Optagelseskriterier

Ordinær optagelse, kvote 1

Hvis du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse af social, pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig karakter, kan du under bestemte forudsætninger blive optaget på Integrativ Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen under kvote 1.

Det gælder f.eks., hvis du er sygeplejerske, læge, tandlæge, pædagog, folkeskolelærer, gymnasielærer, psykolog, fysio- eller ergoterapeut, kiropraktor eller lignende.

 

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 1:

 1. Du skal have en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område af minimum 3 års varighed.
 2. Du skal kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. 
Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, kurser ved universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, HF i psykologi eller lignende.
 3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 4. Du skal have arbejdet inden for dit fag i tre år efter endt uddannelse eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i minimum tre år. Det kan f.eks. være inden for undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 5. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden erfaring såsom U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

 

Optagelse på dispensation, kvote 2

Hvis ikke du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område, men har en anden videregående uddannelse, kan du under bestemte forudsætninger søge om optagelse på dispensation i kvote 2.

Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige.

 

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 2:

 1. Du skal have en anden mellemlang eller længere videregående uddannelse svarende til minimum professionsbachelorniveau.
 2. Du skal inden opstart på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller lignende. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
 3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 4. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 5. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden erfaring som f.eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

 

Optagelse på dispensation, kvote 3

 

Hvis du ikke har en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område, men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du stadig under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, Addiction Counselor, fængselsbetjent eller skuespiller, eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer.

 

Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 3:

 1. Du skal inden opstart på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller lignende. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
 2. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
 3. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
 4. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden erfaring som f.eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Supplerende studieforløb
Du må gerne forud for eller sideløbende med, at du tager Integrativ Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen “opgradere” din uddannelsesbaggrund med supplerende kursusforløb på en såkaldt højere læreanstalt såsom et seminarium, Den sociale højskole, Åbent universitet eller lignende. Det kan eksempelvis være et intenst kursusforløb i psykologi, psykiatri eller supervision.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

 

 

Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser?

Studerende med hele afsluttede studieår fra andre psykoterapeutuddannelser, hvis uddannelsesterapeutiske retning og udgangspunkt svarer til Life Academys, kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejleder. Bemærk, at vi kun giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Kontakt os på mail info@lifeacademy.dk eller telefon 42 42 71 70 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

 

De  tværministerielle kvalitetskriterier

I Danmark findes endnu ikke offentligt anerkendte psykoterapeutuddannelser. Derfor blev der i januar 2004 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Evalueringsinstitut. De tværministerielle kvalitetskriterier blev godkendt af ministrene i 2004.

Læs oplægget om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut.

 

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.