HER FINDER DU BESKRIVELSERNE AF VORES LEVELS

 

 

Level 1: Dig og din omverden

Med udgangspunkt i dine Energi og Power-oplevelser får du indblik i og forståelse for, hvornår du virkelig er i din kerne. Du finder ind til din unikke Energi og Power. Du får adgang til dit indre rum, hvor du lærer dine delpersonligheder at kende – og lærer at elske og acceptere dem. En række videreudviklede NLP-teknikker åbner døren til en forståelse af, hvem du er, og hvordan du lærer bedst. NLP-teknikkerne bliver din guide til dit indre landkort og en døråbner til at forstå dine egne og andres personlighedstræk. Via unikke kalibreringsteknikker lærer du at aflæse det, du ser ned til mindste detalje, og Energi og Power-spørgeteknikker sætter dig i stand til at navigere blandt og skabe forståelse hos andre mennesker.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 1:

 • forstår du din egen personlighed og er i stand til at være i din kerne
 • kan du skabe rapport i forskellige samtalesituationer
 • kan du anvende grundlæggende Energi og Power-spørgeteknikker
 • kan du give feedback

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 1 og 2, træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 2: Accept og bevidsthedsudvidelse

Du får teknikker til at finde og forstå dine ankrede oplevelser, således at du kan skabe forandring hos dig selv og andre. Du lærer at se dig selv fra forskellige positioner og får et rigtig godt billede og en nødvendig accept af dig selv ved hjælp af arbejdet med livskort. Du tager ansvaret for dit liv og din udvikling tilbage og bliver afklaret omkring dine værdier. En række positioneringsøvelser bringer dig på sporet af dine grundlæggende værdier, og du befæster din kerne og din unikke Energi og Power fra level 1. Du opdager, hvordan overbevisninger styrer dit liv, og du får virksomme værktøjer til at skabe nye overbevisninger, som er mere hensigtsmæssige for dig.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 2:

 • forstår, accepterer og bruger du din livshistorie
 • genkender du dine og andres grundmønstre og har værktøjerne til at skabe forandring i dem
 • kan du anvende forskellige positioner i forskellige samtalesituationer
 • kan du skabe metaplan i forskellige samtalesituationer
 • ved du, hvad der motiverer dig på forskellige livsområder – og har værktøjerne til at skabe denne bevidsthed hos andre
 • ved du, hvad der styrer dit liv – og har værktøjerne til at styre i den rigtige retning for dig og andre

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 2 og 3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 Level 3: Klarhed og frisættelse af afhængigheder

Med udgangspunkt i din livshistorie, dit livskort og dit livsdrama bliver du bevidst om, hvordan vi mennesker har kroge i hinanden og projicerer vores skyggesider på hinanden. Du får værktøjer til at leve dit drama ud og gennemleve frisættelsen af dine afhængigheder. Du får en dybere indsigt i, hvad der motiverer dig, og hvad der giver mening for dig. Dine spørge- og feedbackteknikker suppleres og tilføres dybde. Du går fra offerrolle til ansvarsbevidsthed og bliver bevidst om, at det du ser i andre, rummer og projicerer du selv – både de lyse og mørke sider.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3:

 • kan du sætte dig og andre fri af grundlæggende skyggesider og afhængigheder
 • er du i stand til at tilgive dig selv og slippe krogene i dig selv og andre
 • kan du hjælpe andre til at tilgive sig selv og slippe krogene i sig selv og andre
 • forstår du, at det du ser i andre handler om dig selv
 • kan du hjælpe andre til at forstå, at det de ser i andre handler om dem selv
 • tager du ansvar for din egen udvikling med udgangspunkt i din kerne
 • kan du hjælpe andre til at tage ansvar for deres egen udvikling med udgangspunkt i deres kerne

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3 og 4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 Level 4: Den selvhelbredende krop

Med udgangspunkt i den grundlæggende antagelse at al sygdom udspringer af en psykologisk ubalance, som ikke heles ved behandling af symptomerne, men ved at arbejde med dybdestrukturerne, får du værktøjer til at gå ind i dine egne dybdestrukturer og til at hjælpe andre til at gøre det samme. Ethvert menneske har et naturligt Energi og Power-balanceprincip, som forstærker symptomerne, når vi ignorerer et symptom. Du lærer at lytte til dit og andre menneskers sprog om sygdom og finde ind til bagvedliggende ubevidste tankemønstre og kropsprocesser. Du får værktøjer til at modellere dine egne og andres selvhelbredende kræfter og meditationsøvelser til at finde din Energi og Power tilstand med indre ro og balance.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4:

 • kan du kommunikere med din krop, lytte og opfange dens signaler i de tidlige faser
 • kan du anvende værktøjer til at gå ind i egne og andres dybdestrukturer
 • kan du finde tilbage til din og andres Energi og Power-tilstand ved hjælp af meditation
 • tager du ansvar for din krop og slipper offerrollen
 • kan du hjælpe andre til at tage ansvar for deres krop og slippe offerrollen
 • kan du opstille sundhedsmål for dig selv og hjælpe andre til at opstille deres

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4 og 5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer. 

 Level 5: Tro mod din kerne

Du arbejder videre med dine delpersonligheder og lærer at rumme dig selv med alle dine delpersonligheder i positiv interaktion. Du får et unikt værktøj til at bryde begrænsende personlighedsmønstre og udvide din Energi og Power-identitet. Du får EP Coaching værktøj til, personlig udvikling som primært henvender sig til mennesker, der har fint og er velfungerende i forvejen.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 5:

 • kan du rumme og udnytte dine delpersonligheder bevidst
 • anerkender du dig selv som den unikke person du er
 • kan du anvende værktøjer til at opløse gamle traumer for dig selv og andre
 • træder du endnu længere ind i din unikke Energi og Power kerne
 • kan du gennemføre et coaching-forløb med klient ifht. målsætninger og opnåelse af mål

Mitdtvejsopgaven er en refleksionsopgave, hvor du får til opgave, på ca. 10 sider, at reflektere over dit læringsudbytte, dine læreprocesser og din udvikling i forhold til det du har lært. Opgaven bedømmes internt, og der gives individuel feedback på level 6 med det formål dels at give dig feedback på dit læringsudbytte på dit 1. år og dels at fastlægge fokuspunkter for dit 2. år.

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 5 og 6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer, I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 Level 6: Coach og terapeut: mission, vision og personlig handlingsplan

Med udgangspunkt i modellen for de neurologiske niveauer lærer du at analysere dine egne handlingsmønstre og din kommunikation med andre. Ved hjælp af Disneystrategien og dit personlige visionboard formulerer du din mission, din vision og din personlige handlingsplan for arbejdet som coach og terapeut. Du har dine grundlæggende coaching- og terapeutiske teknikker på plads nu og kan gå i gang med at træne ved siden af studiet på 2. år.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 6:

 • er du fuldt ud bevidst om din unikke Energi og Power og ved, hvornår du er i din kerne
 • kan du udnytte din unikke Energi og Power i coaching og terapi
 • tør du realisere din mission
 • ved du, hvordan du vil arbejde som coach og terapeut
 • kan du hjælpe andre til at finde ind til deres mission og til at realisere den

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 6 og 7 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer, I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer. Level 6 afsluttes med en personlig samtale med hver enkelt studerende med udgangspunkt i midtvejsopgaven.

 Level 7: Energi og power transformationsteknikker

Du træder for alvor ind i det professionelle coach- og terapirum og opnår udvidet bevidsthed om samspillet mellem coach/terapeut og medarbejder/klient. Det sker ad Energi og Power forvandlingsbroen, som bringer dig fra gammelkendt land til nyt land. Du lærer at hele familierelationer og får teknikker til at erstatte dit ubevidste indre beskyttelsesrum (= offertilstanden) med et ægte og autentisk indre beskyttelsesrum (= ansvarsbevidsthed), som bringer dig i en udvidet Energi og Power tilstand.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 7:

 • tager du fuldt ansvar for dit liv og din udvikling og har sagt endegyldigt farvel til offerrollen
 • har du helet dine relationer til familien og dig selv og har fundet din Energi og Power tilstand
 • kan du hjælpe andre til at hele deres relationer til familien og dem selv og finde ind til deres Energi og Power tilstand
 • ved du, hvordan du forsvarer og beskytter dig selv på en ny måde

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 7 og 8 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 8: Transformation i kroppens energisystem

Du udvider din bevidsthed om det terapeutiske rum – om det der sker i mødet/relationen mellem coach/terapeut og medarbejder/klient. Du rodfæster dig som coach/terapeut og bliver bevidst om den måde, du arbejder på. Eksterne undervisere med speciale i tankefeltterapi TFT/EFT lærer dig at bruge tankefeltterapi i dit terapeutiske arbejde. Du lærer at bruge teknikken ”Væk dit indre kraftdyr”, som er en metafor på dine unikke indre kræfter. Du lærer endvidere at forløse traumer i kroppen på samme måde som dyr ved hjælp af ”Væk tigeren”, som er en powerteknik i traumeforløsning i kroppen.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 8:

 • kan du bruge tankefeltterapi i dit terapeutiske arbejde
 • kan du ved hjælp af kraftdyr åbne for dine og andres unikke indre kræfter
 • kan du anvende powerteknikker til traumeforløsning i kroppen
 • kan du arbejde professionelt som coach/terapeut ud fra din viden om samspillet mellem coach/terapeut og medarbejder/klient

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 8 og 9 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 Level 9: Energi og Power helingteknikker i kriser

Du lærer om de forskellige krisetilstande, mennesker kan komme i: chok, traume, sorg og fobi, og du lærer samtidig at anvende forskellige Energi og Power helingteknikker i forhold til hver enkelt krisetilstand. Teknikkerne går ud på at identificere problemstillingen, anvende korrekt teknik og skabe forandring for dig selv eller den person, du coacher/har i terapi. Du får desuden en indføring i trancesprog, som er en meget effektiv genvej til det ubevidste uden om kroppens forsvar.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 9:

 • behersker du de grundlæggende Energi og Power helingteknikker i forhold til behandling af chok, traume, sorg eller fobi
 • kan du skabe forandring hos dig selv eller et menneske med chok, traume, sorg eller fobi
 • kan du tage hånd om krisesituationer for medarbejdere på arbejdspladsen
 • kan du anvende trancesprog som genvej til det ubevidste

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 9 og 10 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 10: Spirituelle terapiteknikker

Du lærer om skytsengle, symboler, visualisering, regressionsterapi og sjælskontrakter. Du lærer om, hvad der står i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og hvordan det kan forløses. Du lærer at lave regressionsterapi og transformere tidligere liv. Du får kontakt til dine skytsengle og får teknikker til at lære andre at få kontakt med deres. Du bevidstgøres gennem arbejdet med sjælskontrakter og livsformål om din mission – hvad du er sat i verden for at udføre.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 10:

 • kan du anvende spirituelle terapiteknikker bredt
 • kan du lave regressionsterapi specifikt
 • er du bevidst om, hvad der kan stå i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og kan anvende teknikker til at forløse forhindringerne
 • kan du arbejde terapeutisk med sjælskontrakter og livsformål

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 10 og 11 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer med blik for jeres egen unikke Energi og Power.

På level 10 får du udleveret opgavebeskrivelse på din hovedopgave for 2. år. Opgaven læses af ekstern censor og karaktergives. Du får karakteren og feedback til din mundtlige eksamen på level 12.

 

Level 11: Energi og power coach og terapeut – Uploading af din mission, vision og handlingsplan

Vi tager dig på en rejse ud i fremtiden ved hjælp at særlige visualiseringsteknikker fra progressionsterapien. Du lærer teknikker til at hele fremtiden og de forhindringer, der ligger forude. Du lærer det vise råd at kende og får teknikker til at kommunikere med den vise udgave af dig. Du indføres i drømmeterapi og tegneterapi i drømme. Du lærer om kravene til journaler og kontrakter i dit terapeutiske arbejde. Du uploader din mission, vision og din handlingsplan for dit eget liv og dit arbejde som Energi og Power coach og terapeut.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 11:

 • kan du anvende progressionsterapeutiske teknikker og kan hele fremtiden
 • er du bevidst om, at vi har alting i os selv, og kan hjælpe andre til at kommunikere med den vise udgave af dem selv
 • kan du anvende teknikker fra drømmeterapien
 • er du klar til at arbejde som Energi og Power coach og terapeut
 • I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 11 og 12 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 Level 12: Mundtlig eksamen

Formål: Bevise forståelse for det faglige.

 

Mundtlig eksamen udgør level 12. Det betyder, at der ikke er nogen undervisning på level 12.

Mundtlig eksamen består af en terapisession, hvor den studerende agerer terapeut overfor en klient. Den mundtlige eksamen varer 35 min.

Til den mundtlige eksamen vil du få din karakter for 2. års hovedopgaven, feedback på opgaven samt karakter og feedback for din mundtlige præstation.

Samme dato, som den mundtlige eksamen finder sted, afholder Life Academy efterfølgende translokation for de studerende med fejring, bevisoverrækkelse og kage i selskab med de studerendes venner og familie.

 

 Level 3.1: Børneterapi

Du lærer om barnets udviklingsfaser til udvikling af personlighedsmønstre. Du lærer om den nye generation af børn, som med deres intuition og spirituelle indsigt og visdom er anderledes end tidligere generationer. Du vil lære om Børn af ny tid, Highly Sensitive Children, og hvordan du kan bruge musik-, tegneserieøvelser og sandplay i dit terapeutiske arbejde som metode til at mærke og nærme sig selv.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.1 og 3.2 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 Level 3.2: Børne- og teenageterapi

Med udgangspunkt i teori om opvækst lærer du om, hvordan din placering i søskenderækken præger dig og hvilken indflydelse det har på din opvækst. Du vil desuden lære om teenagere, de teenagetyper, der findes, og hvordan du med konkrete værktøjer kan anvende den viden i dit virke som terapeut.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.2 og 3.3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 3.3: Seksuelle overgreb/incest – relationsterapi

Dette level tager afsæt i teori og forskning om seksuelle overgreb og de forskellige typer overgreb og krænkelser, der findes. Derudover vil du lære om familiestrukturer, normal seksuel udvikling, grænseoverskridende samspil og senfølger af seksuelle overgreb, samt om kommunale procedurer, som du skal bruges i dit virke som terapeut.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.3 og 3.4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 3.4: Kampen om magt

Du lærer om kontroldramaer, hvordan personligheder udveksler energier, samspil imellem energier og hvordan de kan dræne eller styrke. Du lærer, hvordan du med energi og powerbevidsthed og -transformation kan ændre dine reaktioner. På dette level får du desuden en forsmag på parterapi og Imago-terapi. 3. års refleksionsopgave udleveres.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.4 og 3.5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 Level 3.5: Parterapi

På dette level vil du lære om det ubevidste valg af partner, og om barndomssår, som tages med i parforholdet. Du lærer om, hvordan du med projektioner påvirker din partner, om mandens og kvindens rolle og forskelle, og om magtkampe mellem partnere. Du lærer at sætte rammerne for parterapi og hvordan du som terapeut skal gribe det an. Hvor du på level 3.4 lærte om Imago-terapi, vil du på dette level prøve konkrete Imago-øvelser. Som afslutning er der samtale med underviser om 3. års opgave.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.5 og 3.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 

 Level 3.6: Psykopatologi

Du lærer om psykopatologi, som er læren om, hvordan psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kommer til udtryk i form af symptomer og personlighedstræk. Du lærer om personlighedsforstyrrelser og de symptomer, der karakteriserer de forskellige typer.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.6 og 4.1 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 4.1: Familieterapi

Du vil på dette level lære om familieterapi og terapeutens rolle som læringsreference i det positive samspil. Du lærer om de forskellige forældretyper, du vil komme til at møde som familieterapeut, herunder forældreroller/-overbevisninger, familieroller, mønstre og regler.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.1 og 4.2 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer. 

 Level 4.2: Spiseforstyrrelser

Du lærer om spiseforstyrrelsesdiagnoser, de forskellige kendetegn og symptomer, og hvordan adfærden er hos en med spiseforstyrrelse. Du lærer om sværhedsgrader af spiseforstyrrelser og behandlingsmetoder og -tilgange, og om hvordan man som pårørende kan håndtere situationen.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.2 og 4.3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 Level 4.3:  Metakognitiv terapi

Temaer: Stress, PTSD og OCD

Du lærer om metakognitiv bevidsthed og opmærksomhed og får indblik i forskellen mellem kognitiv og metakognitiv terapi. Du får også indblik i mentalisering og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du lærer generelle teknikker mindet på mennesker med mange grublerier og bekymringer, samt fokus på stress – og angstudfordringer, samt træning af opmærksomhed (indre og ydre).

Efter level 4.3 vil du med din viden og forståelse omkring metakognitiv terapi som terapeutisk redskab have konkrete værktøjer, du kan anvende i det terapeutiske rum.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.3 og 4.4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4.4: Mindfulness

Du lærer om mindfulness, en blid og kropsorienteret psykoterapi, der understøtter det bevidste nærvær og det at komme til stede. Du lærer, hvordan du kan bruge mindfulness til at træde ud af mønstre og reaktioner og opnå nærvær. Tilgangen adskiller sig ved at være optaget af at være sammen med tanker, følelser og kropsfornemmelser uden et ønske om at ændre dem.

 

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.4 og 4.5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 4.5: Metasundhed – grundkursus

På dette level lærer du om metasundhed, forbindelsen mellem krop, psyke, ånd og miljø, og læren om de naturlige biologiske processer og den intelligente krop.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.5 og 4.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 4.6: Krops- og naturterapi

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Du vil mærke den kropsterapeutiske tilgang på egen krop, og vi vil tage dig med ud i naturen.

Du lærer en række kropsterapeutiske øvelser der arbejder med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som f.eks. traumer og stress.

Naturterapi har mange former, og du kan anvende det meste af det du indtil nu har lært i samspil med naturen. Naturen kan f.eks. spejle indre psykologiske processer som kan anvendes i psykoterapeutiske processer.

Vi arbejder med det hele menneske igennem natur- og kropsterapien. Vi forbinder os til vores krop og arbejder her også med det spirituelle niveau.

Undervisningen veksler mellem:
 • oplæg
 • demonstrationer i naturen
 • kropsterapeutiske øvelser

I træninger og supervisionsforløb for level 4.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

 

Få input til din selvudvikling

Få værktøjer, teoretisk viden og masser af spørgsmål, der sætter gang i din selvindsigt hver uge.