Søg
Close this search box.

Opkvalificeringskurser for psykoterapeut uddannet på Life Academy

Kropsorienteret terapi

2. –3. marts i Risskov
12.–13. marts i Risskov
9.–10. marts i København

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Du får indføring i en række kropsterapeutiske processer og mærker den kropsterapeutiske tilgang på egen krop. Du arbejder endvidere med forskellige psykologiske og fysiologiske temaer og symptomer som fx traumer og stress. Vi arbejder i kropsterapien med det hele menneske.

Efter kurset

 • har du bevidsthed om, hvad kroppen forsøger at fortælle dig gennem kropslige symptomer
 • har du redskaber til med udgangspunkt i det kropslige symptom at arbejde psykoterapeutisk med de dybereliggende årsager for at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter
 • kan du inddrage kropsterapeutiske betragtninger i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser: Frank Poulsen, ManuVision kropsterapeut og ergoterapeut

Tidspunkt:
Dag 1: Kl. 10.00–16.30
Dag 2: Kl. 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4. sal 2100 København Ø

Pris: 3495 kr.

Naturterapi

9. – 10. maj afholdes på Fyn
21. – 22. maj afholdes på Fyn

Dette level har en oplevelsesorienteret tilgang. Ud fra den forskningsbaserede NBMC- metode ’Nature-Body-Mind-Community’ vil du opleve, hvordan naturen sammen med naturterapeutiske metoder kan være med til at forbedre klienters liv. Du får en indføring i, hvordan du kombinerer naturen, kroppen, mindfulness og den relationelle forbundethed til andre. I samspil med naturen, vil det være muligt at anvende næsten alt andet, du har lært i din psykoterapeutiske uddannelse, fordi naturen kan spejle indre psykologiske processer, som kan anvendes i psykoterapeutiske processer.

Efter kurset

 • har du bevidsthed om naturens helende kraft
 • kan du anvende naturterapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Psykoterapeut MPF Leif Braad

Underviser: Leif Braad, Psykoterapeut MPF

Tidspunkt:
Dag 1: Kl. 10.00–17.30
Dag 2: Kl. 9.00–14.30

Sted: Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby
Obs. Overnatning på stedet i køjerum eller shelter

Pris: 3495 kr.

20.–21. august i Risskov
14.–15. september i Risskov
24.–25. august i København

Eksternaliserende processer: sandplay og tegneterapi

På dette level er de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi i fokus. Du får en indføring i teorien bag og arbejder konkret med sandplay og tegneterapi, så du kan anvende det i dit psykoterapeutiske arbejde.

Efter kurset

 • har du en viden om de eksternaliserende processer sandplay og tegneterapi og har arbejdet konkret med metoderne
 • kan du anvende sandplay og tegneterapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser: Heidi Kongsbak, Psykoterapeut MPF og Lone Braad, Psykoterapeut MPF (Sandplay)

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4. sal 2100 København Ø

Pris: 3495 kr.

22. –23. oktober i Risskov
9.–10. november i Risskov
26.–27. oktober i København

Udviklingspsykologi: børne- og teenageterapi

Med udgangspunkt i udviklingspsykologien lærer du om barnets forskellige udviklingsfaser, og med afsæt i systemisk og narrativ teori lærer du om familiedynamikker, herunder betydningen af de forskellige søskendepositioner og dysfunktionelle familiestrukturer.

Efter kurset

 • har du viden om udviklingspsykologien og kan anvende den i børne- og teenageterapi i dit psykoterapeutiske arbejde
 • kan du arbejde med søskendepositioner i dit psykoterapeutiske arbejde
 • har du fået en grundlæggende viden om familiestrukturer, herunder dysfunktionelle familiestrukturer

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Chirstina Strøhl, psykoterapeut MPF

Tidspunkt:

Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4. sal 2100 København Ø

Pris: 3495 kr.

Seksuelle overgreb og dysfunktionelle familiestrukturer ​

19. –20. november i Risskov
23.–24. november i Risskov
16.–17. november i København

Dette level tager afsæt i systemisk og narrativ teori om seksuelle overgreb og de forskellige typer af overgreb, krænkelser og krænkerprofiler, der findes. Derudover lærer du mere om dysfunktionelle familiestrukturer og senfølger af seksuelle overgreb.

Efter kurset

 • kan du arbejde psykoterapeutisk med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, herunder anvende offer-frelser-krænker trekanten

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Ekstern underviser

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4. sal 2100 København Ø

Pris: 3495 kr.

Parterapi – samspillet i relationen

21.–22. januar 2025 i Risskov
25.–26. januar 2025 i Risskov

Du lærer om kontroldramaer, dvs. de forskellige måder at være i samspil på med udgangspunkt i psykodynamisk og systemisk og narrativ teori. Du lærer, hvordan du med bevidsthed og transformation kan ændre dine reaktioner. På dette level får du desuden en forsmag på parterapi, herunder Imago-terapi.

Efter kurset

 • kan du arbejde psykoterapeutisk med kontroldramaer
 • har du en grundlæggende viden om parterapi og Imago-terapi

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Smillah Rasmussen, psykoterapeut MPF

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov
Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4. sal 2100 København Ø

Pris: 3495 kr

Parterapi – dynamikker og roller

11.–12. marts 2025 i Risskov
15.–16. marts 2025 i Risskov

Med afsæt i psykodynamisk, systemisk og narrativ terapi lærer du om de forskellige dynamikker i parforholdet. Du får viden om det ubevidste valg af partner og om barndomssår, som tages med ind i parforholdet. Du lærer, hvordan projektioner påvirker relationen i parforholdet, om mandens og kvindens roller og forskelle og om magtkampe i parforholdet. Du lærer at sætte rammerne for parterapi, og hvordan du som terapeut skal gribe parterapi an.

Efter kurset

 • er du bevidst om, hvordan du kan arbejde med parterapi i dit psykoterapeutiske arbejde
 • kan du anvende Imago-terapi i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser: Smillah Rasmussen, psykoterapeut MPF

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.

Psykopatologi

20.–21. maj 2025 i Risskov
24.–25. maj 2025 i Risskov

Du lærer om psykopatologi, som er læren om, hvordan psykiske sygdomme opstår, og hvordan de kommer til udtryk i form af symptomer og personlighedstræk. Du lærer om personlighedsforstyrrelser og de symptomer, der karakteriserer de forskellige typer, og du får indblik i pårørendeproblematikker.

Efter kurset

 • har du en viden om psykiske sygdomme og deres karakteristika
 • har du en forståelse af, hvilke klienter du henviser videre i systemet
 • har du viden om, hvordan du kan arbejde psykoterapeutisk med pårørende og de udfordringer, de typisk rammes af
 •  

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Afventer

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.

Familieterapi

12.–13. august 2025 i Risskov
16.–17. august 2025 i Risskov

På dette level lærer du om familieterapi og om, hvordan du arbejder familieterapeutisk ud fra en oplevelsesorienteret tilgang. Du lærer om de forskellige familiedynamikker, du vil komme til at møde i dit psykoterapeutiske arbejde.

Efter kurset

 • kan du arbejde ind i forskellige familiedynamikker med forskellige samspilsøvelser
 • har du forskellige familieterapeutiske tilgange til arbejdet med familier i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Afventer

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.

Selvskadens psykologi

23.–24. september 2025 i Risskov
27.–28. september 2025 i Risskov

Du lærer med afsæt i narrativ terapi, dialektisk adfærdsterapi, mentalisering og netværkskort om forskellige former for selvdestruktiv adfærd: forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Du lærer om sværhedsgrader af spiseforstyrrelser og behandlingsmetoder og -tilgange og om den kompleksitet, der ligger i at være pårørende til et menneske med selvdestruktiv adfærd.

 • har du en viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • kan du anvende forskellige psykoterapeutiske tilgange i arbejdet med personer med
  spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd – og deres pårørende

Efter kurset

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Efter kurset

Underviser:  Life Academy teamet

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.

Metakognitiv terapi og opmærksomhedstræning

25.–26. november 2025 i Risskov
29.–30. november 2025 i Risskov

Du lærer om metakognitiv bevidsthed og opmærksomhed og får indblik i forskellen mellem kognitiv og metakognitiv terapi. Du får også indblik i mentalisering og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Du lærer generelle teknikker, som kan anvendes på mennesker med mange grublerier og bekymringer, stress – og angstudfordringer mv.  Endelig træner du din opmærksomhed (indre og ydre).

Efter kurset

 • har du en forståelse af, hvad metakognitiv terapi er
 • kan du anvende metakognitive værktøjer i dit psykoterapeutiske arbejde

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Christina Strøhl, psykoterapeut MPF

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.

Mindfulness og compassionfokuseret terapi

Foråret 2026: Afventer dato

Du lærer, hvordan du kan bruge mindfulness og compassionfokuseret terapi til at træde ud af mønstre og reaktioner og opnå nærvær, og hvordan du kan anvende mindfulness og compassionfokuseret terapi praktisk i dit psykoterapeutiske arbejde.

Efter kurset

 • har du en forståelse af, hvordan du ved hjælp af mindfulness og compassionfokuseret terapi kan støtte din klient i at være bevidst nærværende og til stede i nuet

Efter kurset modtager du et certifikat på din deltagelse.

Underviser:  Morten Hoffmeyer, mindfulness instruktør

Tidspunkt:
Dag 1: 10.00–16.30
Dag 2: 10.00–16.30

Sted: Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov

Pris: 3495 kr.