Her finder du beskrivelsen af uddannelsens indhold

Level 1: Forståelse af dig selv og din omverden

Med udgangspunkt i dine egne personlige oplevelser får du indblik i og forståelse for, hvornår du virkelig er i din essens (der, hvor du er bare er med dine livsvilkår, valg og behov). En række teknikker fra bl.a. den positive psykologi og den kognitive psykologi åbner døren til en forståelse af, hvem du er, og hvordan du lærer bedst. Disse teknikker bliver din guide til dit indre landkort og hjælper dig til at forstå dine egne og andres personlighedstræk. Via unikke kalibreringsteknikker lærer du at aflæse det, du ser, ned til mindste detalje, og spørge- og afklaringsteknikker sætter dig i stand til at navigere blandt og skabe forståelse hos andre mennesker.

Undervisningen veksler mellem:

 • oplæg
 • demonstrationer
 • interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 1:

 • forstår du, hvad personlighed og essens er
 • er du bevidst om relationens betydning i den terapeutiske samtale
 • er du bevidst om repræsentationssystemers og metaprogrammers betydning
 • kan du anvende grundlæggende spørge- og afklaringsteknikker
 • kan du give feedback

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 1 og 2, træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 2: Accept og bevidsthedsudvidelse

Med afsæt i særligt den systemiske og narrative tilgang får du teknikker til at finde og forstå din livshistorie, således at du kan skabe forandring hos dig selv og andre. Du lærer med udgangspunkt i gestaltterapien at se dig selv fra forskellige opfattelsespositioner og får et rigtig godt billede og en nødvendig accept af dig selv ved hjælp af arbejdet med livskort. En række positioneringsøvelser bringer dig på sporet af dine grundlæggende værdier. Du opdager, hvordan overbevisninger styrer dit liv, og du får virksomme værktøjer til at skabe nye overbevisninger, som er mere i overensstemmelse med den, du er lige nu.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 2:

 • Har du en ny forståelse af din livshistorie
 • Har du indsigt i betydningen af grundmønstre i det terapeutiske rum og har værktøjer til at arbejde med forandringsskabende processer
 • Kan du anvende forskellige opfattelsespositioner, herunder metaperspektiv,  i terapeutiske samtaler
 • Har du kendskab til, hvad der motiverer dig på forskellige livsområder – og har værktøjerne til at skabe denne bevidsthed hos andre

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 2 og 3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 3: Klarhed og frisættelse af dine afhængigheder

Med udgangspunkt i din livshistorie og dit livskort bliver du bevidst om, hvordan vi mennesker har kroge i hinanden og projicerer vores skyggesider over på hinanden. Med afsæt i gestaltterapien arbejder du med frisættelsen af dine afhængigheder. Du får en dybere indsigt i, hvad der motiverer dig, og hvad der giver mening for dig. Dine spørge- og feedbackteknikker suppleres og tilføres dybde. Du går fra offerrolle til ansvarsbevidsthed og bliver bevidst om, at det, du ser i andre, rummer og projicerer du selv – både de lyse og mørke sider.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3:

 • Forstår du, at det, du ser i andre, handler om dig selv
 • Kan du arbejde med at sætte dig selv og andre fri af projektioner og afhængigheder
 • Kan du tage ansvar for din egen udvikling med udgangspunkt i din essens

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3 og 4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4: Sundhed og den selvhelbredende krop

Vi arbejder ud fra den grundlæggende antagelse, at sygdom kan udspringe af en psykisk ubalance, som ikke heles ved behandling af symptomerne, men ved at arbejde med dybdestrukturerne (psykosomatik). Du lærer om, hvordan du ved hjælp af kognitive tilgange og eksternaliseringsprocesser arbejder med dine egne dybdestrukturer, og hvordan du hjælper andre til at gøre det samme. Du lærer at lytte til dit og andre menneskers sprog om sygdom og finde ind til bagvedliggende ubevidste tankemønstre og kropsprocesser. Du får værktøjer og meditationsøvelser til at modellere dine egne og andres selvhelbredende kræfter og arbejder med sundhedsprocesser og sundhedsplaner.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4:

 • Forstår du, hvordan du kommunikerer med din krop, lytter og opfanger dens signaler i de tidlige faser
 • Kan du anvende værktøjer til at gå ind i dine egne og andres dybdestrukturer
 • Kan du finde tilbage til din indre ro og balance ved hjælp af meditation
 • Kan du tage ansvar for din krop og hjælpe andre med at gøre det samme
 • Kan du udarbejde sundhedsplaner for dig selv og hjælpe andre med at udarbejde deres

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4 og 5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 5: Delpersonligheder og coaching

Du arbejder med at lære dine forskellige delpersonligheder at kende med afsæt i gestaltterapien. Med afsæt i den positive psykolgi får du coachingværktøjer til at understøtte fremadrettede og løsningsorienterede processer.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 5:

 • Kan du rumme og udnytte dine delpersonligheder bevidst
 • Anerkender du dig selv som den unikke person, du er
 • Kan du gennemføre et coaching-forløb med en klient ifht. at sætte mål og delmål

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 5 og 6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

1. års refleksionsopgave

 Mitdtvejsopgaven er en refleksionsopgave på ca. 10 sider, hvor du får til opgave at reflektere over dit læringsudbytte, dine læreprocesser og din udvikling i forhold til det, du har lært. Opgaven bedømmes internt, og der gives individuel feedback på level 6 med det formål dels at give dig feedback på dit læringsudbytte på dit 1. år og dels at fastlægge fokuspunkter for dit 2. år.

Level 6: Dig som professionel coach og terapeut

Med udgangspunkt i modellen for de neurologiske niveauer, som har afsæt i den systemiske teori, lærer du at analysere dine egne handlingsmønstre og din kommunikation med andre. Ved hjælp af Disneystrategien og dit personlige visionboard formulerer du din mission, din vision og din personlige handlingsplan for arbejdet som professionel coach og terapeut. Du har dine grundlæggende coaching- og terapeutiske teknikker på plads nu og kan gå i gang med at træne ved siden af studiet på 2. år.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 6:

 • Har du opnået en større bevidsthed om din egentilstand i det terapeutiske rum
 • Kan du anvende din personligfaglige udvikling i coaching og terapi
 • Har du sat ord på din mission og din vision for arbejdet som professionel coach og terapeut
 • Kan du hjælpe andre til at finde ind til deres mission og vision

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 6 og 7 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 6 afsluttes med en personlig samtale med hver enkelt studerende med udgangspunkt i midtvejsopgaven.

Level 7: Forsvarmekanismer og transformationsteknikker

Du træder for alvor ind i det professionelle coach- og terapirum og opnår udvidet bevidsthed om samspillet mellem coach/terapeut og klient. Det sker ad forvandlingsbroen, som bringer dig fra gammelt kendt land til nyt land. Du får teknikker til at erstatte dit ubevidste indre beskyttelsesrum (= offertilstanden) med et ægte og autentisk indre beskyttelsesrum (= ansvarsbevidsthed), som bringer dig i en ny og forbedret egentilstand. Teknikkerne har afsæt i en gestaltterapeutisk og kropsorienteret tilgang.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 7:

Tager du ansvar for dit liv og din udvikling og har fået bevidsthed om, hvordan du træder ud af offerrollen

 • Har du arbejdet med healing af din indre barn og dine familierelationer
 • Kan du hjælpe andre til at heale deres indre barn og deres familierelationer
 • Har du fået bevidsthed om dine egne forsvarsmekanismer, og hvordan du kan arbejde med dem
 • Kan du arbejde med dobbeltbindinger i dit terapeutiske arbejde

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 7 og 8 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 8: Traumeforløsning

Du bliver introduceret til arbejdet med traumeforløsning ud fra Peter Levines tilgang. Du lærer om, hvad der sker i hjernen og kroppen, når man udsættes for en traumatisk oplevelse, og du lærer at forløse traumer gennem kroppen. Esterne undervisere med speciale i tankefeltterapi TFT/EFT lærer dig at bruge tankefeltterapi i dit terapeutiske arbejde.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 8:

 • Kan du bruge tankefeltterapi i dit terapeutiske arbejde
 • Kan du anvende teknikker til traumeforløsning gennem kroppen

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 8 og 9 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 9: Healingteknikker i kriser

Du lærer om de forskellige krisetilstande, mennesker kan komme i: chok, traume, sorg og fobi, og du lærer samtidig at anvende forskellige helingteknikker i forhold til hver enkelt krisetilstand. Du lærer, hvordan det er helt afgørende at anerkende krisetilstandene som dynamiske processer, der forudsætter dit nærvær, din omsorg, din indføling og din evne til at psykoedukere. Du får desuden en indføring i trancesprog, som aktiverer det parasympatiske nervesystem.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 9:

 • Behersker du grundlæggende helingteknikker i forhold til at arbejde med chok, traume, sorg og fobi
 • Kan du tage hånd om krisesituationer for medarbejdere på arbejdspladsen
 • Kan du anvende trancesprog
 • Kan du arbejde med klienter udefra i coaching- og terapiforløb

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 9 og 10 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 10: Spirituelle terapiteknikker

Dette level omhandler spirituelle perspektiver og terapeutiske tilgange i tepapien til forståelsen af det at være et helt menneske. Øvelserne har afsæt i den transpersonelle psykologi. Du lærer om skytsengle, symboler, visualisering, regressionsterapi og sjælskontrakter. Du lærer om, hvad der står i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og hvordan det kan forløses. Du lærer at lave regressionsterapi og transformere tidligere liv. Du får kontakt til dine skytsengle og får teknikker til at lære andre at få kontakt med deres. Du bevidstgøres gennem arbejdet med sjælskontrakter og livsformål om din mission – hvad du er sat i verden for at udføre.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 10:

 • Kan du anvende spirituelle terapiteknikker
 • Kan du lave regressionsterapi
 • Har du indsigt i, hvad der kan stå i vejen for menneskers spirituelle udvikling, og hvordan du kan arbejde med disse forhindringer
 • Kan du arbejde terapeutisk med sjælskontrakter og livsformål

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 10 og 11 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

På level 10 får du udleveret opgavebeskrivelsen for din hovedopgave på 2. år. Opgaven læses af en ekstern censor og bedømmes efter 7-skalaen. Du får karakteren og feedback til din mundtlige eksamen på level 12.

 

Level 11: Din fremtid som menneske, coach og terapeut

Vi tager dig på en rejse ud i fremtiden ved hjælp at særlige visualiseringsteknikker fra progressionsterapien, hvor du får glimt af dit ubevidste sinds visdom, som er forbundet med din essens. Du lærer teknikker til at heale fremtiden og de forhindringer, der ligger forude. Du lærer det vise råd at kende og får teknikker til at kommunikere med den vise udgave af dig. Du indføres i drømmeterapi og tegneterapi. Du uploader din mission, vision og din handlingsplan for dit eget liv og dit arbejde som coach og terapeut.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 11:

 • Kan du arbejde med progressionsprocesser i dit terapeutiske arbejde
 • Er du bevidst om, hvordan mennesker kommunikerer med den vise udgave af dem selv
 • Kan du arbejde med drømme i dit terapeutiske arbejde
 • Er du klar til at arbejde som professionel coach og terapeut

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 11 og 12 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 12: Mundtlig eksamen

Formål: At vise forståelse af det faglige og terapeutiske stof på anvendelsesniveau.

Mundtlig eksamen udgør level 12. Det betyder, at der ikke er nogen egentlig undervisning på level 12 ud over den studerendes eksamensforberedelse og afholdelsen af eksamen.

Mundtlig eksamen består af en terapisession, hvor den studerende agerer terapeut for en klient. Den mundtlige eksamen varer 35 min., og den studerendes præstation bedømmes af en ekstern censor og en underviser efter 7-skalaen. Du får endvidere din karakter for 2. års hovedopgaven og feedback på opgaven.

Samme dato, som den mundtlige eksamen finder sted, afholder Life Academy efterfølgende translokation for de studerende med fejring og bevisoverrækkelse.

Level 3.1: Eksternaliserende processer: sandplay og tegneterapi

På dette level er de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi i fokus. Du får en indføring i teorien bag og arbejder konkret med sandplay og tegneterapi, så du kan anvende det i dit terapeutiske arbejde.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3.1:

 • Har du en viden om de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi og har arbejdet konkret med metoderne
 • Kan du anvende sandplay og tegneterapi i dit terapeutiske arbejde

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.1 og 3.2, træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 3.2: Udviklingspsykologi: børne- og teenageterapi

Med udgangspunkt i udviklingspsykologien lærer du om barnets forskellige udviklingsfaser, og med afsæt i systemisk-narrativ teori lærer du om familiedynamikker, herunder betydningen af de forskellige søskendepositioner og dysfunktionelle familiestrukturer.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3.2:

 • Har du viden om udviklingspsykologien og kan anvende den i børne- og teenageterapi i dit terapeutiske arbejde
 • Kan du arbejde terapeutisk med søskendepositioner
 • Har du fået en grundlæggende viden om familiestrukturer, herunder dysfunktionelle familiestrukturer

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.2 og 3.3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 3.3: Seksuelle overgreb og dysfunktionelle familiesystemer

Dette level tager afsæt i teori om seksuelle overgreb og de forskellige typer af overgreb, krænkelser og krænkerprofiler, der findes. Derudover lærer du om dysfunktionelle familiestrukturer og senfølger af seksuelle overgreb.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3.3:

 • Kan du arbejde terapeutisk med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, herunder anvende offer-frelser-krænker trekanten

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.3 og 3.4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 3.4: Parterapi - samspillet i relationen

Du lærer om kontroldramaer, dvs. de forskellige måder at være i samspil på med udgangspunkt i psykodynamisk og systemisk-narrativ teori. Du lærer, hvordan du med bevidsthed og transformation kan ændre dine reaktioner. På dette level får du desuden en forsmag på parterapi, herunder Imago-terapi.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3.4:

 • Kan du arbejde terapeutisk med kontroldramaer
 • Har du en grundlæggende viden om parterapi og Imago-terapi

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.4 og 3.5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

3. års refleksionsopgave udleveres

3. års refleksionsopgaven er en opgave, hvor du reflekterer over dit læringsudbytte, dine læreprocesser og din udvikling i forhold til det, du har lært. Opgaven bedømmes internt, og der gives individuel feedback med det formål dels at give dig feedback på dit læringsudbytte på dit 3. år og dels at fastlægge fokuspunkter for dit 4. år.

Level 3.5: Parterapi – dynamikker og roller

På dette level lærer du om de forskellige dynamikker i parforholdet. Du får viden om det ubevidste valg af partner og om barndomssår, som tages med ind i parforholdet. Du lærer, hvordan projektioner påvirker relationen i parforholdet, om mandens og kvindens roller og forskelle og om magtkampe i parforholdet. Du lærer at sætte rammerne for parterapi, og hvordan du som terapeut skal gribe parterapi an.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 3.5:

 • Er du bevidst om, hvordan du kan arbejde som parterapeut
 • Kan du anvende Imago-terapi i din terapeutiske praksis

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.5 og 3.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 3.6: Psykopatologi

Du lærer om psykopatologi, som er læren om, hvordan psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kommer til udtryk i form af symptomer og personlighedstræk. Du lærer om personlighedsforstyrrelser og de symptomer, der karakteriserer de forskellige typer.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Diskussion

Efter level 3.6:

 • Har du en viden om psykiske sygdomme og deres karakteristika
 • Har du en forståelse af, hvilke klienter du henviser videre i systemet

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 3.6 og 4.1 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4.1: Familieterapi

På dette level lærer du om familieterapi og om, hvordan du arbejder familieterapeutisk ud fra en oplevelsesorienteret tilgang. Du lærer om de forskellige familiedynamikker, du vil komme til at møde som familieterapeut.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4.1:

 • Kan du arbejde ind i forskellige familiedynamikker med forskellige samspilsøvelser
 • Har du forskellige familieterapeutiske tilgange til arbejdet med familier

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.1 og 4.2 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4.2: Selvskadens psykologi

Du lærer med afsæt i narrativ terapi, dialektisk adfærdsterapi, mentalisering og netværkskort om forskellige former for selvdestruktiv adfærd: forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Du lærer om sværhedsgrader af spiseforstyrrelser og behandlingsmetoder og -tilgange og om den kompleksitet, der ligger i at være pårørende til et menneske med selvdestruktiv adfærd.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4.2:

 • Har du en viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • Kan du anvende forskellige terapeutiske tilgange i arbejdet med personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd – og deres pårørende

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.2 og 4.3 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4.3: Metakognitiv terapi og opmærksomhedstræning

Du lærer om metakognitiv bevidsthed og opmærksomhed og får indblik i forskellen mellem kognitiv og metakognitiv terapi. Du får også indblik i mentalisering og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du lærer generelle teknikker, som kan anvendes på mennesker med mange grublerier og bekymringer, stress – og angstudfordringer mv.  Endelig træner du din opmærksomhed (indre og ydre).

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4.3:

 • Har du en forståelse af, hvad metakognitiv terapi er
 • Kan du anvende metakognitive værktøjer i det terapeutiske rum

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.3 og 4.4 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

Level 4.4: Mindfulness

Du lærer, hvordan du kan bruge mindfulness til at træde ud af mønstre og reaktioner og opnå nærvær, og hvordan du kan anvende mindfulness praktisk i dit terapeutiske arbejde.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4.4:

 • Har du en forståelse af, hvordan du ved hjælp af mindfulness kan støtte klienten i at være bevidst nærværende og til stede i nuet

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.4 og 4.5 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 4.5: Kropsorienteret psykoterapi

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Du får indføring i en række kropsterapeutiske processer og mærker den kropsterapeutiske tilgang på egen krop. Du arbejder endvidere med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som fx traumer og stress. Vi arbejder i kropsterapien med det hele menneske.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Kropsterapeutiske øvelser

Efter level 4.5:

 • Har du bevidsthed om, hvad kroppen forsøger at fortælle dig gennem kropslige symptomer
 • Har du redskaber til med udgangspunkt i det kropslige symptom at arbejde med de dybereliggende årsager for at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter
 • Kan du anvende kropsterapi i dine terapeutiske forløb med klienter

I de træninger og supervisionsforløb, som ligger mellem level 4.5 og 4.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.

 

Level 4.6: Naturterapi

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Naturen kan fx spejle indre psykologiske processer, som kan anvendes i psykoterapeutiske processer. Naturterapi har mange former, og du kan anvende det meste af det, du indtil nu har lært, i samspil med naturen. Du arbejder med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som fx traumer og stress. Vi arbejder med det hele menneske i naturterapien og forbinder os hele tiden til vores krop.

Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Demonstrationer
 • Interaktive, reflekterende og bevidsthedsudvidende øvelser

Efter level 4.6:

 • Har du bevidsthed om naturens helende kraft
 • Kan du anvende naturterapi i dine terapeutiske forløb med klienter

I de træninger og supervisionsforløb, der ligger efter level 4.6 træner du sammen med dine medstuderende de forskellige teknikker og værktøjer. I udfordrer jer selv og hinanden til at finde og udnytte jeres helt specielle kompetencer.