter, mismod og uligevægt
 • at støtte mennesker i at leve deres liv fuldt ud
 • at skabe og indgå i et åbent, givende og motiverende samspil med andre
 • at finde og udfolde dit unikke potentiale som psykoterapeut
 • at blive bevidst om din rolle som psykoterapeut
 • at arbejde ud fra en refleksiv bevidsthed og forske i egen praksis

Som psykoterapeut behandler du således livskriser og psykisk mistrivsel, men ikke psykiatriske lidelser, dvs. en psykoterapeut behandler ikke:

 • psykiatriske patienter
 • voldsudøvere
 • mennesker med personlighedsforstyrrelser/tilbøjeligheder, hvis deraf følgende adfærd strider mod gældende lov, moral og etik
 • selvmordstruede mennesker

Når du som psykoterapeut møder disse mennesker i din praksis, sender du dem videre i systemet til de rette behandlingssteder.