Søg
Close this search box.

Forskningsstudie af Cláudia Carvalho: ”Åben” placebobehandling af patienter med kroniske lændesmerter

Placeboeffekter kan defineres som ”de psykosociale effekter ved det terapeutiske møde, herunder interaktioner, ritualer og symboler”. 

I et videnskabeligt forsøg har forskeren Cláudia Carvalho påvist, at placebo kan have en effekt, selvom forsøgsdeltagerne på forhånd gøres opmærksom på, at de behandles med placebo. Studiet fra 2016 havde fokus dels på den positive præsentation af placebobehandlingen, der øgede deltagernes forventning til en effekt, samt den gode relation mellem læge og patient.  

Det interessante ved Cláudias studie er, at der tidligere har været en overbevisning om, at placebo kun virkede, hvis patienterne ikke var klar over, at de blev behandlet med placebo. Dette modbeviste Cláudia med sit studie med ”åben placebo”. 

Forsøget

Deltagerne skulle enten behandles med placebopiller i 3 uger, samtidig med at de fortsatte med deres almindelige behandling (forsøgspersoner), eller blot fortsætte med deres sædvanlige behandling og altså ikke modtage placebopiller (kontrolgruppe). For ikke at skuffe nogen, blev kontrolgruppen tilbudt en placebobehandling efter forsøget var afsluttet. Forsøgspersonerne der skulle behandles med placebomedicin, blev inden forsøget åbent orienteret om dette. Man fortalte gruppen, at pillen ikke ville indeholde nogen former for medicin, og forklarede derefter grundigt om placeboeffekt, hvor man blandt andet nævnte de positive effekter, som en del af forsøgspersonerne ville kunne forvente at opleve:

  • Placebo kan have en stor effekt
  • Kroppen kan reagere automatisk/ubevidst på at tage placebo
  • En positiv indstilling kan hjælpe (men er dog ikke nødvendig)

Forsøgspersonerne fik desuden vist en video med interviews af forsøgspersoner i et tidligere placebostudie, der ligeledes havde en positiv effekt. 

Alle interaktioner mellem forsøgspersoner og de involverede forskere/lægepersonale foregik i en varm, støttende relation. 

Resultatet

Forsøget fokuserede på patienter med lændesmerter, både på patienternes smerte, og på hvor meget deres problemer hæmmede dem i deres daglige liv. På begge parametre var der en stor, positiv effekt ved placebobehandlingen sammenlignet med patienternes normale behandling.  

Forbedring
PlacebogruppenAlmindelig behandling
Maksimal smerte30 %16 %
Almindelig smerte30 %9 %
Minimal smerte16 %-25 %
Dagligt hæmmet pga. smerte29 %0,02 %


Som tidligere nævnt, blev gruppen, der blot skulle fortsætte deres almindelig behandling, tilbudt en 3 ugers placebobehandling efter endt studie. Også denne gruppe oplevede en stor effekt, både i forhold til smerteforbedring og daglige udfordringer grundet lændesmerter. 

Vi kan konkludere tre ting på baggrund af Cláudias forskningsstudie:

  1. Placebo kan have en stor effekt 
  2. Placebo kan virke, selvom patienten orienteres om, at behandlingen er placebo
  3. En varm og nærværende relation mellem patient og læge (eller lignende) styrker effekten af placebo, formentlig ved at øge patientens positive tro på, at behandlingen vil virke 

Afsnittet er skrevet på baggrund af studiets officielle, videnskabelige artikel. Link til artikel (engelsk):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5113234/

Yderligere kommentar

En begrænsning i forskningen var den relativt korte forsøgsperiode på 3 uger. For at undersøge langtidseffekten af placebobehandling, kontaktede man forsøgspersonerne igen efter 5 år. Selvom det er svært at kontrollere for andre faktorer, tyder studiet på, at forsøgspersonerne 5 år efter stadig oplevede en god effekt af behandlingen. 

Udarbejdet af Natalia Nørgaard Bach, psykoterapeut

Andre indlæg

Uddan dig til Integrativ Psykoterapeut på Life Academy

4-årig psykoterapeutisk uddannelse med et stærkt fremtidsperspektiv

Drømmer du om at arbejde med mennesker og hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale? Så kom og hør, hvordan du kan indfri dine drømme på vores gratis intromøde til psykoterapeutuddannelsen.